Xây dựng chiến lược quản lý giao thông đô thị

Mô hình xây dựng chiến lược quản lý giao thông đô thi (được áp dụng chủ yếu cho đo htị sử dụng nhiều phương tiện cơ giới) gồm có 2 bước: - Bước đầu tiên xác định các giải pháp quản lý cơ bản - Bước thứ hai là xác định các giải pháp quản lý hỗ trợ

pdf66 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng chiến lược quản lý giao thông đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng chiến lược quản lý GTDT.pdf