• Đề tài Các phương pháp quản trị kinh doanhĐề tài Các phương pháp quản trị kinh doanh

  Các phương pháp tác động lên con người o Các phương pháp giáo dục o Các phương pháp hành chính o Các phương pháp kinh tế 2. Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp o Mô h.nh hoá toán học o Các phương pháp dự đoán o Các phương pháp phân đoạn thị trường 1. Các phương pháp tác động lên con người * Các phương pháp giáo dụ...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 1

 • Chiến lược sản xuất của công ty đa quốc giaChiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia

  I.Vấn đề nghiên cứu, phát triển, và cải tiến kỹ thuật 2 I.1 Phát triển các sản phẩm hay dịch vụ mới 2 I.2 Đẩy nhanh tốc độ đưa sản phẩm mới ra thị trường 3 II. Hoạt động phát sinh sản phẩm và dịch vụ 5 II.1 Tạo nguồn cung ứng toàn cầu 5 II.2 Hoạt động sản xuất hàng hóa 9 II.2.1 Vấn đề phí tổn 9 II.2.2 Vấn đề kiểm soát chất lượng 10 II.2.3 V...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2696 | Lượt tải: 7

 • Môi trường văn hóa quốc tếMôi trường văn hóa quốc tế

  I. BẢN CHẤT CỦA VĂN HOÁ 1 I.1 Sự đa dạng về văn hoá và vấn đề quản trị: 2 I.2 Cảm nhận và ấn tượng 2 I.3 Những tiêu chuẩn giá trị trong văn hoá 4 I.3.1 Những sự khác biệt và tương đồng về tiêu chuẩn giá trị giữa các nền văn hoá 5 I.3.2 Tiêu chuẩn giá trị và sự chuyển đổi 6 II. CÁC KHÍA CẠNH CỦA VĂN HOÁ 7 II.1 Khoảng cách quyền lực 7 II.2 ...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 6

 • Môi trường tài chính quốc tếMôi trường tài chính quốc tế

  I. CÁN CÂN THANH TOÁN (BOP) 2 I.1 Tài khoản vãng lai 2 I.2 Tài khoản vốn 3 I.3 Tài khoản dự trữ 3 II. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 5 II.1 Quỹ tiền tệ quốc tế 5 II.2 Hệ thống tỷ giá cố định 6 II.3 Hệ thống tỷ giá thả nổi có điều tiết 7 II.4 Những khó khăn và thách thức trong tương lai 7 III. NGOẠI HỐI 11 III.1 Thị trường ngoại hối 11 III.2 Cá...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1474 | Lượt tải: 0

 • Môi trường thương mại - Kinh doanh quốc tếMôi trường thương mại - Kinh doanh quốc tế

  I. CÁC LÝ THUYẾT VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ 2 I.1 Chủ nghĩa trọng thương: 2 I.2 Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối (Adam Smith) 2 I.3 Lý thuyết về lợi thế tương đối (David Ricardo) 2 I.4 Lý thuyết về sự dồi dào của các nhân tố sản xuất (Lý thuyết Heckscher-Ohlin-Samuelson) 3 I.5 Lý thuyết về đời sống sản phẩm quốc tế 4 I.5.1 Giai đoạn sản phẩm mới 4 I....

  doc15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Hoạt động kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia (MNC)Đề tài Hoạt động kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia (MNC)

  I. QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2 I.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế 2 I.1.1 Hoạt động xuất nhập khẩu 2 I.1.2 Hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài 3 I.2 Lý do tiến hành các hoạt động kinh doanh quốc tế 4 I.2.1 Phản ứng chủ động 4 I.2.2 Phản ứng thụ động 6 I.3 Các hình thức quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc t...

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 6186 | Lượt tải: 6

 • Dự báo sớm những cơ hội và rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏDự báo sớm những cơ hội và rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏ

  "Dự báo một cơ hội không phải là nghệ thuật cao. Nghệ thuật là ở chỗ người đầu tiên nhận ra nó". Quan điểm này của Benjamin Franklin đặc biệt phù hợp với loại h.nh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Ngày nay, hơn bao giờ hết, đây là loại h.nh đang chịu áp lực mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới. Để thành công, yêu cầu đặt ra với các doanh nhân là ph...

  doc39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Kinh tế thị trường và những ưu nhược điểm của nóĐề tài Kinh tế thị trường và những ưu nhược điểm của nó

  Khái niệm kinh tế thị trường: - Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể biểu hiện qua mua, bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường (người bán cần tiền, người mua cần bán và họ phải gặp nhau trên thị trường) th. nền kinh tế đó gọi là nền kinh tế thị trường. - Kinh tế thị trường là cách t...

  doc19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 4591 | Lượt tải: 3

 • Đề cương môn lịch sử báo chi thế giớiĐề cương môn lịch sử báo chi thế giới

  Câu hỏi 1: Sự ra đời và phát triển của tập đoàn báo chí thế giới ? Câu hỏi 2: Những chặng đường phát triển của báo chí TG Câu hỏi 3: Những dạng báo chí đầu tiên trên thế giới? Câu 4: xu hướng Quốc tế hoá của Báo chí thế giới Câu 5: Tình hình phát triển của báo chí các châu lục. Câu 6: Phân tích sự phát trỉên của báo chí phụ thụôc vào điều...

  doc68 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2863 | Lượt tải: 5

 • Khoa học quản lý giáo dụcKhoa học quản lý giáo dục

  1. Mục tiêu: 1.1. Mục tiêu chung Học viên có hiểu biết khái quát về quản lý và quản lý trong trường học, đổi mới tư duy quản lý các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của trường học trong xã hội có nhiều thay đổi. 1.2. Mục tiêu cụ thể - Về kiến thức: Học viên có hiểu biết về khoa học quản lý, phương pháp quản lý trong lĩnh vực giáo dục; tiếp thu được ...

  doc24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 6