• Giáo trình đánh giá tác động môi trường - Chương 3: Đánh giá các tác động môi trường của dự ánGiáo trình đánh giá tác động môi trường - Chương 3: Đánh giá các tác động môi trường của dự án

  (*) Thông số ô nhiễm ñặc trưng cho dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặ gián tiếp tạo ra. (**) Số lần ño ñạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong ñiều kiện hoạt ñộng bình thường ñể bảo ñảm xem xét, ñánh giá về tính ñại diện và ổn ñịnh của chất thải. 6.3. Công trình xử lý chất thải rắn ...

  pdf71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Ðánh giá tác động môi trườngMôi trường - Ðánh giá tác động môi trường

  * Phần kết cấu Sử dụng kết cấu bê tông cốt thép cho các kết cấu chịu lực chính. Tường gạch làm nhiệm vụ bao che, cách âm, cách nhiệt, ngăn chia không gian cho công trình. * Phần hoàn thiện, nội thất công trình + Phần thân: + Phần mái: mái bê tông dán ngói ñỏ. + Vật liệu ốp lát: nền lát gạch granit, khu vệ sinh lát gạch granit chống trơn, tườ...

  pdf94 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất - Sinh học đấtKhoa học đất - Sinh học đất

  Mức dinh dưỡng bậc 3 gồm: • Giun đất • Côn trùng Chức năng: – Phân hủy xác bả động thực vật – Tăng sự phát triển của cấu trúc – Môi trường cho vi khuẩn ký sinh

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất - Hóa học đấtKhoa học đất - Hóa học đất

  Nhu cầu dinh dưỡng 3. Dung dịch đất Hai thuật ngữ: 1. Nước trong tế khổng, phụ thuộc vào lượng nước hiện diện 2. Nước hòa tan các hạt đất thành dạng lỏng (dung dịch)

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất - Hình thái đấtKhoa học đất - Hình thái đất

  Độ dẻo sự thay đổi hình dạng khi tác dụng với một lực 1)Không dẻo dễ thay đổi hình dạng với cục nhỏ 2)Dẻo nhẹ dễ thay đổi với khối lớn 3)Dẻo thay đổi khi dùng với lực lớn 4)Rất dẻo thay đổi khi dùng với lực rất lớn

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất - Chương 4: Vật lý đấtKhoa học đất - Chương 4: Vật lý đất

  Các khoảng trống trong đất nhỏ Sự di chuyển của nước và không khí chậm Khả năng giữ nước Giữ nước nhiều – nhưng không phải tất cả đều hữu dụng cho cây. Hấp thụ chất dinh dưỡng lớn

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất - Thành phần cấu tạo đấtKhoa học đất - Thành phần cấu tạo đất

  Tổng lượng nước hữu dụng trong đất (TAW) TAW = (AWC) (Rd) – TAW = Tổng lượng nước hữu dụng trong đất trong vùng rễ cây trồng, (mm) – AWC = Khả năng chứa nước hữu dụng của đất (mm H 2O/mm đất) – R d = chiều sâu của vùng rễ, (mm) – Nếu có nhiều lớp đất khác nhau thì tổng lượng nước hữu dụng là tổng khả năng chứa nước hữu dụng của các lớp đ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Khoa học đất - Quản lý đất đaiKhoa học đất - Quản lý đất đai

  Các nhà khoa học đất nổi tiếng G. Smith ( - ) •Đưa ra hệ thống phân loại đất •Hệ thống đã được Mỹ và nhiều quốc gia khác chấp nhận làm hệ thống phân loại đất chính thức •Dùng để thành lập và diễn giải các bản đồ đất đai

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 7: Đánh giá nguy cơ, đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lýMôi trường - Chương 7: Đánh giá nguy cơ, đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý

  Trong việc quản lý chất thải nói chung hay chất thải nguy hại nói riêng, tùy thuộc vào thành phần chất thải, mục đích quản lý và trình độ công nghệ kỹ thuật sẵn có của địa phương mà có các loại nhà máy xử lý khác nhau. Theo Hazardous Waste Management, đối với chất thải nguy hại có ba loại nhà máy chính: - Nhà máy tái sinh, thu hồi - Nhà máy xử...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 6: Giảm thiểu ô nhiễmMôi trường - Chương 6: Giảm thiểu ô nhiễm

  Thu hồi/tái sinh/tái sử dụng là một kỹ thuật có hiệu quả kinh tế cao trong quản lý chất thải. hầu hết các kỹ thuật áp dụng đều quan thuộc với nhà sản xuất. Tuy nhiên tùy theo điều kiện mỗi nhà máy mà việc thu hồi/tái sinh/tái sử dụng có thể thực hiện trong nhà máy hay bán cho các cơ sở, nhà máy bên ngoài để tiến hành thu hồi/tái sinh/tái sử dụng...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0