• Kỹ năng tham vấn trong công tác xã hộiKỹ năng tham vấn trong công tác xã hội

  - Cái cách mà tôi có thể xác định rõ nhất về trình độ, năng lực của mình trong khi làm việc với một kiểu thân chủ đã cho trước là: a) Bằng sự tập luyện, giám sát và bằng vào kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà tôi đang thực tập. b) Bằng việc hỏi các thân chủ của mình xem họ cảm thấy là họ đang được giúp đỡ hay không. c) Bằng việc sở hữu một b...

  pdf29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 2

 • Kỹ Năng Biện HộKỹ Năng Biện Hộ

  Để trẻ có H tiếp cận được trường học thì chính bản thân trẻ và gia đình cũng có những thái độ tích cực và nỗ lực trong quá trình tiếp cận trường học. Nhìn cô bé H 9 tuổi nhí nhảnh chơi ở sân trường, không ai nghĩ đó là cô bé mồ côi nhiễm HIV được má T, thành viên của NNC đưa về nuôi dưỡng từ khi mới hơn 1 tuổi và con đường đến trường của em cũn...

  pdf36 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 0

 • Kĩ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhKĩ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Như vậy, kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng tự đánh giá của thiếu niên cho thấy rằng nhận thức của các em về các vấn đề liên quan đến tự đánh giá chỉ ở mức trung bình. Các em chưa có sự thuần thục khi thực hiện các thao tác tự đánh giá cũng như chưa hòan thành tốt các bài tập về tự đánh giá.

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Khác biệt giới trong nhu cầu và thực trạng tham vấn tâm lí với nhóm khách hàng của trung tâm tư vấn Linh Tâm – CsagaKhác biệt giới trong nhu cầu và thực trạng tham vấn tâm lí với nhóm khách hàng của trung tâm tư vấn Linh Tâm – Csaga

  Tích cực tham gia các khóa học nhằm nâng cao kiến thức về tâm lý – tình dục – giới tính và phổ biến các kiến thức đó tới các thành viên trong gia đình và cộng đồng xung quanh. Tăng cưƣờng trao đổi, chia sẻ thông tin, các vấn đề trong tâm lý, tình cảm thông qua các kênh giao tiếp với các cá nhân/thành viên khác trong gia đình nhằm giảm thiểu nhữn...

  pdf26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0

 • Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress)Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress)

  Học hỏi những tấm gương của người khác và từ kinh nghiệm bản thân  Hãy nghĩ đến những người ta khâm phục cách họ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Hãy viết ra rồi phân tích những tính cách và những hành động họ đã áp dụng trong những lúc gian truân. Rút ra những bài học cho mình và thử tập luyện.  Thỉnh thoảng, ta hãy dành chút thời...

  pdf41 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 4

 • Tài liệu Hành vi lệch chuẩnTài liệu Hành vi lệch chuẩn

  Tóm tắt ý chính - Chức năng của CTXH là: phòng ngừa, chữa trị, phục hồi và phát triển. - Yếu tố tiêu cực của hành vi lệch chuẩn và vấn đề xã hội dẫn tới vấn đề chủ thể con người của các hành vi này cần được chữa trị, để giúp họ thay đổi hành vi như xã hội mong đợi và chấp nhận. - Lý thuyết môi trường hệ thống, nguồn gốc của hành vi lệch chuẩn ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 1

 • Đề cương Công tác xã hội với người nghèoĐề cương Công tác xã hội với người nghèo

  Câu hỏi ôn tập: 1. Trình bày khái niệm về nghèo của thế giới và nghèo đói của Việt Nam 2. Hãy cho biết chuẩn nghèo tại Việt Nam hiện nay. 3. Cho biết chủ trương giảm nghèo từ nay đến hết năm 2020 4. Giới thiệu các mô hình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam 5. Trình bày Công tác xã hội đối với người nghèo

  doc19 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 751 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu giới thiệu về Quản lý thảm họa tại cộng đồngTài liệu giới thiệu về Quản lý thảm họa tại cộng đồng

  Kế hoạch sẽ trở nên lạc hậu do các thay đổi về kinh tế, xá hội, tổ chức và tình hình cụ thể tại địa phương. Vì vậy, kếhoạch cần được thường xuyên xem xét lại và thông tin cần được cập nhật. Việc thực hiện kế hoạch cần có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên. Hiệu quả của kế hoạch PNTH cần được đánh giá sau khi thảm họa kết thúc. Cần tổ chức rút kin...

  pdf106 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu nghề Công tác Xã hộiGiới thiệu nghề Công tác Xã hội

  - ASXH là hệ thống các biện pháp và dịch vụ xã hội nhằm giúp cá nhân, tập thể và cộng đồng vươn tới các tiêu chuẩn tốt đẹp của cuộc sống, sức khỏe và mội quan hệ cá nhân và xã hội giúp phát triển tối đa các khả năng và tăng phúc lợi hài hòa với nhu cầu của gia đình và cộng đồng3. - Ở các nước đang phát triển, nó liên quan đến các vấn đề nghèo đ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Nhập môn công tác xã hộiGiáo trình Nhập môn công tác xã hội

  Ở các nước có nghề Công tác xã hội phát triển, chính phủ cho phép các tổ chức tư nhân hoạt động công tác xã hội. Các tổ chức tư nhân này tồn tại song song với các cơ quan Công tác xã hội của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật quốc gia quy định. Những nhân viên xã hội hoạt động trong lĩnh vực tư nhân được đào tạo tại các trường Công tác x...

  doc57 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 7