• Digital Signal processing - Chapter 1: Sampling and reconstructionDigital Signal processing - Chapter 1: Sampling and reconstruction

  Cho tín hiệu ngõ vào tương tự x(t) = 1 – 2cos6t + 3sin14t (t: ms) đi qua hệ thống lấy mẫu và khôi phục lý tưởng với tần số lấy mẫu Fs = 8 KHz. a) Tìm giá trị mẫu x[n=2] của tín hiệu sau lấy mẫu? b) Xác định biểu thức (theo thời gian) của 1 tín hiệu chồng lấn (aliased signal) với tín hiệu ban đầu x(t)? c) Vẽ phổ biên độ của tín hiệu sau lấy m...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 2: QuantizationDigital Signal processing - Chapter 2: Quantization

  Một tín hiệu rời rạc được lượng tử và mã hóa bằng bộ chuyển đổi A/D 4 bit có tầm toàn thang R=1@ V dùng giải thuật xấp xỉ liên tiếp làm tròn xuống (truncation). a) Hãy xác định khoảng lượng tử Q? b) Tìm giá trị lượng tử xQ cho giá trị rời rạc x=2.75 V và từ mã b=[b1 b2 b3 b4] tương ứng cho mã offset? c) Lặp lại câu b) cho mã bù hai?

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 3: Discrete - Time systemsDigital Signal processing - Chapter 3: Discrete - Time systems

  Vẽ sơ đồ khối thực hiện các hệ thống rời rạc sau: 1) y(n) = x(n) + 2x(n – 1) – 3x(n – 3). 2) y(n) = 2x(n – 1) + y(n – 1). 3) y(n) = x(n – 1) + 2y(n – 1). 4) y(n) = x(n – 1) + y(n – 1)/2. 5) y(n) = y(n – 1) – y(n – 2). 6) y(n) = x(n – 1) – y(n – 2). 7) y(n) = x(n – 2) – y(n – 2). 8) y(n) = x(n – 2) – y(n – 1). 9) y(n) = 2x(n) – y(n – 2). 1...

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 4: Fir filtering and convolutionDigital Signal processing - Chapter 4: Fir filtering and convolution

  Compute the convolution, y = h ∗ x, of the filter and input, h(n) = {1, -1, -1, 1} , x(n) = {1, 2, 3, 4, @, -3, 2, -1} using the following methods: 1. The convolution table. 2. The LTI form of convolution, arranging the computations in a table form. 3. The overlap-add method of block convolution with length-3 input blocks. 4. The overlap-ad...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 5: Z - TransformDigital Signal processing - Chapter 5: Z - Transform

  Tìm biến đổi z và miền hội tụ của các tín hiệu sau: 1) cos(n)u(n) 2) cos(n/2)u(n) 3) sin(n/2)u(n) 4) cos(n/3)u(n) 5) sin(n/3)u(n) 6) cos(n)u(n-1) 7) cos(n)u(1-n) 8) cos(n)u(-n-1) 9) 2ncos(n/2)u(n) 10) 2nsin(n/2)u(n) 11) 3ncos(n/3)u(n) 12) 3nsin(n/3)u(n)

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 6: Transfer function and digital filter realizationDigital Signal processing - Chapter 6: Transfer function and digital filter realization

  Cho hệ thống tuyến tính bất biến có tín hiệu ngõ ra y(n) = {1, 0, 0, 0, -1} khi tín hiệu ngõ vào x(n) = {1, 0, 1}. 1) Viết phương trình sai phân vào-ra của hệ thống trên. 2) Xác định tín hiệu ngõ ra y(n) khi tín hiệu ngõ vào x(n) = {1, 0, 0, 0, -1}. 3) Xác định tín hiệu ngõ vào x(n) để tín hiệu ngõ ra y(n) = {1, 1}. 4) Tìm đáp ứng xung nhân q...

  pdf46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0

 • Digital signal processing - Chapter 7: Frequency analysis of signals and systemsDigital signal processing - Chapter 7: Frequency analysis of signals and systems

  Suppose that we have a finite duration sequence x=[x0, x1, , xL-1 ] which excites the FIR filter of order M.  The sequence output is of length Ly=L+M samples.  If N ≥ L+M, N-point DFT is sufficient to present y(n) in the frequency domain, i.e.,  Computation of the N-point IDFT must yield y(n).  Thus, with zero padding, the DFT can be used...

  pdf41 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0

 • Xử lý số tín hiệu - Giới thiệu môn họcXử lý số tín hiệu - Giới thiệu môn học

  Cải thiện tín hiệu thông qua lọc tần số.  Triệt tiếng vọng trong điện thoại:  Triệt tiếng vọng từ việc phối hợp trở kháng không tốt.  Triệt tiếng vọng từ loa đến Microphone.  Nén và mã hoá âm thanh, hình ảnh, video:  Mã hoá tốc độ thấp cho truyền thanh.  Nhạc số: CD, MP3  Nén ảnh và video: JPEG, MPEG  Mô phỏng số cho các quá trình...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0

 • Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Bộ lọc fir và tích chậpXử lý số tín hiệu - Chương 4: Bộ lọc fir và tích chập

  3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU (TT)  Đặt c|c trạng th|i nội: w i(n)=x(n-i)  Giải thuật xử lý mẫu: với mỗi mẫu v{o x(n): w 0(n)=x(n) y=h0w0(n)+ h1w1(n) h 2w2(n)+ + hMwM(n) w i(n+1)=wi-1(n) 1-Oct-12

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0

 • Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Các hàm truyềnXử lý số tín hiệu - Chương 6: Các hàm truyền

  4. Thiết kế cực/zero (tt) Ví dụ: thiết kế bộ lọc cộng hưởng 2 cực, đỉnh f 0=500Hz và độ rộng =32Hz, tốc độ lấy mẫu f s=10kHz

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0