• Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Hệ thống truyền thông (phần 2)Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Hệ thống truyền thông (phần 2)

  Là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được tọa độ của vị trí đó.

  pdf79 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Hệ thống truyền thôngKĩ thuật viễn thông - Chương 2: Hệ thống truyền thông

  Interface on public data network (X.25: packet switching)  Được thiết kế bởi ITU-T năm 1976  Mở đường cho thông tin toàn số.  Sử dụng như giao tiếp đầu cuối leased line số (64 x n kbps)  Tất cả các đường tín hiệu sử dụng thu phát RS-422A/V.11 cân bằng  Dùng mạch dữ liệu điều khiển → Giảm thiểu các chân điều khiển  Cho phép tốc độ truyền...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Phân tích hệ thống liên tục trong miền thời gianKĩ thuật viễn thông - Chương 2: Phân tích hệ thống liên tục trong miền thời gian

  Một kênh thông tin có khổ sóng 10kHz. Xung có độ rộng 0,5 ms được truyền qua kênh này. (a) Xác định độ rộng của xung thu được (b) Tìm tốc độ tối đa mà các xung này có thể truyền qua kênh mà không bị giao thoa giữa các xung liên tiếp. 2.7-3 Hệ LT – TT – BB bậc một có phương trình đặc tính   104 (a) Xác định Tr , thời gian lên của đáp ứng bư...

  pdf65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống báo hiệu số 2Hệ thống báo hiệu số 2

  Đặc điểm :  Sử dụng kỹ thuật điều chế xung mã (PCM),  Tần số lấy mẫu 8kHz, 8 bit mã hóa / mẫu, tốc độ 64Kb/s  Hệ thống gồm N khe thời gian, tốc độ của hệ thống 64 Kb/s x N  Hoạt động trên đường trung kế E1

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu báo hiệu thanh ghiTìm hiểu báo hiệu thanh ghi

  Các tín hiệu nhóm A trả lời xác nhận tín hiệu nhóm I và một số trường hợp nhóm II.  Lưu ý :  A-1 : gửi số tiếp theo (n+1), khi đã nhận được con số n  A-3 : địa chỉ đã đầy đủ, chuyển sang nhận tín hiệu nhóm B  A -5: yêu cầu đặc tính thuê bao chủ gọi (CLI), cầu trúc CLI : loại thuê bao chủ gọi + số chủ gọi + I-15

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 605 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Báo hiệu kênh riêngKĩ thuật viễn thông - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

  Ưu điểm :  Các thông tin báo hiệu không ảnh hưởng đến nhau.  Nhược điểm :  Tốc độ chậm (2kb/s)  Hiệu suất sử dụng kênh báo hiệu thấp  Dung lượng thông tin hạn chế

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Kênh rời rạc không phụ thuộc thời gianKĩ thuật viễn thông - Chương 3: Kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian

  • Một bộ mã (s,n,λ) là một bộ mã (s,n) sao cho xác suất sai cực đại là ≤ λ Định lý căn bản của LTTT: Cho trước một kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian với dung lượng kênh C > 0 và một số dương R < C. Khi đó tồn tại một dãy các bộ mã a1, a2, , An, sao cho an là một bộ mã ([2nR],n,λn) và

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0

 • Báo hiệu kênh chung (ccs7)Báo hiệu kênh chung (ccs7)

  Bản tin địa chỉ tiếp theo với một tín hiệu địa chỉ SAO : có thể gửi từng con số khi cần thiết  Bản tin báo hiệu kết thúc nhận địa chỉ ACM.  Bản tin báo hiệu trả lời, tính cước CAN.  Bản tin yêu cầu giải phóng hướng về CBK.  Bản tin yêu cầu giải phóng hướng về CLF.  Bản tin giải phóng an toàn RLG

  pdf55 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu chức năng của phần UPTìm hiểu chức năng của phần UP

  Khi thuê bao bị gọi đặt máy, tổng đài B trả về bản tin xóa huơgns về CBK.  Tổng đài A nhận được bản tin CBK sẽ tiến hành ngắt cuộc gọi và gửi bản tin xóa hướng đi CLF.  Khi tổng đài B nhận được bản tin CLF, nó chuyển mạch trở về trạng thái rỗi và gửi bản tin RLG để cho thấy cuộc gọi đã bị xóa.

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu dùng chuỗi fourierKĩ thuật viễn thông - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu dùng chuỗi fourier

  Hàm Walsh có thể chỉ lấy hai giá trị biên độ, tạo nên một tập đầy đủ các hàm trực giao và có tầm rất quan trọng trong ứng dụng số thực tế do có thể dễ dàng tạo ra chúng dùng mạch lọgic và do phép nhân các hàm này có thể được thiết lập một cách đơn giản dùng chuyển mạch đảo dấu. Hình P3.4-11 vẽ tám hàm đầu tiên trong tập này. Biểu diễn f(t) tron...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 0