• Bài giảng Truyền số liệu - Chương 1.3: Mô hình tham chiếu OSI (Open System Interconnection)Bài giảng Truyền số liệu - Chương 1.3: Mô hình tham chiếu OSI (Open System Interconnection)

  MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI(tt) (Open System Interconnection)  Lớp ứng dụng (Application Layer): Cho phép người sử dụng (con người hay phần mềm) truy cập mạng Cung cấp giao tiếp người sử dụng Ví dụ: truyền file, thư điện tử, truy cập và chuyển tập tin từ xa, đầu cuối mạng ảo

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền số liệu - Chương 1.2: Các dạng thông tin và xử lý thông tinBài giảng Truyền số liệu - Chương 1.2: Các dạng thông tin và xử lý thông tin

  KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG (tt)  Quy trình truyền từ hệ thống gửi sang hệ thống nhận Dữ liệu từ tầng i của hệ thống gửi sẽ đi từ tầng trên → tầng dưới →tầng dưới cùng (tầng vật lý) qua đường truyền vật lý → hệ thống nhận → đi ngược lên các tầng trên đến tầng đồng mức i  Vậy 2 hệ thống kết nối với nhau chỉ có tầng vật lý mới có kết nối vật lý còn...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 8: Kỹ thuật ghép kênhBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 8: Kỹ thuật ghép kênh

  Tốc độ đường truyền DSL tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa khách hàng và nhà cung cấp ADSL chỉ chuyển tải dữ liệu tới Internet, kết nối tới một ISP định trước Không dùng được cho tất cả mọi thuê bao Khơng có độ ổn định cao (dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường) Yêu cầu chất lượng dây cáp đồng cao.

  ppt75 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 6: Kỹ thuật truyền dữ liệu sốBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 6: Kỹ thuật truyền dữ liệu số

  Trao đổi thông tin giữa DTE và DCE Truyền dữ liệu (DTEDCE) Bật DTR và RTS Đợi DSR Đợi CTS Truyền dữ liệu Nhận dữ liệu (DCEDTE) Bật DTR Đợi DSR Nhận dữ liệu

  ppt50 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 5: Kỹ thuật mã hóa tín hiệuBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 5: Kỹ thuật mã hóa tín hiệu

  Lý do điều chế Dùng để điều chế dữ liệu tương tự: thay đổi tần số truyền (tần số cao hơn truyền dẫn tốt hơn) Dùng trong công nghệ frequency division multiplexing Kỹ thuật Điều chế biên: Amplitude Modulation (AM) Điều chế tần số: Frequency Modulation (FM) Điều chế pha: Phase Modulation (PM)

  ppt69 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 4: Môi trường truyền dẫnBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 4: Môi trường truyền dẫn

  Đa đường (Multipath) Tín hiệu thu được tốt nhất là truyền theo đường thẳng khi có thể Tín hiệu có thể bị phản xạ, khiến thiết bị thu có thể nhận được nhiều tín hiệu từ một nguồn Có trường hợp không có tín hiệu trực tiếp nào cả Trong các trường hợp anten cố định, có thể tăng công suất tín hiệu trực tiếp và loại bỏ các tín hiệu phản xạ Khúc xạ ...

  ppt69 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 3: Truyền tải thông tinBài giảng Truyền dữ liệu - Chương 3: Truyền tải thông tin

  Xét tốc độ truyền, nhiễu và tỷ lệ lỗi Tốc độ càng cao dẫn đến thời gian cho một bit ngắn đi và một xuất hiện của nhiễu sẽ tác động đến nhiều bits. Với một mức nhiễu thì tốc độ truyền càng cao dẫn đến tỷ lệ lỗi càng nhiều. Signal to Noise ratio: SNRdb = 10 x log10 (S/N) (dB) SNR = S/N S : công suất tín hiệu N : công suất nhiễu Năng suất Sha...

  ppt51 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Nhập môn mạch số - Chương 6, Phần 2: Mạch tuần tự - Bộ đếm (Sequential circuit: Counters)Bài giảng môn Nhập môn mạch số - Chương 6, Phần 2: Mạch tuần tự - Bộ đếm (Sequential circuit: Counters)

  Bộ đếm thanh ghi dịch cần nhiều FF hơn bộ đếm Binary thông thường với cùng hệ số bộ đếm (MOD number)? Bộ đếm thanh ghi dịch cần mạch giải mã phức tạp hơn bộ đếm Binary thông thường? Làm sao để chuyển đổi bộ đếm vòng tròn sang bộ đếm Johnson? Đúng hay Sai? Ngõ ra của bộ đếm vòng tròn luôn luôn là xung vuông Mạch giải mã cho bộ đếm Johnson đơn g...

  pptx69 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Nhập môn mạch số - Chương 5, Phần 2: Mạch tổ hợp - Các loại mạch khácBài giảng môn Nhập môn mạch số - Chương 5, Phần 2: Mạch tổ hợp - Các loại mạch khác

  Mạch sẽ đầu tiên so sánh 4 bit cao nhất ở 2 ngõ vào Trong bước đầu này: ‘a’ nhỏ hơn ‘b’ nếu 4 MSB nhỏ hơn ‘a’ lớn hơn ‘b’ nếu 4 MSB lớn hơn Nếu 4 MSB của 2 số bằng nhau, kết quả của phép so sánh sẽ chờ cho kết quả so sánh ở vị trí các bit thấp hơn

  pptx70 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logicBài giảng môn Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic

  Để biến đổi một cổng logic cơ bản sang một cổng logic tương đương, phải thực hiện các bước sau: Chuyển đổi OR sang AND hoặc AND sang OR Nghịch đảo tất cả input và output trong cổng logic cơ bản Thêm ký hiệu dấu bù (bong bóng) tại ngõ vào/ngõ ra không có Xóa ký hiệu dấu bù (bong bóng) tại ngõ vào/ngõ ra có sẵn

  pptx56 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0