• Tìm Hiểu Hạt NơTriNôTìm Hiểu Hạt NơTriNô

  Mô hình chuẩn của Big Bang dự đoán, giống như photon, cũng có bức xạ nền của nơtrinô. Cho đến hiện tại, các nơtrinô này v ẫn ch ưa được tìm thấy. Các nơtrinô này rất nhiều, khoảng 330 nơtrinô/ cm3. Năng lượng của các nơtrinô này khá nhỏ (khoảng 0.0004 eV) vì vậy mà không có thí nghiệm nào, mặt dù rất lớn có thể nhận ra chúng.

  pdf17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2287 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ chế biến thủy hải sảnCông nghệ chế biến thủy hải sản

  Tài liệu: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN MỤC LỤC Mục lục Mở đầu Chương I. Thành phần hóa học và tính chất của động vật thủy sản 1.1. Thành phần hóa học của thủy sản và ảnh hưởng của thành phần hóa học đến chất lượng 1.1.1. Thành phần hóa học của thủy sản 1.1.2. Ảnh hưởng của thành phần hóa học đến chất lượng 1.2. Tính chất của độ...

  pdf115 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 4088 | Lượt tải: 1

 • Thiết kế dây chuyền sản xuất Metyl tert Butyl Ete từ iso-ButanThiết kế dây chuyền sản xuất Metyl tert Butyl Ete từ iso-Butan

  Mục lục Lời giới thiệu 1 Phần I: Tổng quan về MTBE 2 I.Giới thiệu chung 2 II.Tính chất của Metyl Tert Butyl Ete 7 1,Tính chất vật lý 6 2,Tính chất hoá học 8 3,Tính chất của MTBE ảnh hưởng đến công nghệ 9 III.Nhu cầu MTBE, tình hình sản xuất MTBE trên thế giới 9 IV.Quá trình tổng hợp MTBE 11 1,Hoá học của quá trình tổng hợp...

  doc84 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2786 | Lượt tải: 5

 • Tìm hiểu về công nghệ sản xuất ãit sùnuric và các dòng thải đặc trưngTìm hiểu về công nghệ sản xuất ãit sùnuric và các dòng thải đặc trưng

  Giá trị thông số ≤ mức A: có thể đổ vào các thủy vực thường dùng làm nguồn nước cho mục đích sinh hoạt Mức A< Giá trị thông số≤ mức B: có thể đổ vào các thủy vực nhận thải khác trừ những thủy vực trên. Mức B< Giá trị thông số≤ mức C: chỉ được phép thải vào những nơi được qui định (như hồ chứa nước thải được xây riêng, cống dẫn đến nhà máy nước th...

  doc45 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3033 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng: Công nghệ chế biến khí- TS. Nguyễn Hữu Lương (file pp)Bài giảng: Công nghệ chế biến khí- TS. Nguyễn Hữu Lương (file pp)

  Chương 1: Khái niệm chung 1.1. Trữ lượng khí trên thế giới và Việt Nam 1.2. Phân lọai khí thiên nhiên 1.3. Thành phần hóa học và tính chất của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ 1.4. Sơ đồ tổng quát chế biến khí và các sản phẩm khí Chương 2: Giản đồ pha và ứng dụng trong chế biến khí 2.1. Giản đồ pha của đơn chất 2.2. Giản đồ pha của hệ đa cấu tử 2.3. Ứ...

  ppt107 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 6279 | Lượt tải: 2

 • Danh mục các phép thử được công nhận theo chuẩn mực iso/iec 17025:2005Danh mục các phép thử được công nhận theo chuẩn mực iso/iec 17025:2005

  A. Lĩnh vực hóa học TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể Tên Name of specific tests Giới hạn phát hiện (nếu có) Detection limit (if any) Phương pháp thử Test method 1. Thủy hải sản Fishery products Đinh lượng Malachite Green và Leucomalachite Green trong thuỷ sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép k...

  doc12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2583 | Lượt tải: 1

 • Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồngHóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

  PHẦN MỞ ĐẦU . 5 Chương 1: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG HOÁ CHẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 8 1. Phân bón hoá học . 8 2. Hoá chất bảo vệ thực vật 10 3. Các loại hoá chất bảo vệ thực vật thông dụng . 14 Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG .17 1. Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường 17 2. Ảnh hưởng của hoá chất bảo ...

  pdf105 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2777 | Lượt tải: 3

 • Một số tài liệu về động học xúc tácMột số tài liệu về động học xúc tác

  MỤC LỤC (?)5 Cơ sở của xúc tác dị thể 1 5.1 Các giai đoạn cơ bản trong xúc tác dị thể 1 5.2 Động học và cơ chế các phản ứng xúc tác dị thể 4 5.2.1 Vai trò của hấp phụ trong xúc tác dị thể 4 Quan hệ hấp phụ và động học xúc tác 6 Phương trình Freudlich 6 Phương trình Langmuir 6 5.2.2 Động học và mô hình phản ứng 8 5.2.3 Các cơ chế phản ứng pha khí 10...

  doc60 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 6145 | Lượt tải: 2

 • Thực tập vận hành trên hệ thống mô phỏng-Vận hành thiết bị hóa dầuThực tập vận hành trên hệ thống mô phỏng-Vận hành thiết bị hóa dầu

  MỤC LỤC . 3 GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN . 6 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun 6 Mục tiêu của mô đun . 6 Mục tiêu thực hiện của mô đun 7 Nội dung chính của mô đun 7 Các hình thức dạy - học chính trong mô đun 8 LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN . 9 GỢI Ý TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI DẠY . 10 BÀI 1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG MÔ PHỎNG . 10 PHẦN I - CÔNG VIỆ...

  pdf73 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 2

 • Cơ sở hóa học cao phân tửCơ sở hóa học cao phân tử

  Ống xả VC Chức năng: Tẩy uế khỏi thiết bị chứa VC VD: các bơm VC, các thiết bị lọc VC Thiết bị được kết nối bằng tay đến ống xả theo yêu cầu Thu thập những thể tích nhỏ VC lỏng Cung cấp thể tích VC lỏng phù hợp để flash off Độ dài 10m của ống NB 250mm Kết nối với K301 bơm chân không sử dụng để tẩy uế trước khi lưu trữ

  pdf20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 1