• Kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luậtKỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

  1. Khái niệm văn bản QPPL Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Điều 1 Luật ban hành VBQPPL sửa đổi năm 2002). 2. Đặc điểm a, Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban...

  ppt30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 3133 | Lượt tải: 13

 • Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nướcVăn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

  a. Văn bản là: phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ hay một ký hiệu nhất định. b. Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định quản lý và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hoá) do các cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng những biện...

  ppt54 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 3

 • Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nướcKỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước

  Phần thứ nhất LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chương II HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Chương III NHỮNG YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC CỦA VĂN BẢN Chương IV VĂN PHONG VÀ NGÔN NGỮ VĂN BẢN Chương V QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN ...

  doc70 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 4796 | Lượt tải: 18

 • Đề tài Những vấn đề chung về kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luậtĐề tài Những vấn đề chung về kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật. - Những hoạt động này rất đa dạng, được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp . - Chính vì vậy việc nghiên cứu một...

  doc56 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 3

 • Tổng hợp các câu hỏi về văn bản quản lý nhà nướcTổng hợp các câu hỏi về văn bản quản lý nhà nước

  Câu 1: Hãy trình bày khái niệm về VBQLHCNN và mô tả những thuộc tính cơ bản của chúng nhằm phân biệt chúng với những loại VBQL khác? Trả lời: * Khái niệm: VBQLHCNN là một hệ thống những văn bản được hình thành trong hoạt động quản lý xã hội của cơ quan hành chính NN và sự tham gia vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của các tổ chức chính t...

  doc51 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 54939 | Lượt tải: 211

 • Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luậtKỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật. - Những hoạt động này rất đa dạng, được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp . - Chính vì vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện hoạt độn...

  doc56 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1641 | Lượt tải: 5

 • Các bài tậo hình sựCác bài tậo hình sự

  Anh (chị) đồng ý với ý kiến nào sau đây hãy giải thích ý kiến mà minh đồng ý và phản bác các ý kiến mà anh (chị) không đồng ý: Phạm Vĩnh M. tổ chức một lực lượng vũ trang phản động gồm 8 tên, bắt cóc ông K. là chủ tịch xã và yêu cầu ông phải phát trên loa truyền thanh của xã là chính quyền cấp xã đã được trao cho M. điều hành. Có 3 ý kiến khác nha...

  ppt16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 6

 • Bài tập nhóm hiến pháp tháng 2Bài tập nhóm hiến pháp tháng 2

  Trong hệ thống bộ máy nhà nước của các nước hiện đại hầu như đều có một thiết chế đặc biệt là nguyên thủ quốc gia và được gọi với những tên gọi khác nhau: vua, hoàng đế, tổng thống, đoàn chủ tịch, hội đồng liên bang, hội đồng nhà nước, chủ tịch nước. Không chỉ về tên gọi mà ở mỗi nước thì vị trí, vai trò, chức năng và tính chất khác nhau tùy thuộc ...

  doc19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1963 | Lượt tải: 4

 • Quan niệm về tội phạm, cách phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt NamQuan niệm về tội phạm, cách phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt Nam

  Đặt Vấn Đề Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Định nghĩa khái niệm tội phạm này vừa đúng, nhưng cũng có thể chưa đúng. Nó chỉ đúng với thời đại ngày nay thôi, còn trong giai đoạn phong kiến Việt Nam, nó chỉ đúng một phần. Tội phạm ở thời đó không chỉ ở trong luật hình sự mà là tất cả c...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 1

 • Điểm mới về tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hiến pháp hiện hành so với hiến pháp 1980Điểm mới về tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hiến pháp hiện hành so với hiến pháp 1980

  Đặt vấn đề Chính phủ là cơ quan chấp hành cao nhắt của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ được lập ra để tổ chức thực hiện trên thực tế quyền lực Nhà nước, tiến hành các hoạt động quản lý, điều hành và đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước. Nước ta trải qua bốn bản Hiến ...

  doc15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 0