• Nông nghiệp xanh và triển vọng tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt NamNông nghiệp xanh và triển vọng tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam

  (Bản scan) Tiếp đến, việc tìm ra giải pháp cải thiện đời sống cho nông dân cũng là một vấn đề không kém cấp bách. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, nông dân là lực lượng chủ lực, còn nông thôn là địa bàn chiến lược. Trong thời kỳ đổi mới, nông nghiệp là mũi nhọn đột phá. Trong quá trình công nghiệp hóa, nông nghiệp là động lực thúc đẩy phát tri...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Dịch vụ công trong nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải phápDịch vụ công trong nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  (Bản scan) Những lợi ích mà TTĐT mang lại cũng là một xu thế tất yếu. Vì vậy, cùng với thương mại điện tử, TTĐT góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để thu được nhiều lợi ích nhất. Điều này quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh một cách bình đăng với các doanh nghiệp nư...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt NamĐẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam

  (Bản scan) Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh đàm phán với các nước, triển khai ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác, dỡ bỏ các vướng mắc rào cản tại các thị trường xuất khẩu. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại. Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, xúc | tiến thành lập các văn phòng giới thiệu sản phẩ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài toán liên kết trong sản xuất - tiêu thụ lúa gạo ở Tây Nam Bộ: Nghiên cứu trường hợp xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên GiangBài toán liên kết trong sản xuất - tiêu thụ lúa gạo ở Tây Nam Bộ: Nghiên cứu trường hợp xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

  (Bản scan)  Do vậy, mạng lưới thương lái với những lợi thế của mình vẫn còn cơ sở khách quan để tồn tại. Nâng cao các cơ hội tiếp | cận thị trường và phát triển giao thông | nông thôn là những biện pháp cần thiết để hộ nông dân đưa ra các lựa chọn | thích hợp và bán được sản phẩm với giá cao hơn nhờ giảm chi phí vận chuyển. | Mở rộng các hoạt đ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Người nông dân trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa: Giải quyết tranh chấp trong thu hồi đất nông nghiệpNgười nông dân trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa: Giải quyết tranh chấp trong thu hồi đất nông nghiệp

  Thứ tư, nếu xuất hiện bất đồng hoặc tranh chấp đất đai, cần cho người nông dân cơ hội lựa chọn người đại diện độc lập của mình, từ đó tạo ra tiếng nói khách quan hơn trong các diễn đàn thương lượng và hòa giải, tránh các vị đại diện phần lớn đều do chính quyền địa phương kiểm soát. Thứ năm, Chính phủ cần ban hành quy trình và hướng dẫn chi tiết,...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Tái cơ cấu nông nghiệp - Nhìn từ Tái cơ cấu nông nghiệp - Nhìn từ "vựa lúa quốc gia"

  (Bản scan)  Sáu là, xây dựng và vận hành thí điểm các khu nông nghiệp công nghệ cao dựa vào những tiến bộ khoa học - công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học, các mô hình liên kết, quản lý theo tiêu chí hiện đại dựa vào tri thức mới. | Tầm nhìn dài hạn và bức xúc trước mắt cho một đồng bằng sông Cửu Long phát triên an toàn, trù phú và bền vững tr...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Tái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thônTái cơ cấu đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

  (Bản scan) Ba là, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư tư nhân mới được ban hành, Uu | tiên dành nguồn ngân sách thoả đáng để thực hiện chính sách này trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục đánh giá hiệu quả chính sách, nghiên cứu và xây dựng các chính sách mới nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu t...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • An ninh lương thực và phát triển nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt NamAn ninh lương thực và phát triển nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

  (Bản scan) Trong thập niên qua, sản xuất nông sản hữu cơ đã tăng gia đáng kể, mặc dù còn chậm chạp vì giá đắt, thiếu đầu tư vào kỹ thuật, lòng tin của giới tiêu thụ và sự tham dự của các siêu thị cũng như các khâu buôn | bán lẽ. Thị trường nông sản vô cơ đã vượt ra khỏi Châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản để tiến đến một số nước đang phát triển có nhu cầu...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Thách thức đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam và một số gợi ý chính sách giai đoạn 2011-2020Thách thức đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam và một số gợi ý chính sách giai đoạn 2011-2020

  (Bản scan) Thực tế, nhóm người nghèo được hưởng lợi ít nhất từ hệ thống an sinh xã hội. Do đó, vấn để ở đây là tăng cường điều tiết việc hưởng lợi nhiều hơn đến nhóm người nghèo trong đó đa phần là nông dân, mặc dù sự đóng góp của họ cho xã hội là không đáng kể bằng cách giảm bớt các khoản phí đóng góp,... Thực tế thời gian qua, bất cứ lợi ích nào...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Chính sách về đất đai trong nông nghiệp của Việt Nam: Thực trạng và những kiến nghịChính sách về đất đai trong nông nghiệp của Việt Nam: Thực trạng và những kiến nghị

  (Bản scan) . Cần phải phân cấp về quản lý đất đai giữa trung ương và địa phương, cần phải được quy định một cách cụ thể, những việc, những nội dung về quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm, và những nội dung do UBND các cấp thực hiện. - Tổ chức bộ máy của bộ cần được kiện toàn thống nhất từ trung ương đến tỉnh, huyện và ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0