• Tài liệu tập huấn Phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và do người dân làm chủ (phương pháp tiếp cận ABCD)Tài liệu tập huấn Phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và do người dân làm chủ (phương pháp tiếp cận ABCD)

  Sau khi bản kế hoạch thôn đã được đã được hiệu chỉnh và hoàn thiện, trưởng thôn họp toàn thôn của mình để thông báo các nội dung sau:  Trình bầy vắn tắt lại toàn bộ quá trình rà soát và kết hợp các kế hoạch phát triển thôn với kế hoạch KTXH của xã và kết quả đạt được;  Nêu rõ các lý do tại sao có hoạt động (hoạt động đặc thù) trong bản kế hoạ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học xã hội - Phần 1Tâm lý học xã hội - Phần 1

  CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III 1. Nhóm xã hội là gì? Có những loại nhóm xã hội nào? Ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhóm xã hội? 2. Phân tích sự khác biệt giữa cấu trúc chính thức và cấu trúc không chính thức của nhóm. Cần có cách ứng xử như thế nào với cấu trúc không chính thức? Tại sao? 3. Chuẩn mức nhóm là gì? Vai trò của chuẩn mục nhóm? Làm thế...

  pdf78 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 2

 • Tâm lý học xã hội - Phần 2Tâm lý học xã hội - Phần 2

  CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VI 1. Nhân cách là gì? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách? Vai trò của các yếu tố đó? 2. Có các thành phần nào tạo nên cấu trúc của nhân cách? 3. Thế nào là kiểu nhân cách xã hội? Ý nghĩa của việc nghiên cứu kiểu nhân cách xã hội? Anh/Chị cho biết có những kiểu nhân cách xã hội nào? Mô...

  pdf71 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 557 | Lượt tải: 2

 • Hướng dẫn tư vấn cho trẻ em nhiễm HIVHướng dẫn tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV

  Nhằm tăng cường công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV, ngày 12/11/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục. Chỉ thị yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường ...

  pdf109 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 451 | Lượt tải: 1

 • Bàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt NamBàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam

  Quản trị tốt ở Việt Nam đòi hỏi phải xác định rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà nước trong quan hệ với Đảng, với thị trường, với các tổ chức xã hội dân sự, và với nhân dân. Công cuộc hoàn thiện thể chế nhà nước và cải cách hành chính đang tiến hành ở Việt Nam đang đi đúng hướng quản trị tốt. Cần đẩy nhanh tiến độ của các cu...

  pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết Structuration của A. GiddensLý thuyết Structuration của A. Giddens

  Chúng ta đã đặt lý thuyết cấu trúc - hành động vào khung cảnh sự phân biệt, chia tách và tranh luận về cấu trúc và hành động. Mượn lời R. Merton (1971:vii) nói về L. Coser, chúng ta đã kết nối tác phẩm của lý thuyết gia với “công chúng và nhóm quy chiếu riêng biệt của ông”. Nhờ thế nên chúng ta nắm được rõ hơn đâu là xuất phát điểm của Giddens.

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát xã hội và nghiên cứu xã hội học thực nghiệmKhảo sát xã hội và nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

  Tóm lại, khảo sát xã hội và nghiên cứu xã hội học là hai loại hình nghiên cứu khác biệt nhau, thể hiện ở cấp độ đối tượng, mục tiêu và phương pháp tiếp cận, giải thích. Việc nhận thức đúng về ý nghĩa của mỗi loại hình sẽ giúp cho nhà điều tra, nghiên cứu xác định đúng đối tượng, phương pháp thu thập thông tin và mục tiêu cuối cùng của nghiên cứ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0

 • Tác động của chính sách xã hội tới đời sống nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nayTác động của chính sách xã hội tới đời sống nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay

  Để hoạt động công đoàn có hiệu quả bền vững, xứng đáng với vị trí vai trò to lớn của mình nhằm cải thiện điều kiện lao động và nâng cao đời sống vật và tinh thần cho nữ CNLĐ, Công đoàn cơ sở cần phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp gồm: giới chủ sử dụng lao động, ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ xã hội và vốn xã hội: nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn QuốcQuan hệ xã hội và vốn xã hội: nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc

  Từ những đặc trưng giống và khác về mạng quan hệ xã hội nêu trên, Việt Nam và Hàn Quốc có những phương thức khai thác vốn xã hội riêng của mình. Vốn xã hội từ quan hệ gia đình, họ hàng vẫn luôn đóng vai trò quan trọng và được khai thác triệt để trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của cả người Hàn và người Việt. Song tính cố kết và tính tôn ty ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng lý thuyết vốn xã hội của Pierre Bourdieu vào phân tích vai trò của xã hội dân sựVận dụng lý thuyết vốn xã hội của Pierre Bourdieu vào phân tích vai trò của xã hội dân sự

  Tóm lại, với 3 chỉ áo trên, s dụng tiếp cận về vốn xã hội củ P.Bourdieu, các nhà nghiên cứu có thể làm rõ việc huy động mạng lưới các tổ chức xã hội, cùng các nguồn lực do các CSO m ng lại trong việc thực hiện các mục tiêu, chương tr nh, hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. cấp độ vi mô, tiếp cận vốn xã hội củ Bourdieu chỉ r cho các...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0