• Chuyên đề Quản trị hậu cần kinh doanhChuyên đề Quản trị hậu cần kinh doanh

  Đấu giá Đấu giá trực tuyến có thể duy trì bởi người mua, người bán và trung gian. Quản trị tác nghiệp tìm ra cho đấu giá trực tuyến khu vực màu mỡ cho loại bỏ dư thừa nguyên liệu thô và gián đoạn vượt trội hàng tồn kho. Rào cản gia nhập đấu giá trực tuyến thấp, khuyến khích người bán gia nhập và đồng thời tăng số lượng người mua tiềm năng. Chì...

  pdf90 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 2370 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Quản lý chất lượngChuyên đề Quản lý chất lượng

  Chịu áp lực từ phía khách hàng Northen Telecom đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và áp dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát quá trình. Các biểu đồ kiểm soát, nhân quả được sử dụng thường xuyên rộng rãi ở mọi đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp những dữ liệu chất lượng chính xác đáng tin cậy cho hoạt...

  pdf87 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Quản lý kỹ thuật và công nghệChuyên đề Quản lý kỹ thuật và công nghệ

  CÂU HỎI ÔN TẬP 1- Hãy phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng lực công nghệ của một doanh nghiệp! 2- Môi trường khoa học- công nghệ quốc gia và môi trường khoa học- công nghệ trong nội bộ doanh nghiệp có ảnh hưởng như thế nào tới việc xây dựng và phát triển năng lực kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp? Hãy liên hệ thực tế ở một d...

  pdf84 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Quản trị sản xuấtChuyên đề Quản trị sản xuất

  CÂU HỎI THẢO LUẬN Theo ý kiến của anh/chị, hiện nay công ty của anh chị tồn tại những lãng phí nào dưới đây, anh/chị hãy đánh dấu vào những lãng phí đó, anh/chị hãy kiến nghị một số giải pháp để khắc phục tình trạng trên 1) Tổ chức và bố trí mặt bằng không thuận tiện, gây khó khăn trong qúa trình di chuyển và sản xuất; 2) Cách đặt đồ vật, các...

  pdf91 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 8

 • Chuyên đề Quản trị tài chínhChuyên đề Quản trị tài chính

  Giả sử, ta dùng tiêu chuẩn giá trị hiện tại ròng (NPV) để lựa chọn dự án đầu tƣ. Tiêu chuẩn cơ bản để dự án để lựa chọn là NPV > 0. ở phần này, ta nghiên cứu các đại lƣợng đầu vào (giá bán sản phẩm, chi phí vốn đầu tƣ, tuổi thọ của dự án.) biến thiên sao cho NPV = 0. Đó chính là giá trị cực tiểu của đầu vào. Các bƣớc giải đƣợc tiến hành như sau...

  pdf101 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 895 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Quản trị dự ánChuyên đề Quản trị dự án

  Nếu CPI cộng dồn nhỏ hơn 1 thì tất cả các công việc của dự án còn lại trong tương lai phải thực hiện trong khoảng giá trị của TCPI để dự án hoàn thành trong điều kiện ngân sách kế hoạch cho phép (BAC). Vấn đề liệu mức hiệu quả thực hiện đó có đạt được không thì cần phải dựa vào xem xét nhiều yếu tố trong đó có rủi ro, tiến độ, và kết quả thực hi...

  pdf111 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Quản trị nhân sựChuyên đề Quản trị nhân sự

  BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài: Câu chuyện nhỏ ở công ty Sigma Sigma là một công ty tầm cỡ trung bình, chuyên môn hoá trong ngành kỹ thuật sinh học. Công ty được thành lập vào năm 1986 bởi ông giáo sư ở một trường đại học, ông Minh. ông đã rời bỏ môi trường nghiên cứu để bắt đầu sự nghiệp ở một công ty mới trong một lĩnh vực mới mẻ đầy hứa hẹn. Cuộc m...

  pdf93 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Quản trị chiến lượcChuyên đề Quản trị chiến lược

  Bài tập tình huống 5 Doanh nghiệp Việt Hà có khả năng sản xuất 10 000 sản phẩm A / năm. Hiện tại sản phẩm A được bán với giá 9 000 $/ 1 sản phẩm. Khả năng tiêu thụ sản phẩm này trên thị trường là 20000 $/ SF. Chi phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm biến động theo khối lượng sản phẩm: nếu sản xuất 10.000 SF thì chi phí là 7 000 $/SF, còn nếu sản...

  pdf94 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệpChuyên đề Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp

  CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Khả năng thanh toán là gì? Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đo lường bằng những chỉ tiêu nào? 2. Khả năng cân đối vốn là gì? Khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp được đo lường bằng những chỉ tiêu nào? 3. Hệ số nguy cơ phá sản là gì? Trình bày công thức tính và nghĩa của chỉ tiêu này. 4. Khả năng hoạt động là gì? Kh...

  pdf114 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệpChuyên đề Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp

  Một nhượng quyền thương hiệu mới nổi lên đem lại cho bạn cơ hội nắm được những cơ hội lợi nhuận có thể rất lớn. Khi mua những nhượng quyền thương hiệu mới hơn, bạn cũng thường phải trả các chi phí trả trước và phí bản quyền thấp hơn, và những công ty này có thể sẽ sẵn sàng đàm phán và hỗ trợ các doanh nghiệp mua nhượng quyền thương hiệu của họ ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 3