• Đạo đức trong nghiên cứu khoa họcĐạo đức trong nghiên cứu khoa học

  Làm cho người nghiên cứu luôn đi đúng hướng Kiểm soát hành vi của người nghiên cứu Điều chỉnh cảm xúc của người nghiên cứu theo hướng thăng hoa hướng thiện Hạn chế tối đa các tác động xấu của kết quả nghien c cứu đen s sự phát t i rien cu của loài ngươi i

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa khoa họcKỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa khoa học

  Logic, diễn ý,, không diễn cảm, nga m, ngắn go n gọn, n, sung tích ? Thường du ng dùng ơ ng ở thể bị động ng ? Trình bày kha y khách quan ke ch quan kết qua t quả nghiên cứu, tránh nh thể hiện t n tình cảm yêu ghe m yêu ghétt đối vơ i vớii đốii tượng nghiên c ng nghiên cứu ? Công thức toán, sơ n, sơ đồ, mô h , mô hình khái nie i niệm, m, hìn...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Xử lý và phân tích số liệuXử lý và phân tích số liệu

  Dựa vào ke o kết qua t quả thực nghiệmm ? So sáng va ng và đánh gia nh giá kết qua t quả đạtt được vơ c với ca i cácc nghiên cứu trướcc ? Độ tin cậy cu y của ca a các phe c phép t p tính, đo đạc, kie c, kiểmm chứng

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Các kỹ thuật thu thập dữ liệu áp dụng trong Khoa học Môi trườngCác kỹ thuật thu thập dữ liệu áp dụng trong Khoa học Môi trường

  Đề ra những chuẩnn đánh nh giá và phương thức đánh nh giá 9 Chỉ định những yếuu tố thay đổii: thay đổii trạng ng tháii củảa đốii tượng ng, thay đổii môi trường ng 9 Giữ ổnn định những yếuu tố không bị ngườii nghiên cứu khống ng chế 9 Mẫu lựa chọnn phảii phổ biếnn để cho kếtt quả khách ch quan 9 Đưa ra mộtt số giả thiếtt thực nghiệmm để loại...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp chọnn mẫu nghiên cứu trong Khoa học Môi trườngCác phương pháp chọnn mẫu nghiên cứu trong Khoa học Môi trường

  Nước uống hay nước sinh hoạt: Lấy mẫu ở cuối quá trình xử lý. „ Nước cấp: Lấy mẫu gần nơi đặt vòi bơm „ Nước sông hồ: lấy ở giữa dòng hay cách xa bờ, không lấy mẫu quá gần bờ, không lấy sát mặt nước hay quá gần đáy

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp đo lường và thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học môi trườngPhương pháp đo lường và thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học môi trường

  Sử dụng ng những từ mà không biếtt nghĩa củảa nó ? Sử dụng ng những từ khó hiểuu ? Sử dụng ng ngôn ngữ quá đơn giảnn ? Lặpp lạii nhiềuu lầnn ? Không tậpp trung vàòo vấnn đề chính

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trườngThiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường

  Các thí nghiệmm chỉ đượcc thực hiệnn sau khi đã hoàn thành nh đề cương chi tiếtt 9 Thí nghiệmm đượcc lặpp lạii từ 3-5 lầnn (chọnn số lẽ) 9 Thí nghiệmm sẽ đượcc thực hiệnn trong cùng ng mộtt điều kiệnn để tránh nh xảỷy ra sai số quá lớnn trong đo đạcc. 9 Nên lặpp lạii thí nghiệmm củảa cácc nghiên cứu trướcc để đánh nh giá tính chính xác củảa t...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 2: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 2: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứu

  Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn “thấu hiểu” z Không nên biểu hiện cảm xúc thái quá {Cười quá nhiều {Khua tay liên tục z Nếu không hiểu thì nhờ người hướng dẫn nhắc lại z Nếu không thuyết phục được thì đề nghị người hướng dẫn định hướng cho mình z Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “Luôn lắng nghe, nhưng không hiểu” z Ghi chú tất cả những ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 1: Khái niệm khoa học va nghiên cứu khoa họcPhương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 1: Khái niệm khoa học va nghiên cứu khoa học

  Nghiên tài liệu {Thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu khác nhau {Phân loại thông tin {Phân tích và tổng hợp thông tin z Nghiên cứu thực địa {Quan sát trực tiếp tại hiện trường {Quan sát gián tiếp nhờ các phương tiện đo đạc, ghi hình, phỏng vấn, điều tra z Nghiên cứu thực nghiệm {Cố ý gây tác động làm biến đổi một số yếu tố, trạng thái...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Khoa học môi trường - Quản lý môi trườngKhoa học môi trường - Quản lý môi trường

  Môi trường „ Xét về độ an t à oàn của môi trường, Việt Nam đứng cuối bảng trong số 8 nước ASEAN, và xếp thứ 98 trên tổng số 117 nước đang phát triển. „ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm khắc phục những hậu quả môi trường do chiến tranh để lại. Nhiều chính sách quan trọng về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã được ...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0