• Đề tài Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công tyĐề tài Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty. Đầu chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Những nội dung quan trọng này sẽ tạo nền tảng cho phần tiếp theo về v...

  doc23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1288 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàngĐề tài Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

  Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá tr.nh giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần c.n lại của chương tập trung vào các qui tr.nh phân tích căn bản, mà chúng rất có ích cho ph...

  doc19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý và đổi mới công nghệĐề tài Quản lý và đổi mới công nghệ

  Quản lý và đổi mới công nghệ 1.1 Công nghệ và quản lý công nghệ Công nghệ là gì: 4 yếu tố của công nghệ: theo quan điểm của APCCT/ESCAP - Công nghệ không chỉ là phần cứng, máy móc,thiết bị - Năng lực công nghệ là kỹ năng của con người - Năng lực công nghệ có tác dụng duy tr. thế cạnh tranh Các vấn đề chung liên quan đến công nghệ trong một d...

  doc16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý chiến lược kinh doanhĐề tài Quản lý chiến lược kinh doanh

  Kinh doanh: Là các hoạt động v. mục tiêu làm giàu của các chủ kinh doanh ở trên thị trường. 2. Quản trị kinh doanh: Là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, các khách thể quản l.; sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội của doanh nghiệp để đạt tới mụ...

  doc19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Kế hoạch kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanhĐề tài Kế hoạch kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh

  Kế hoạch kinh doanh" nghĩa là g.? Tại các doanh nghiệp nhỏ hơn, người chủ doanh nghiệp thường coi những cơ hội kinh doanh trong tương lai luôn rộng mở, và họ giữ những kế hoạch của m.nh “trong đầu”. C.n ở những doanh nghiệp có tầm cỡ lớn hơn, người ta có thể lên những kế hoạch tài chính chi tiết và thực hiện hàng loạt công việc nghiên cứu ...

  doc27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 1

 • Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tửLập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử

  Nội dung chính Các bước của một kế hoạch kinh doanh TMĐT Xác định mục tiêu kinh doanh TMĐT Đo lường lợi ích và chi phí của kinh doanh TMĐT Kế hoạch triển khai

  pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệpGiáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp

  Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệpChương 2: Thị trường doanh nghiệpChương 3: Vốn và nguồn vốn của doanh nghệpChương 4: Thu nhập – Chi phí và kết quả hoạt động của doanh nghiệpChương 5: Tổn Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệpChương 2: Thị trường doanh nghiệpChươn Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp...

  pdf181 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1327 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Nguồn lợi thủy sảnBáo cáo Nguồn lợi thủy sản

  3.2 Kết quả khảo sát nguồn lợi cá, giáp xác, nhuyễn thể 3.2.1 Nguồn lợi cá: Thành phần loài: Qua đợt khảo sát thu mẫu ở 2 chợ vừa qua vào ngày 08/12/2010 và phân loại cho thấy có 44 loài thuộc 10 bộ. Dựa vào bảng phụ lục 3 và biểu đồ trên cho thấy có 3 bộ chiếm ưu thế so với các bộ khác là bộ cá vược, bộ cá da trơn, bộ cá chép với nhiều giốn...

  doc53 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2716 | Lượt tải: 9

 • Chế độ hưu trí Việt NamChế độ hưu trí Việt Nam

  Hưu trí là chế độ cơ bản nhất trong 5 chế độ của hệ thống BHXH, được quy định tại Mục 4 chương III Luật BHXH từ Điều 49 đến Điều 62, bao gồm các quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu; về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần; về bảo lưu thời gian đóng B...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 8017 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Các phương pháp quản trị kinh doanhĐề tài Các phương pháp quản trị kinh doanh

  Các phương pháp tác động lên con người o Các phương pháp giáo dục o Các phương pháp hành chính o Các phương pháp kinh tế 2. Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp o Mô h.nh hoá toán học o Các phương pháp dự đoán o Các phương pháp phân đoạn thị trường 1. Các phương pháp tác động lên con người * Các phương pháp giáo dụ...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 1