• Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lựcXây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực

  Các yếu tố thành công: - Cán bộ làm việc tận tâm, tự nguyện và phối hợp hoạt động với các “thành viên” hay tất cả các bên có liên quan khác, bao gồm cả đối tác của họ, khối liên minh, cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ. Hầu hết các điều phối viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong những vấn đề này và họ biết cách phối hợp các vấn đề c...

  pdf26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 0

 • Về vấn đề đào tạo con người của nho giáo và sự vận dụng của Hồ Chí MinhVề vấn đề đào tạo con người của nho giáo và sự vận dụng của Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh là điển hình mẫu mực trong việc lựa chọn, kế thừa những mặt tích cực trong quan điểm giáo dục, đào tạo con người của Nho giáo. Những lời dạy của Người đã trở thành phương pháp luận trong chiến lược xây dựng con người mới “xứng tầm thời đại”, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước của Đáng ta hôm nay.

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Vận động chính sách sức khỏeTài liệu Vận động chính sách sức khỏe

  Cùng lập kế hoạch và lập chiến lược Các đối tác xác định những khó khăn tương tự và lập các kế hoạch và chiến lược củng cố lẫn nhau để giải quyết những khó khăn đó. Mỗi đối tác thực hiện công việc của riêng mình nhưng giao trách nhiệm cho các đối tác khác đối với các hành động đã nhất trí.

  pdf211 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 0

 • Khóa tập huấn Công bằng giới và các dự án phát triểnKhóa tập huấn Công bằng giới và các dự án phát triển

  Các chỉ số giới Là các chỉ số đo sự thay đổi có liên quan tới vấn đề giới trong một khoảng thời gian. Các chỉ số giới có thể là những chỉ số định tính ( vd: số liệu bóc tách giới) hoặc định lượng (ví dụ: mức độ tự tin hoặc thái độ thay đỏi về BĐG). Các chỉ số đo mức độ bình đẳng giới có thể chỉ ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa nam và nữ, kế...

  ppt14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang conTài liệu Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

  - Các biện pháp dự phòng lây truyền HIV: + Không sinh hoạt tình dục: Điều này rất khó thực hiện + Dùng bao cao su 100% các lần sinh hoạt tình dục, và đúng cách. Nếu sản phụ vẫn có nhu cầu sinh hoạt tình dục, tư vấn cho họ sử dụng bao cao su và hướng dẫn họ sử dụng đúng cách. Đồng thời họ có thể lựa chọn một trong những biện pháp kế hoạch hoá g...

  pdf188 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 0

 • Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ tự kỷPhát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ tự kỷ

  Kỹ năng học đường Học được thông qua quan sát người khác. Có thể hoàn thành công việc đòi hỏi phải ngồi một chỗ một cách tự lập. Có thể giơ tay khi cần sự hỗ trợ. Đạt được các yêu cầu của tiết học khi học trong nhóm. Hoàn thành chương trình học theo đúng trình độ lớp.

  ppt69 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0

 • Tự nhận thứcTự nhận thức

  Phân loại Tính Cách Jung Myers-Briggs (MBTI) Đây là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên 3 tiêu chí: hướng nội/hướng ngoại; t...

  pdf19 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 751 | Lượt tải: 0

 • Truyền thông nâng cao quyền năng của phụ nữTruyền thông nâng cao quyền năng của phụ nữ

  Xu hướng trong thời gian tới • Bảo đảm các sản phẩm truyền thông đến được 100% các chi hội phụ nữ trong cả nước • Phối hợp giữa định hướng nội dung “từ trên xuống” và phát huy sáng kiến trong xây dựng tài liệu “từ dưới lên” • Tăng cường các sản phẩm truyền thông dạng “nghe-nhìn” • Phối hợp các kênh, các phương tiện truyền thông (trung ương, ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0

 • Đề cương – Tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồngĐề cương – Tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng

  - Lưu trữ hồ sơ như thế nào?  Dạng tập tin về các trường hợp, sách, dữ liệu phần mềm. Tuy nhiên, cần phải quy định về quyền truy cập, việc lưu trữ sao lưu, nhằm ngăn ngừa các ảnh hưởng không tốt như thiên tai, virus,  Đưa ra quy định thời gian lưu trữ là bao lâu. Quy định này ở các cơ sở xã hội là khác nhau. Thí dụ: hồ sơ hành chính là 3 nă...

  pdf35 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 2002 | Lượt tải: 0

 • Tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại ngôi nhà bình yên – TW Hội LHPN Việt NamTham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại ngôi nhà bình yên – TW Hội LHPN Việt Nam

  Tại NNBY các cán bộ tham vấn sử dụng tham vấn cá nhân là chủ yếu đồng thời có kết hợp cả tham vấn nhóm và tham vấn gia đình. Tham vấn cá nhân cho phụ nữ bị bạo lực gia đình là một hình thức can thiệp của CTXH tại NNBY đã theo hướng chuyên nghiệp và chịu ảnh hưởng của các yếu tố, điều kiện nhất định như: cán bộ tham vấn, cơ sở vật chất của NNBY,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0