• Kỹ năng tuyển dụngKỹ năng tuyển dụng

    Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ nhân sự cho họat động của doanh nghiệp. Tuyển được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai. Những sai lầm trong tuyển dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc/sản phẩm.

    ppt41 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 5

  • Kinh tế học Giáo dụcKinh tế học Giáo dục

    GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC GIÁO DỤCtác giả: PGS. TS Nguyễn Văn HộNhà xuất bản Giáo dục - 2001MỤC LỤCPHẦN MỘT: MỘT SỐKIẾN THỨC KINH TẾXÃ HỘI HỌC LÀM CƠSỞCHO VIỆCNGHIÊN CỨU KINH TẾHỌC GIÁO DỤC 11. Hệthống kinh tế. 12. Cơcấu kinh tế: 23. Biến đổi kinh tếvà xã hội: 24. Con người và hành động kinh tế: .5CHƯƠNG 1: MỘT SỐNÉT VỀLỊCH SỬTƯTƯỞNG KINH TẾHỌC GIÁO D...

    pdf130 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1744 | Lượt tải: 2