• Hóa Học Môi TrườngHóa Học Môi Trường

    Chỉ tiêu sulfate quyết định nước có thích hợp cung cấp cho sinh hoạt hay công nghiệp hay không. Chỉ tiêu sulfate cũng xác định những vấn đề liên quan đến mùi và ăn mòn do việc khử sulfate thành sulfide. Trong quá trình xử lý kỵkhí bùn và nước thải công nghiệp, việc khử sulfate có liên quan với methane và CO2. Nếu khí sinh học (biogas) được sử...

    pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 1

  • Đề cuơng hóa học 1.slide bài giảng hóa học 1 cao đẳng đại họcĐề cuơng hóa học 1.slide bài giảng hóa học 1 cao đẳng đại học

    Được đặc trưng bằng các ion dương nằm tại nút mạng và liên kết giữa chúng là liên kết kim lọai

    ppt49 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 5