• Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 6: Các hàm truyềnBài giảng môn Truyền số liệu - Chương 6: Các hàm truyền

  4. Thiết kế cực – zero Chứng minh được: khi p nằm gần đường tròn (xem sách)  dùng xác định giá trị R dựa trên băng thông  cho trước. Ví dụ: thiết kế bộ lọc cộng hưởng 2 cực, đỉnh f0 = 500Hz và độ rộng  = 32kHz, tốc độ lấy mẫu fs = 10kHz

  ppt28 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 5: Biến đổi ZBài giảng môn Truyền số liệu - Chương 5: Biến đổi Z

  6. Biến đổi Z ngược Trường hợp 3: Khi bậc của N(z) lớn hơn M: Chia đa thức D(z) cho N(z): Khai triển bằng phương pháp phân số từng phần 6. Biến đổi Z ngược B. PP “Khử - phục hồi”:

  ppt22 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạcBài giảng môn Truyền số liệu - Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc

  5. Tính nhân quả và tính ổn định Tính ổn định: Hệ thống LTI ổn định: đáp ứng xung h(n) tiến về 0 khi n  Điều kiện ổn định: Ví dụ: h(n) = (0.5)nu(n) ổn định , nhân quả h(n) = -(0.5)nu(-n-1) không ổn định, không nhân quả h(n) = 2nu(n) không ổn định, nhân quả h(n) = -2nu(-n-1) ổn định, không nhân quả

  ppt18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 2: Lượng tử hóaBài giảng môn Truyền số liệu - Chương 2: Lượng tử hóa

  4. Bộ chuyển đổi A/D + Thuật toán áp dụng cho mã hóa nhị phân thông thường và offset (với bộ DAC tương ứng) và lượng tử theo kiểu rút ngắn. + Để lượng tử hóa theo pp làm tròn: x được dịch lên Q/2 trước khi đưa vào bộ chuyển đổi. + Đối với mã bù 2: bit MSB là bit dấu nên được xét riêng. Nếu x ≥ 0 thì MSB = 0.

  ppt22 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 4: Xử lý số liệu truyền (Phần 3)Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 4: Xử lý số liệu truyền (Phần 3)

  Cyclic Redundant Check (CRC) Nguyên lý k bit message Bên phát tạo ra chuỗi (n-k) bit FCS (Frame Check Sequence) sao cho frame gửi đi gồm n bit chia hết cho một số xác định trước Bên thu chia frame nhận được cho cùng một số và nếu không có phần dư thì có khả năng không có lỗi

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 4: Xử lý số liệu truyền (Phần 1)Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 4: Xử lý số liệu truyền (Phần 1)

  Manchester vi sai  Cũng sử dụng phương pháp đảo mức điểm giữa của bit để dùng cho việc đồng bộ bit  Phân biệt bit 0 /1 dựa trên việc tồn tại hay không tồn tại chuyển đổi tại đầu mỗi bit Bit 0: chuyển đổi Bit 1: giữ nguyên

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Truyền số liệu - Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệuBài giảng môn Truyền số liệu - Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu

  CHỨC NĂNG CÁC KHỐI  Source Tạo ra data từ information cần trao đổi để truyền. Ví dụ: máy tính, điện thoại  Transmitter Chuyển data thành signal tương ứng với môi trường truyền dẫn. Ví dụ: modem  Transmission system Vận chuyển dữ liệu đến nơi cần gửi. Ví dụ: dây dẫn  Receiver Chuyển signal nhận được thành data. Ví dụ: modem  Destinat...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 9: Kỹ thuật trải phổBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 9: Kỹ thuật trải phổ

  Công nghệ CDMA có khả năng bảo mật cao nhờ sử dụng tín hiệu trải băng phổ rộng. Các tín hiệu băng rộng khó bị dò ra vì nó xuất hiện tương đương ở mức nhiễu, khi nghe trộm sẽ chỉ thấy được những tín hiệu vô nghĩa. Công nghệ CDMA có tốc độ truyền nhanh hơn các công nghệ khác, nhà cung cấp dịch vụ CDMA có thể triển khai nhiều tùy chọn dịch vụ như ...

  ppt47 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 7: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệuBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 7: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu

  Hoạt động của giao thức HDLC Trao đổi Frame thông tin, Frame giám sát và Frame không số 3 giai đoạn Khởi tạo Trao đổi dữ liệu Ngắt kết nối

  ppt46 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 2: Giao thức và cấu trúc mạng truyền dữ liệuBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 2: Giao thức và cấu trúc mạng truyền dữ liệu

  Tiến trình gắn với port 1 trong máy A gởi các message tới port 2 trong máy B Tiến trình trong máy A chuyển message tới TCP để gởi tới port 2 trong máy B TCP chuyển xuống IP để gởi cho máy B IP chuyển xuống tầng mạng (e.g. Ethernet) để gởi tới router J Phát sinh ra tập các gói tin (PDU) đã được đóng gói

  ppt36 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0