• Đánh giá biến động rừng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GISĐánh giá biến động rừng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS

  IA PA là huyện có tốc độ phát triển kinh tế chậm nhất tỉnh Gia Lai. Dân số toàn huyện chiếm hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lợi từ rừng mang lại cộng thêm sự thiếu hiểu biết của phần lớn dân cư là nguyên nhân cơ bản làm cho diện tích rừng của huyện Ia Pa giảm nhanh về trữ lượng và chất lượng. Bài bá...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 1

 • Phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp bền vững ở Việt NamPhân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

  Tiêu chuẩn của phân hữu cơ sinh học như sau: Hàm lượng hữu cơ tổng số không thấp hơn 22%; Ẩm độ đối với phân bón dạng bột không vượt quá 25%; hàm lượng Nts không thấp hơn 2,5%; hàm lượng axit humic (đối với phân chế biến từ than bùn) không thấp hơn 2,5% hoặc tổng hàm lượng các chất sinh học (đối với phân chế biến từ nguồn hữu cơ khác) không th...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 4

 • Chuyên đề Trồng cây trong dung dịch (hydroaponics)Chuyên đề Trồng cây trong dung dịch (hydroaponics)

  1. Lịch sử phát triển. 1.1.Khái niệm: - Định nghĩa: Khí canh là hệ thống mà rễ cây được đặt trong MT bão hòa với các giọt DD liên tục hay gián đoạn dưới dạng sương mù (theo Steiner, 1997). Hệ thống này cây được trồng trong những lỗ ở các tấm polystyrene xốp hay vật liệu khác, song rễ cây được treo lơ lửng trong MT khí phía dưới tấmđỡ, trong ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đê Trồng cây trên giá thể (planting without soil)Chuyên đê Trồng cây trên giá thể (planting without soil)

  Là mảnh vỏ lúa đem chất đống hun đến độ có thể diệt hết mầm mống bệnh, vỏ trấu đã đen nhưng chưa thành tro.  Thành phần :-Kali , Silicat còn lại là muối khoáng vi lượng. v.v  Thoát nước tốt, thích hợp với nhiêu loại cây trồng.

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 3

 • Thiết kế thí nghiệm và xử lý dữ liệu với phần mềm SASThiết kế thí nghiệm và xử lý dữ liệu với phần mềm SAS

  Phân tích phương sai (Analysis of Variance - ANOVA) là công cụ hữu ích để so sánh nhiều giá trị trung bình. Điều kiện của bài toán phân tích phương sai là 1) số liệu tuân theo phân bố chuẩn và 2) phương sai đồng nhất. Trong khuôn khổ giáo trình này chúng tôi chỉ đề cập đến việc kiểm tra điều kiện của bài toán đối với các mô hình thiết kế thí ngh...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi và thú yNông nghiệp - Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y

  Xác định mục đích nghiên cứu 2. Xác định yếu tố, mức và đơn vị thí nghiệm 3. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 4. Lập sơ đồ thí nghiệm 5. Lựa chọn mô hình thống kê 6. Tiến hành thí nghiệm 7. Thu thập số liệu 8. Phân tích số liệu 9. Viết báo cáo

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 1

 • Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi và thú yThiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y

  Nêu giả thiết H0 và H1 Tính giá trị Z thực nghiệm Tìm giá trị Z lý thuyết ở mức α tương ứng Nếu không có phần mềm thống kê ZTN ≤ ZLT Chấp nhận H0 ZTN > ZLT Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Nếu có các phần mềm thống kê P > α Chấp nhận H0 P < α Bác bỏ H0, chấp nhận H1

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận phát triển nông thôn bằng phương pháp điều tra đánh giá nhanh nông thôn - PraTiếp cận phát triển nông thôn bằng phương pháp điều tra đánh giá nhanh nông thôn - Pra

  Ai là người tham gia? Ai là người cung cấp thông tin? – nhiều khi những thành phần “yếu thế” trong cộng đồng không có cơ hội để bày tỏ mong muốn của họ. • Xác định vấn đề và giải pháp chưa đảm bảo hoàn toàn cho thành công của dự án – PRA không phải là một giải pháp thần tiên. • Những kiến thức của người dân có thể bị người ngoài lợi dụng. •...

  pdf48 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1553 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chương IV: Các dạng thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụngNông nghiệp - Chương IV: Các dạng thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụng

  Phun son khí ( aerosol): Sol khí là thuốc bvtv phân tán dƣới dang keo trong không khí. Nếu pha phân tán là những hat rắn thì đó là sự phun khói; còn pha phân tán là những giọt chất lỏng là sự phun mù

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chương III: Thuốc bảo vệ thực vật, môi trường và hậu quả xấu của chúng gây ra cho môi sinhNông nghiệp - Chương III: Thuốc bảo vệ thực vật, môi trường và hậu quả xấu của chúng gây ra cho môi sinh

  Điều kiện môi trƣờng, nƣớc, độ ẩm, nhiệt độ, lƣợng phân bón chủng loại và số lƣợng các loài vi sinh vật, đặc biệt là các loài sinh vật có trong đất. Nhiều loài vi sinh vật trong đất có khả năng dùng thuốc BVTV nhƣ những chất dinh dƣỡng để xây dựng cơ thể. Chính vì vậy, thuốc BV đã bị chúng phân huỷ

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 0