• Bài giảng môn Đánh giá đất đai - Chương III: Sử dụng đất – Loại hình và yêu cầuBài giảng môn Đánh giá đất đai - Chương III: Sử dụng đất – Loại hình và yêu cầu

  Bản đồ thích hợp đất đai là một bản đồ chuyên đề được xây dựng trên cơ sở gộp các đơn vị đất đai có cùng khả năng thích hợp đối với các loại hình sử dụng đất được xem xét. Trên bản đồ phân hạng thích hợp đất đai, ngoài các yếu tố thuộc quy định chung về bản đồ, nội dung chủ yếu của bản đồ phải thể hiện được các đơn vị bản đồ thích hợp đất đai ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hội nhập quốc tế trong nông nghiệp - Nông thônChuyên đề Hội nhập quốc tế trong nông nghiệp - Nông thôn

  1. Phân tích ma trận SWOT đối với nền nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập WTO, AEC, TPP? 2. Theo anh chị, nội dung và giải pháp để tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố? 3. Tại sao mô hình kinh tế hợp tác xã tại TP.HCM phát triển chưa hiệu quả cao? Giải pháp để thúc đẩy vai trò của kinh tế hợp tác? 4. Tại sao mô hình sản ...

  ppt74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Hiện trạng thoát nước tại các đô thịHiện trạng thoát nước tại các đô thị

  a. Hệ thống thoát nước các đô thị Việt Nam chủ yếu là hệ thống thoát nước chung phát triển trên cơ sở cống thoát nước mưa hình thành từ trước, kích thước và độ dốc cống nhỏ, mật độ tính theo chiều dài trên đầu người thấp, bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn đủ khả năng phục vụ tiêu thoát nước hiện tại cho các đô thị. b. Qua đánh giá hiện trạng có...

  doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 1

 • Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhHiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Hệ thống VBQPPL còn nhiều chồng chéo, chưa nhất quán  khó khăn, chồng lấn về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý địa phương khi thực hiện. Sự phối hợp giữa Sở TNMT với UBND quận huyện và các Sở ngành khác chưa tốt Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn hạn chế Hạn chế về thẩm quyền của TP trong...

  ppt55 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 7: Ô nhiễm không khí đô thị - Những hậu quả và quản lýMôi trường - Chương 7: Ô nhiễm không khí đô thị - Những hậu quả và quản lý

  Việt Nam đang đứng trƣớc nguy cơ bị huỷ hoại tài nguyên, ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động đầu tƣ về sản xuất kinh doanh. Do đó, nhà nƣớc cần phải có những chiến lƣợc và chính sách phù hợp, xây dựng những cơ quan quản lý đủ mạnh thì may ra mới có thể giảm đi nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng. Với nguyên tắc phòng ngừa “ô nhiễm ngay từ nguồn” chúng t...

  pdf129 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình quản lý môi trường cơ bảnGiáo trình quản lý môi trường cơ bản

  Trong khi không thể xuất khẩu đƣợc việc sử dụng năng lƣợng thì nhu cầu sử dụng năng lƣợng của các nƣớc đang phát triển cần gia tăng sự cung cấp năng lƣợng. Nếu họ khát khao một đời sống Âu Tây thì phải có một sự gia tăng rất đáng kể trong việc sử dụng năng lƣợng trên đầu ngƣời ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Rõ ràng một sự chênh lệch lớn ...

  pdf162 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Con người và môi trường - Chương 1: Đại cương về môi trườngCon người và môi trường - Chương 1: Đại cương về môi trường

  Câu 246:” Đất ngập nước bao gồm: những vùng lầy, đầm lầy than bùn, những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, những vùng ngập nước tạm thời hay thường xuyên, những vực nước đứng hay chảy, là nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, kể cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6m khi triều thấp”. Định nghĩa trên là theo công ước nào? A. Công ước ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 3: Sinh chuyển hoá các chất độcMôi trường - Chương 3: Sinh chuyển hoá các chất độc

  Bụi phóng xạ xâm nhập tới bề mặt tr|i đất từ khí quyển. Nguồn gốc của bụi loại này là những vụ nổ thử vũ khí hạt nhân. Bụi phóng xạ khi rơi xuống lá cây sẽ g}y t|c động có hại vào chuỗi thức ăn đối với các sinh vật ăn l|. Sau đó, c|c sinh vật kh|c ăn loại sinh vật này và cuối cùng con người bị nhiễm xạ. Lượng bụi phóng xạ mà mặt đất thu nhận ph...

  pdf350 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 1: Đại cương về độc học và độc học môi trườngMôi trường - Chương 1: Đại cương về độc học và độc học môi trường

  Trong nhiều trường hợp tính độc chọn lọc của hoá chất được gây ra bởi tính đặc thù của các thụ thể (vận chuyển chất này mà không vận chuyển chất kia đi vào trong tế bào). Ví dụ, trường hợp của các amin gây tiết dạng ađrenalin, -epinephin và depinephrin, thụ thể tiếp nhận đồng phân quay trái ở một phạm vi lớn hơn nhiều so với đồng phân quay phải...

  pdf242 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn khoa học đấtĐề cương ôn tập môn khoa học đất

  Các tỉnh duyên hải miền trung. Các cửa sông, Các vùng đc hình thành từ các vùng đá mẹ sa thạch hoặc granit Phân bố ở các tỉnh vùng đồng bằng Nam bộ như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh.ở các tỉnh ven biển vùng đồng bằng Bắc bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và một số diện tích đất mặn nội địa Đồng bằng Na...

  doc7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0