• Bài tập lập trình webBài tập lập trình web

  Trong các web tĩnh thế hệ mới, đã được bổ sung thêm chức năng thay đổi giao diện hàng loạt. Các trang web tĩnh này sẽ có phần đuôi mở rộng thay vì .html và .htm mà là .php. Trong web PHP tĩnh, các mã HTML đều được giữ nguyên chỉ thêm một cú pháp để gọi thư viện template. Thư viện template là một file chứa giao diện của toàn bộ trang web và có phần...

  pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2698 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình thiết kế website căn bảnGiáo trình thiết kế website căn bản

  Phần I Giới thiệu ngôn ngữ Html . 1 I. Các thẻ định cấu trúc tμi liệu . 1 1.1 HTML 1 1.2 HEAD 1 1.3 TITLE 1 1.4 BODY 1 II. Các thẻ định dạng khối 2 2.1. thẻ P 2 2.2. Các thẻ định dạng đề mục H1/H2/H3/H4/H5/H6 . 3 2.3 Thẻ xuống dòng BR 3 2.4 Thẻ PRE . 3 III. Các thẻ định dạng danh sách . 3 3.1. Danh sách thông thờng 3 IV. Các thẻ định dạng ký tự . ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 1

 • Lập trình web JSPLập trình web JSP

  Tài liệu hướng dẫn lập trình web JSP. JSP (viết tắt của tiếng Anh JavaServer Pages) còn được biết đến với một cái tên khác là Java Scripting Preprocessor - tạm dịch là "Bộ tiền xử lý văn lệnh Java" - là một công nghệ Java cho phép các nhà phát triển tạo nội dung HTML, XML hay một số định dạng khác của trang web một cách năng động, trong k...

  pdf118 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 1

 • Website - Văn phòng phục vụ 24/24Website - Văn phòng phục vụ 24/24

  Khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn quan niệm chỉ những công ty lớn mới xây dựng website tầm cỡ để kinh doanh trực tuyến. Cũng có những công ty nhỏ mạnh dạn đầu tư nhưng do thiếu kiên nhẫn, không chú trọng quảng bá, lại phải chịu áp lực về chi phí duy trì và phát triển nên đã vội vàng từ bỏ sau một thời gian. Trên thực tế thì quy mô công ty k...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 0

 • Lợi ích của việc sử dụng InternetLợi ích của việc sử dụng Internet

  Internet – môi trường t.m kiếm thông tin T.m kiếm các văn bản web bạn cần có thể l à một công việc hết sức dễ dàng hoặc là khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Khi truy cập và t.m kiếm thông tin trên Internet, cần chú . một số đặc điểm sau đây của mạng Internet để có thể t.m kiếm hiệu quả: o V. nội dung trên Internet luôn được cập nhật và bổ sung, k...

  doc13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 6020 | Lượt tải: 2

 • Ngôn ngữ Html - Css - JavascripNgôn ngữ Html - Css - Javascrip

  . CSS là gì? Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. CSS (Cascading Style Sheets – tạm dịch là tờ mẫu) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,… 2. Tại sao phải...

  doc25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2919 | Lượt tải: 1

 • Khóa học search engine optimizationKhóa học search engine optimization

  Khóa học này sẽ cho chúng ta biết những điều tối thiểu cần thiết để có thể giúp cho Web mình tìm được chỗ đứng trên các trang tìm kiếm một cách an toàn và hữu hiệu nhất.

  pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 0

 • Network Address Translation - NAT (các bước để biến máy để bàn PC thành máy chủ server, máy chủ web để mọi người truy cập từ internet)Network Address Translation - NAT (các bước để biến máy để bàn PC thành máy chủ server, máy chủ web để mọi người truy cập từ internet)

  Network Address Translation - NAT Trong bài DNS Server ta đã tìm hiểu về cơ chế phân giải tên miền từ tên sang số như vậy tóm lại ta phải phân biệt 2 dạng IP sau đây Trong môi trường WORKGROUP các máy liên hệ với nhau thông qua IP Address do chúng ta tự gán cho từng máy hoặc do DHCP Server cấp phát các IP Address dạng này được gọi là IP...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2971 | Lượt tải: 0

 • Internet Information Service - IIS (các bước để biến máy để bàn thành máy chủ server, máy chủ web để mọi người truy cập từ internet)Internet Information Service - IIS (các bước để biến máy để bàn thành máy chủ server, máy chủ web để mọi người truy cập từ internet)

  Trong các bài trước ( http://.com/threads/81375-N.8716#post98716 )chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng một NAT Server . và cách tùy chỉnh NAT inbound, NAT outbound nhằm chỉ định với các máy bên ngoài truy cập vào với giao thức nào sẽ được NAT Server dẫn dắt vào máy Client tương ứng chạy ứng dụng trên Port đó. Lấy ví dụ trong mạng chúng ta có h...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 4125 | Lượt tải: 2

 • Install PHP MySQL with IISInstall PHP MySQL with IIS

  Install PHP - MySQL with IIS bằng hình ảnh Yêu cầu: - Windows Server 2003 với IIS 6 - PHP v4.4.6 <-- download - MySQL v4.1.22 <-- download Thực hiện : 1. Install IIS - Vào Control Panel > Add Remove Program > Add Remove Windows Components. - Chọn Application Server > Internet Information Service > World Wide ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2358 | Lượt tải: 1