• Tập huấn Quản trị bán hàngTập huấn Quản trị bán hàng

  Các nội dung đã học - Tầm quan trọng của quản trị bán hàng - Quy trình thực hiện - Các nhân tố thành công - Ứng dụng giải quyết bài tập tình huống

  pdf20 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 8 Rủi ro và bất định trong phân tích dự ánBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 8 Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

  Mỗi lần phát ra 2 số ngẫu nhiên và phân phối đều, dựa vào 2 đồ thị trên ta suy ra được Ai và Ni tương ứng ‰ Bước 2: Tính giá trị của PWi theo 2 giá trị Ai và Ni vừa chọn ở bước 1 ‰ Bước 3: Lặp lại bước 1 & 2 m lần, với m khá lớn, ta sẽ có m giá trị PWi, i = 1,2,3, ,m ‰ Bước 4: Tính E(PW), Var(PW) từ tập hợp PWi có được ở bước 3 Từ đó tính được...

  pdf35 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 7 Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tưBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 7 Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư

  Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được ™MARR là suất chiết tính i để tính PW của dự án ™MARR là tiêu chuẩn để so sánh với IRR của dự án ™Làm sao tính được MARR? Cách đơn giản nhất là MARR = WACC. Tuy nhiên, mỗi dự án cụ thể có cách ước lượng MARR riêng do các yếu tố đặc thù sau: - Độ rủi ro của dự án - Vùng dự án - Cơ cấu thuế - Các phươn...

  pdf39 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 890 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 6 Tính toán khấu hao & phân tích kinh tế dự án sau thuếBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 6 Tính toán khấu hao & phân tích kinh tế dự án sau thuế

  Bài tập bổ sung 2: Ông Phương vừa mua miếng đất (giá 1 tỷ đồng) để xây một khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông dự định cho thuê trong 3 năm với khoản thu ròng hàng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5,5 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng là tiền bán đất). Ông dùng khấu hao đường thẳng cho khác...

  pdf32 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1003 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 5 Phân tích phương án theo các phương pháp khácBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 5 Phân tích phương án theo các phương pháp khác

  Bài toán 1: Một DN có các số liệu trong năm như sau: - Chi phí thuê mặt bằng: $3000 - Chi phí quản lý: $1500 - Chi phí biến đổi đơn vị: $5/sp - Giá bán đơn vị: $10/sp Xác định sản lượng hòa vốn của doanh nghiệp? GIẢI: Q* = FC/(r - v) = (3000 + 1500)/(10 – 5) = 900

  pdf29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 4 Phân tích phương án theo suất thu lợiBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 4 Phân tích phương án theo suất thu lợi

  So sánh phương pháp PW và IRR ‰ Phương pháp PW và IRR đều dẫn đến một kết luận khi lựa chọn phương án đầu tư. ‰ Về lý thuyết: Phương pháp PW ưu thế hơn do sẽ không tính được IRR trong trường hợp hàm PW(i) không giảm. ‰ Về thực tế: Phương pháp IRR được ưa chuộng hơn do phương pháp này cung cấp một cách trực quan về số liệu tỉ suất thu lợi của...

  pdf27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 3 Phân tích phương án theo giá trị tương đươngBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 3 Phân tích phương án theo giá trị tương đương

  Tóm tắt ‰ Phương pháp giá trị hiện tại (NPV/PW): là toàn bộ thu nhập và chi phí của phương án trong suốt TKPT được quy đổi thành một giá trị tương đương ở hiện tại. ‰ Phương pháp giá trị tương lai (NFV/FW): là toàn bộ thu nhập và chi phí của phương án trong suốt TKPT được quy đổi thành một giá trị tương đương ở tương lai. ‰ Phương pháp giá t...

  pdf28 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 2 Giá trị theo thời gian của tiền tệBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 2 Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  - Thông thường, giá trị lãi suất được dùng để tính tiền lãi trong thời đoạn 1 năm hay còn gọi thời đoạn phát biểu lãi là 1 năm. Trong thực tế, thời đoạn phát biểu lãi có thể ít hơn 1 năm. - Xét ví dụ: Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý, 6 tháng lãnh lãi một lần ‹ Thời đoạn phát biểu lãi: 1 năm ‹ Thời đoạn ghép lãi: 1 quý ‹ Thời đoạn trả lãi ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 1 Một số khái niệm tổng quátBài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 1 Một số khái niệm tổng quát

  Chi phí tiền mặt (Cash Costs) và Chi phí bút toán (Book Costs): ‹ Chi phí tiền mặt: là loại chi phí được thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc bằng séc ⇒ Được xem xét khi phân tích dự án ‹ Chi phí bút toán: là phần khấu trừ dần (khấu hao) những khoản chi trước đây cho các thành phần công trình hoặc máy móc có thời gian sử dụng dài ⇒ Chỉ dùng và...

  pdf24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phân tích chiến lược tại Saudi AramcoĐề tài Phân tích chiến lược tại Saudi Aramco

  CÁC KHẢ NĂNG TIỀM TÀNG Phát triển kỹ năng của đội ngũ lao động Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Phát minh, cải tiến các công cụ thăm dò dầu khí Xây dựng nền văn hóa sáng tạo

  pdf27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 1