• Bài giảng Chương 4: Quản lý tài nguyên đất dốcBài giảng Chương 4: Quản lý tài nguyên đất dốc

  Cày xới kỹ trước khi bước vào vụ mới. Bón vôi cải tạo đất Bón phân hữu cơ, phân hóa học hợp lý ( làm tăng bề dày tầng đất mặt, bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho đất )

  pptx47 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chương 2: Phương pháp đánh giá tài nguyên đấtBài giảng Chương 2: Phương pháp đánh giá tài nguyên đất

  5.6.2. Ảnh hưởng ngoại tại: Ảnh hưởng đến vùng chung quanh hay các vùng hạ lưu hay vùng dưới chân núi đồi. Cụ thể: Sự trầm lắng phù sa và gây ngập lụt ở vùng hạ lưu do vùng thượng lưu phá rừng, hay sự cạn dần của các hồ chứa làm cho thiếu nước trong mùa khô, sự thay đổi những đặc tính sinh sản và phát triển của các loài tôm cá do vấn đề phá rừng ...

  pptx107 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Chương 1: Giới thiệu Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên đấtBài giảng Chương 1: Giới thiệu Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên đất

  Bình quân đất tự nhiên theo đầu người là 0,4 ha. Theo mục đích sử dụng năm 2000, đất nông nghiệp 9,35 triệu ha, lâm nghiệp 11,58 triệu ha, đất chưa sử dụng 10 triệu ha (30,45%), chuyên dùng 1,5 triệu ha. Đất tiềm năng nông nghiệp hiện còn khoảng 4 triệu ha. Bình quân đất tự nhiên ở Việt Nam là 0,6 ha/người. Bình quân đất nông nghiệp theo đầu ngườ...

  pptx20 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong quan trắc môi trườngBài giảng Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong quan trắc môi trường

  Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng: Chỉ số của Brown đại diện cho chất luợng nước nói chung không đưa ra một ứng dụng cụ thể nào cho từng loại hình sử dụng như nước cấp, nước nông nghiệp, công nghiệp.

  doc124 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành dệt nhuộmTài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn ngành dệt nhuộm

  Đểthúc đẩy việc triển khai các giải pháp SXSH đầu tưlớn, các kếhoạch tài chính, trong đó đặt ưu tiên cho các đềán SXSH hơn so với các đềán cuối đường ống, có thể được nhà nước hoặc các cơquan tài trợxây dựng. Các kế hoạch nhưthế(có tính dễtiếp cận và thủtục đơn giản) sẽcó ảnh hưởng lớn tới chi phí vốn và tính sẵn sàng của các khoản đầu tưcho...

  pdf107 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 912 | Lượt tải: 5

 • Quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và môi trườngQuản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và môi trường

  Hiện nay nhiều tổ chức, hộ gia đình, và cá nhân đã tổ chức tập kết rác thải rắn không đúng nơi quy định, mà dổ đầu nơi khu dân cư đã hoặc xả nước thái chăn nuôi hoặc nước thải của các cơ sở sản suất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường khu dân cư. Khi nhận được phản ánh của nhân dân, UBND xã phải giải quyết. Yêu cầu và giải pháp giải quyết - UBND xã...

  doc332 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 3

 • Qui hoạch lãnh thổ và phát triển bền vữngQui hoạch lãnh thổ và phát triển bền vững

  Sử dụng bền vững tài nguyên biển và BVMT biển. Bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH và cân bằng sinh thái ở các vùng. Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo tác động của BĐKH và phòng chống thiên tai. Đến năm 2020 đạt chỉ tiêu: tỷ lệ che phủ rừng 45%. Hầu hết dân cư đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch. 100% cơ sở sản xuất đầu tư mới phải được áp dụng c...

  doc144 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 0

 • Phân tích ngành môi trườngPhân tích ngành môi trường

  - Hi ện nay, trong bối cảnh Vi ệt Nam chu ẩn bị gia nh ập WTO, các tiêu chuẩn và quy chu ẩn v ề v ề môi trường không ch ỉ tại Vi ệt Nam, mà còn ở các nước phát tri ển là rất quan trọng. Nắm được các tiêu chu ẩn này, các doanh nghi ệp Vi ệt Nam m ới có th ể xu ất kh ẩu được hàng hoá củ a mình sang các nước phát tri ển. - Hơn nữa, thâm chí ở n...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 1

 • Ô nhiễm môi trường nướcÔ nhiễm môi trường nước

  Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục mọi người cần có ý thức hạn chế việc xả thải các chất ô nhiễm từ sinh hoạt vào môi trường.

  ppt26 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 4

 • Đánh giá tác động môi trường - Quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020Đánh giá tác động môi trường - Quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

  Khái niệm phát triển bền vững ra đời khi con người ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường, bình đẳng xã hội, phát triển kinh tế và sự biến đổi khí hậu. Một trong những khái niệm về phát triển bền vững đó là “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ mai sau”. Phát ...

  doc24 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 1101 | Lượt tải: 4