• Chuyên đề Đánh giá biến động diện tích rừngChuyên đề Đánh giá biến động diện tích rừng

  Khu vực nghiên cứu ở đâu ? (tỉnh, huyện) Về độ cao, địa hình khu vực nghiên cứu Tên những địa danh chiếm phần lớn khu vực nghiên cứuLớp phủ thực vật (chủ yếu là loại thực vật gì?) Về dân cư, kinh tế xã hội

  ppt49 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử DT200 - FOIFĐề tài Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử DT200 - FOIF

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF 1. LỜI MỞ ĐẨU: Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 ứng dụng hệ thống quang học tăng dần vào các phương pháp đo góc kỹ thuật số. Máy có thể thực hiện việc đo đạc, tính toán, hiển thị và lưu nhớ, v.v bằng các phương tiện của ngành công nghệ máy tính. Máy thể hiện đồng thời giá trị góc ngang và...

  pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 2

 • Bài tập lớn viễn thám - Phần mềm EnviBài tập lớn viễn thám - Phần mềm Envi

  ENVI cho phép mởnhiều ảnh trên nhiều cửa sổcùng một lúc. Thông thường, mỗi ảnh ñược hiển thịtrên 3 cửa sổ ñược giới thiệu sau ñây: - Image Window: Trong cửa sổnày hiển thịmột phần hay toàn bộ ảnh theo ñúng ñộ phân giải của nó (một pixel trên màn hình tương ứng với một pixel dữliệu). - Scroll Window: Trong trường hợp toàn bộtấm ảnh không hiển...

  pdf52 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 4035 | Lượt tải: 6

 • Bài giảng môn Trắc địa địa chínhBài giảng môn Trắc địa địa chính

  Chương 1 Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính 1.1. Khái quát về quản lý lãnh thổ 1) Đặc tính của đất đai và quan hệ đất đai Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình kinh ...

  ppt25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2914 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng hệ thống thông tin địa lý trong Lâm nghiệpBài giảng hệ thống thông tin địa lý trong Lâm nghiệp

  Chọn đối tượng/lớp bản đồ Chọn đối tượng có điều kiện Chọn tất cả các đối tượng của lớp bản đồ Không chọn bất kỳ đối tượng nào Tìm kiếm để hiển thị đối tượng được chọn trên màn hình MapInfo Các số liệu tổng hợp của lớp bản đồ

  ppt62 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Bản đồ địa chínhBài giảng Bản đồ địa chính

  Phân loại theo giai đoạn phát triển của địa chính - Địa chính thu thuế - Địa chính pháp lý - Địa chính đa mục đích 2. Phân loại theo đặc điểm và nhiệm vụ của địa chính - Địa chính ban đầu - Địa chính thường xuyên hay địa chính biến động 3. Phân chia địa chính theo cấp quản lý hành chính - Địa chính quốc gia - Địa chính địa phương 4. Phân ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 11173 | Lượt tải: 19

 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MapInfoHướng dẫn cài đặt và sử dụng MapInfo

  Một bảng cơ sở dữ liệu đơn giản nhất bao gồm một trong ba trường dữ liệu trên (ở đây lấy ví dụ làm bản đồ hiện trạng rừng cho một khu vực nào đó). Nếu muốn thêm các trường dữ liệu khác ta chỉ việc ấn vào Add Field, muốn xoá trường dữ liệu đã có đi ta chọn trường dữ liệu đó và ấn vào Remove Field. Hoàn thiện xong việc tạo trường dữ liệu chọn OK. Khi...

  doc15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp đề thi và đáp án môn quản trị học (cao học kinh tế)Tổng hợp đề thi và đáp án môn quản trị học (cao học kinh tế)

  Caâu 1 : Haõy Neâu Vaø Phaân Tích Caùc Khaùi Nieäm Khaùc Nhau Veà Quaûn Trò. Anh Chò Thích Nhaát Laø Ñònh Nghóa Naøo ? Giaûi Thích. 1. Quaûn trò laø phöông thöùc ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû muïc tieâu cuûa toå chöùc baèng vaø thoâng qua nhöõng ngöôøi khaùc. Phöông thöùc ñoù ñöôïc caùc nhaø quaûn trò thöïc hieän qua caùc coâng vieäc hay c...

  pdf18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2071 | Lượt tải: 5

 • 230 lời giải về bệnh tật trẻ em230 lời giải về bệnh tật trẻ em

  MỤC LỤC PHẦN I: CHĂM SÓC KHI BÉ BỊ BỆNH PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TÓI TỪNG PHẦN THÂN THỂ TRẺ 1. đầu 2. những vấn đề có liên quan tới cổ 3. những vấn đề có liên quan tới ngực 4. những vấn đề có liên quan tới phần bụng 5. những vấn đề có liên quan tới tay, chân , xương 6. những vấn đề có liên quan tới bộ phận sinh dục, bài tiết 7. những vấn ...

  pdf157 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 0

 • 140 vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ140 vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ

  Giới tính của con người được quyết định khi nào và bởi nhứng yếu tố nào? 2. có thể sinh con trai bằng cách cho người mẹ dùng Testostron trước hoặc trong khi mang thai không? 3. về sinh lý cuộc đời người phụ nữ có mấy giai đoạn? đặc điểm từng giai đoạn? 4. buồng trứng của người phụ nữ có tất cả bao nhiêu trứng ? số lượng có tăng thêm không? 5. tế bà...

  pdf106 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1359 | Lượt tải: 1