• Khoa học môi trường - Chương 6: Ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lýKhoa học môi trường - Chương 6: Ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý

  Khí thảii chứa cácc hợpp chấtt hữu cơ bay hơi (VOC), SO2, NOx, CFC, CO2, methane và hạtt bụii ? Mộtt phương phápp xử lý VOC là lọcc sinh họcc, trong đó VSV đượcc sử dụng ng đê phân hủỷy VOC ? Mộtt số vi sinh cònn đượcc sử dụng ng để xử lý H2S sinh ra từ quá trình đốtt cháýy nhiên liệuu hóáa thạch ch

  pdf81 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 1

 • Khoa học môi trường - Chương 5: Đa dạng sinh và bảo tồnKhoa học môi trường - Chương 5: Đa dạng sinh và bảo tồn

  Bảo vệ các nơi ở tự nhiên ? Duy trì số lượng loài ? Thành lập các khu dự trữ sinh quyển ? Bảo tồn các nguồn gene ? Bảo vệ thông qua các điều luật

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0

 • Khoa học môi trường - Chương 4: Tài nguyên thiên nhiênKhoa học môi trường - Chương 4: Tài nguyên thiên nhiên

  Tài nguyên Đấtt ?Tài nguyên Năng lượng ng ?Tài nguyên Khí hậuu (Xem chương 2, phầnn 2) ?Tài nguyên Khoáng ng sản (Đọc thêm tài liệu)

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Khoa học môi trường - Chương 3: Hệ thống sinh thống sinh tháiKhoa học môi trường - Chương 3: Hệ thống sinh thống sinh thái

  Các con đường di chuyểnn của nước ? Tấtt cả nướcc đếnn từ đạii dương và cuốii cùng ng trở lạii đạii dương là do: ? Bốcc hơi (Evapration) ? Ngưng tụ (Condensation) ? Mưa, tuyếtt rơi, lắng ng đọng ng (Precipitation) ? Thoátt hơi từ hoạtt động ng củảa thực vậtt (Transpiration) ? Chảỷy trànn bề mặtt (Surface water runoff) ? Dòng ng chảỷy ngầmm...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0

 • Khoa học môi trường - Chương 2: Các thành phần cơ bản của môi trườngKhoa học môi trường - Chương 2: Các thành phần cơ bản của môi trường

  Hô hấp và quan hợpp là 2 mặtt củả một quá trình mà qua đó sinh vậtt hiếuu khí có thể tích lũy năng lượng ng ? Quang hợpp là mộtt chuỗi cácc phảnn ứng hóáa họcc mà qua đó năng lượng ng ánh nh sáng ng đượcc sử dụng ng để tổng ng hợpp carbonhydrate ? Hô hấpp là chuỗi cácc phảnn ứng qua đó carbonhydrate bị phân hủỷ, oxi hóáa để giảii phóng ng n...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Khoa học môi trường - Các thành phần cơ bản của môi trườngKhoa học môi trường - Các thành phần cơ bản của môi trường

  Các hạt bụi lơ lững ? Thường ở dạng rắn hoặc dạng lỏng hòa tan trong không khí ? Có nguồn gốc từ thiên nhiên như từ núi lửa, bão cát, cháy rừng hoặc đồng cỏ ? hoặc do con người tạo ra như đốt cháy nhiên liệu, các nhà máy cung cấp năng lượng. Con người tạo ra khoảng 10% lượng bụi lơ lững ? Các hạt bụi mịn có thể nguy hại đến sức khỏe con n...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0

 • Khoa học môi trường - Các khái niệm cơ bảnKhoa học môi trường - Các khái niệm cơ bản

  Khoa học: nghiên cứu các vấn đề về môi trường z Công nghệ: ứng dụng các nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường z Quản lý: đề xuất và áp dụng các chính sách nhằm bảo về môi trường và phát triển bền vững

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 4: Bài toán về trả phí môi trườngMôi trường - Chương 4: Bài toán về trả phí môi trường

  Tải lượng chất thải ở dạng N-tổng số và P-tổng số (kg/vụ); biết hàm lượng 2 chất này trong nước thải lần lượt là 3.2 mg/L và 0.46 mg/L. 2-Tính tải lượng chất thải theo N-tổng và P-tổng trên mỗi tấn tôm sản phẩm. 3- Giả sử, để xử lý 1 m3 khối nước thải như trên, cần chi hết 1000 đồng. Nếu người nuôi tôm phải trả chi phí này, như vậy họ cần ph...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 3: Kĩ thuật và phương pháp dùng cho EIAMôi trường - Chương 3: Kĩ thuật và phương pháp dùng cho EIA

  Vai trò: sử dụng phương pháp phân tích “dòng chảy” để mô tả các ảnh hưởng của hoạt động lên môi trường Ưu điểm: liên kết giữa hoạt động và tác động; phân biệt rõ tác động trực tiếp và gián tiếp ðiểm yếu: đôi khi làm sự việc rối rắm nếu đưa quá nhiều tác động vào đánh giá

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 2: Nguyên lý của dự án EIAMôi trường - Chương 2: Nguyên lý của dự án EIA

  Xác định các nhóm liên quan Người thực hiện đánh giá (assessor): có thể là Một cơ quan Hay, một công ty Hoặc, một cá nhân được giao trách nhiệm chuẩn bị EIA

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0