• Viêm phổi mắc phải cộng đồngViêm phổi mắc phải cộng đồng

  Xquang lồng ngực là phương tiện cận lâm sàng quan trọng hàng đầu trong các bệnh lý viêm phổi. Xquang lồng ngực có thể giúp:  Xác định chẩn đoán viêm phổi.  Định vị thương tổn trên phổi và ảnh hưởng đến các bộ phận liên quan như màng phổi, hạch rốn phổi.  Theo dõi diễn tiến bệnh và đáp ứng điều trị.  Hình ảnh Xquang lồng ngực không thể giú...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 0

 • Viêm phổi bệnh việnViêm phổi bệnh viện

  Trên các bệnh nhân đặt nội khí quản có thể lấy bệnh phẩm bằng hút dịch nội khí quản, chải phế quản có bảo vệ, rửa phế quản phế nang nhưng kết quả đôi khi còn cần thảo luận. Trong chẩn đoán viêm phổi liên quan đến thở máy, cả hai phương pháp xâm nhập (hút dịch trong khí quản) lẫn xâm nhập (chải phế quản có bảo vệ hoặc rửa phế quản phế nang hướng ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp chẩn đoán thai dị tật bẩm sinhCác phương pháp chẩn đoán thai dị tật bẩm sinh

  1. Siêu âm: (1)Xác định tuổi thai. (2)Số lượng thai (3)Tình trạng thai (4)Có thể quan sát được những DTBS nặng: vô sọ, cystic hygroma (5)Đo độ mờ da gáy (3mm nguy cơ Trisomy 21 30%). Siêu âm độ mờ da gáy:  Tuổi thai 11-13 tuần 6 ngày.  Chiều dài đầu mông từ 40-84mm.  Mặt cắt dọc giữa.  Độ phóng đại hình ảnh chiếm  ¼ màn hình.  Cá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0

 • Bệnh lý niệu trong thai kìBệnh lý niệu trong thai kì

  BỆNH LÝ NIỆU TRONG THAI KỲ I. Thai d?i c?a hi?u trong thai k? II. Nhi?m trùng du?ng ti?u III. S?i h? ni?u

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0

 • Bệnh lý đại tràngBệnh lý đại tràng

  TRIỆU CHỨNG BỆNH LÝ ĐẠI TRÀNG (1) ĐAU BỤNG KIỂU ĐẠI TRÀNG : • Đau quanh rốn / bụng dưới hoặc khung đại tràng • Đau quặn / cơn • Thường kèm thay đổi tính chất phân • Kèm theo đánh hơi nhiều . • Có thể giảm sau đánh hơi / đi cầu

  pdf88 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 2

 • Y khoa y dược - Bệnh não gan (hepatic encephalopathy)Y khoa y dược - Bệnh não gan (hepatic encephalopathy)

  Dịch não tủy : ? Bình thường ? Tăng glutamin. 3. Điện não : ? Giảm tần số các sóng alpha cơ bản ? Xuất hiện sóng delta , Theta. ? Chủ yếu thay đổi ở thùy trán

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 0

 • Y khoa y dược - X quang ngựcY khoa y dược - X quang ngực

  TRƯỚC:Tuyến ức,mỡ quanh tim,hạch,ĐMC  GIỮA: Màng ngoài tim, tim, KQ và PQ gốc,thực quản, ĐMC,TK phế vị, TK hoành, hạch  SAU: TM Azygos - Hemiazyos, ống ngực,TK giao cảm,TK liên sườn

  pdf54 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0

 • Phân tích các xét nghiệm sinh hóa gan mậtPhân tích các xét nghiệm sinh hóa gan mật

  Tăng: ứ mật, hoại tử và các bệânh khác như suy thậân, NMCT, tụy, ĐTĐ  rất nhạy , ít chuyên trong bệnh gan mật  ALP, GGT đều tăng  tại gan mật GGT là XN nhạy cảm  phát hiện bệnh gan rượu GGT có thể tăng sau uống rượu mà chưa có tổn thương gan  TG bán hủy 26 ngày.

  ppt58 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0

 • Y khoa y dược - Xét nghiệm khảo sát đông cầm máuY khoa y dược - Xét nghiệm khảo sát đông cầm máu

  MỤC TIÊU  Tieáp caän voái beänh nhaân roái loaïn ñoâng caàm maùu  Hiểu và giải thích đƣợc cơ chế đông và cầm máu  Hiểu đƣợc các xét nghiệm đông và cầm máu  Bieän luaän xeùt nghieäm ñoâng vaø caàm maùu  Bieän luaän caùc tröôøng hôïp RL ñoâng- caàm maùu

  pdf84 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 868 | Lượt tải: 0

 • Y khoa y dược - Vùng NáchY khoa y dược - Vùng Nách

  Thành trước Cơ ngực lớn (lớp nông) Cơ ngực bé, cơ dưới đòn, cơ quạ cánh tay (lớp sâu)

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 447 | Lượt tải: 0