• Một số đoạn Script hay dùng trong thiết kế WebsiteMột số đoạn Script hay dùng trong thiết kế Website

  Sưu tập một số đoạn Script hay dùng trong thiết kế Website!!! Cấm không cho bấm chuột Phải Trích: <script LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function click() { if (event.button==2) { alert(''DO NOT STEAL!''); } } document.onmousedown=click // --> </script>

  docx6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2237 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn cấu hình các dịch vụ mạng trên Linux (Demo trên CenOs)Tài liệu hướng dẫn cấu hình các dịch vụ mạng trên Linux (Demo trên CenOs)

  Phần I ,II: Installing Linux as a Server Bài Lab 1: Installing Linux as a Server Bài Lab 2: Installing Software Phần III: Intranet Services Bài Lab 1: Network Configuration Bài Lab 2: DHCP Bài Lab 3: Network File System(NFS) Bài Lab 4: Samba Bài Lab 5: NIS Bài Lab 6: OPEN LDAP Phần IV: Internet Services Bài Lab 1: FTP Bài Lab ...

  pdf99 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 3039 | Lượt tải: 1

 • Expert Spring MVC and Web FlowExpert Spring MVC and Web Flow

  About the Authors xv About the Technical Reviewers xvii Acknowledgments xviii ■CHAPTER 1 Introduction 1 ■CHAPTER 2 Spring Fundamentals 7 ■CHAPTER 3 Spring MVC Application Architecture . 21 ■CHAPTER 4 Jump into Spring MVC 41 ■CHAPTER 5 The Processing Pipeline . 77 ■CHAPTER 6 The Controller Menagerie 115 ■CHAPTER 7 The View Layer 201 ■CHAPTER 8 Suppo...

  pdf423 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 4059 | Lượt tải: 3

 • Creating Cool Web Sites with HTML, XHTML, and CSSCreating Cool Web Sites with HTML, XHTML, and CSS

  Preface . xi Acknowledgments . xv Part I: Building a Wicked Cool Web Page Chapter 1: So What’s All This Web Jazz? . 3 What Is the Web Anyway? . 3 Linear media . 3 Hypermedia . 4 Cool spots on the Web 5 Introduction to Internet Explorer 8 Launching Internet Explorer . 9 Changing the default page . 11 All about URLs 12 URLs to the rescue . 12 Reading...

  pdf432 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2558 | Lượt tải: 1

 • Clear Blogging - How People Blogging Are Changing the World and How You Can Join ThemClear Blogging - How People Blogging Are Changing the World and How You Can Join Them

  Foreword . xv About the Author . xvi About the Technical Reviewer . xvii Acknowledgments xviii Introduction . xix PART 1 ■ ■ ■ Revolution in Progress: Please Make Noise! ■CHAPTER 1 Why Blog? . 3 ■CHAPTER 2 Hooking into the Blogosphere 15 ■CHAPTER 3 Getting Started 33 PART 2 ■ ■ ■ Building Your Blog ■CHAPTER 4 What Do Good Blogs Share? 59 ■CHAPTER 5...

  pdf360 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2727 | Lượt tải: 0

 • Beginning DotNetNuke 4.0 Website Creation in C# 2005 with Visual Web Developer 2005 Express - From Novice to ProfessionalBeginning DotNetNuke 4.0 Website Creation in C# 2005 with Visual Web Developer 2005 Express - From Novice to Professional

  About the Author . xiii About the Technical Reviewer xv Acknowledgments . xvii Introduction . xix ■CHAPTER 1 The Basics . 1 ■CHAPTER 2 The Express and DotNetNuke Combination 23 ■CHAPTER 3 Installation 35 ■CHAPTER 4 Basic C# 65 ■CHAPTER 5 Visual Web Developer 99 ■CHAPTER 6 DotNetNuke Basics . 143 ■CHAPTER 7 Creating a DNN Module 181 ■CHAPTER 8 Finis...

  pdf399 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2815 | Lượt tải: 0

 • Beginning DotNetNuke 4.0 Web Site Creation in VB 2005 with Visual Web Developer 2005 Express - From Novice to ProfessionalBeginning DotNetNuke 4.0 Web Site Creation in VB 2005 with Visual Web Developer 2005 Express - From Novice to Professional

  About the Author . xiii About the Technical Reviewer . xv Acknowledgments . xvii Introduction xix ■CHAPTER 1 The Basics . 1 ■CHAPTER 2 The Express and DotNetNuke Combination . 25 ■CHAPTER 3 Installation 39 ■CHAPTER 4 Primary Visual Basic . 73 ■CHAPTER 5 Visual Web Developer . 111 ■CHAPTER 6 DotNetNuke Basics . 153 ■CHAPTER 7 Creating a DNN Module ....

  pdf445 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2247 | Lượt tải: 0

 • Beginning CSS Web Development - From Novice to ProfessionalBeginning CSS Web Development - From Novice to Professional

  Foreword xvii About the Author . xix About the Technical Reviewers . xxi About the Foreword Writer xxiii Acknowledgments xxv Introduction . xxvii PART 1 ■ ■ ■ Get to Know CSS ■CHAPTER 1 Getting Started . 3 ■CHAPTER 2 Core Concepts of CSS 17 ■CHAPTER 3 CSS Building Blocks . 39 ■CHAPTER 4 Text 55 ■CHAPTER 5 Color, Backgrounds, and Images . 79 ■CHAPTE...

  pdf446 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 1

 • A Semantic Web PrimerA Semantic Web Primer

  Brief Contents 1 The Semantic Web Vision 1 2 Structured Web Documents: XML 25 3 Describing Web Resources: RDF 65 4 Web Ontology Language: OWL 113 5 Logic and Inference: Rules 157 6 Applications 185 7 Ontology Engineering 225 8 Conclusion and Outlook 245 A Abstract OWL Syntax 253

  pdf287 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2472 | Lượt tải: 0

 • Cách tạo Menu cho Component VirtuemartCách tạo Menu cho Component Virtuemart

  Sau khi cài đặt VirtueMart thì cần phải tạo Menu cho nó để hiển thị các sản phẩm trên trang web. Cách thực hiện cũng giống như những Menu thông thường, tuy nhiên VitrueMart có thêm các thông số để tạo nhiều kiểu Menu khác nhau. Sau đây là cách tạo Menu cho Component Virtuemart. Trong phần Quản lý (Administrator) của Joomla!, truy cập vào Menus và c...

  pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 3321 | Lượt tải: 0