• Bài giảng Triết học Mác - LeninBài giảng Triết học Mác - Lenin

  Chủnghĩa thực dụng đã cường điệu tính cụthểvà tính tương đối của chân lý đến chỗtách rời tính cụthểvà tính tương đối của chân lý với tính phổbiến và tính tuyệt đối của nó: phủ định chân lý khách quan là sựthống nhất của tính phổbiến với tính cụthể, tính tuyệt đối với tính tương đối; vì vậy quan điểm này đã rơi vào chủnghĩa tương đối, rớt cuộc...

  pdf263 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 1

 • Một số nét tổng quan về tình hình hội nhập kinh tế quốc tếMột số nét tổng quan về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế

  Hội nhập kinh tếquốc tếcó mối quan hệhữu cơgắn bó với đường lối đổi mới về kinh tếcủa Đảng và Nhà nước, trong đó việc hoàn thiện hệthống quản lý, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá dịch vụViệt Nam, xây dựng và thực hiện các cam kết quốc tếphải được triển khai đồng bộ, khoa học, đồng thời phải thường xuyên xem...

  pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 4

 • Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt NamThúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam

  (Bản scan) Phân cấp cho các địa phương phải đi đôi với thay đổi phương pháp đánh giá cán bộ từ chỗ quá chú trọng đến các chỉ tiêu tăng trưởng, đầu tư sang đánh giá theo chỉ tiêu tăng trưởng năng suất lao động, hiệu quả, chất lượng đầu tư gắn với giải quyết việc làm và tăng phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đánh giá hiệu quả quản lý của...

  pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1935 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2006 - Kinh doanhBáo cáo Phát triển Việt Nam năm 2006 - Kinh doanh

  Mức độ phân bổ ngân sách cho mỗi tỉnh thay đổi theo từng năm. Một số cấu phần trong đó như đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn là khó điều chỉnh trong thời gian ngắn. Nhưng cân đối ngân sách thì được xác định theo từng năm một, như một phần của ngân sách. Có một số định mức phân bổ ngân sách được áp dụng đối với các khoản cân đối. Hiện nay do Việt Nam ...

  pdf192 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1853 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trườngCơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường

  "PHẦN MỞ ĐẦU I. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác- Lênin II. Khái niệm kinh tế thị trường III. Việc vận dụng quan điểm triết học Mac - lenin vào hoạt động PHẦN NỘI DUNG Việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam "

  doc15 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 4

 • Tiểu luận Kinh tế lượng phân tích mối quan hệ trong kinh tếTiểu luận Kinh tế lượng phân tích mối quan hệ trong kinh tế

  MỤC LỤC Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN . 2 I.1.Vấn đề nghiên cứu . 2 I.2.Lí do chọn đề tài . 2 I.3.Định nghĩa các biến trong kinh tế học . 2 Phần II : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH II.1. Xây dựng mô hình . 3 II.2. Mô tả số liệu . 3 II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm . 3 II.4. Thống kê mô hình . 4 II.5. Kiểm định giả thiết và đánh gi...

  doc18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 7949 | Lượt tải: 10

 • Sách hướng dẫn học tập bộ môn kinh tế chính trị Mác Lê ninSách hướng dẫn học tập bộ môn kinh tế chính trị Mác Lê nin

  Thương mại quốc tế: góp phần tăng của cải và sức mạnh tổng hợp của mỗi nước, “điều tiết thừa thiếu” của mỗi nước, nâng cao trình độcông nghệvà ngành nghề, tạo việc làm, Đầu tưquốc tế: Tăng nguồn vốn, công nghệmới, trình độquản lý tiên tiến, chuyển đổi cơcấu kinh tế, tiếp cận thịtrường hiện đại, tạo việc làm, Mặt khác cũng có những tác độn...

  pdf72 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2404 | Lượt tải: 6

 • Trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp ánTrắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án

  1. Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với: a. Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng. b. Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. c. Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế. d. Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế. 2. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là : a. Khác nhau. b. Khác nhau nhưng có quan hệ vớ...

  doc13 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 3992 | Lượt tải: 8

 • Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị (có đáp án)Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị (có đáp án)

  Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị Khoa CN Mác – Lênin trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Tháng 05 năm 2010 Phần 1: Triết học Câu1: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? ý nghĩa của định nghĩa? Câu 2: Trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức? Mối qhệ giữa vc và ý thức? í nghĩa của vđề này? Câu 3: Trình bầy nd quy luật thống nhất và đấu tranh...

  pdf60 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 3530 | Lượt tải: 11