• Bài giảng Đánh giá tác động môi trườngBài giảng Đánh giá tác động môi trường

  Ý nghĩa của EIA: cung cấp thông tin có hệ thống về một dự án đang hình thành và tác động của nó lên môi trường, giúp những người có liên quan đưa ra quyết định về việc hũy bỏ hoặc thực hiện dự án cũng như cách thức thực hiện tốt nhất Lĩnh vực áp dụng: tất cả các lĩnh vực, gồm: quản lý tài nguyên, hoạch định vùng và đô thị, quản lý rủi ro, h...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý môi trường - Bài mở đầuKinh tế và quản lý môi trường - Bài mở đầu

  Điểm cuối cùng của học phần: - Điểm chuyên cần 10% - Điểm kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm 20% - Thi kết thúc học phần 70% Điều kiện dự thi kết thúc học phần: - Đi học từ 70% thời gian theo quy định - Tham dự kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm với điểm số từ 5 điểm trở lên

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường - Bài mở đầuLượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường - Bài mở đầu

  Điểm cuối cùng của học phần: - Điểm chuyên cần 10% - Điểm kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm 30% - Thi kết thúc học phần 60% Điều kiện dự thi kết thúc học phần: - Đi học từ 80% thời gian theo quy định - Tham dự kiểm tra/thảo luận/bài tập nhóm

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môi trường xây dựng giao thôngBài giảng Môi trường xây dựng giao thông

  Màn ôzôn chiếm khoảng 2/3 phía trên của tầng bình lưu, tức cách mặt đất từ 20  40km. Tầng này là tấm màn che bảo vệ sinh vật khỏi bị gây hại bởi tia cực tím (UV, được biết có thể gây ung thư và đột biến). Sự sống trên Trái Đất này tùy thuộc vào tác động bảo vệ này của tầng ôzôn, nếu không, sự sống không thể tồn tại được. Khi tia cực tím chạm c...

  pdf90 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 3: Quản lý môi trườngMôi trường - Chương 3: Quản lý môi trường

  Để hạn chế ảnh hưởng của lượng nhiệt thừa phát sinh từ các quá trình đun nóng chảy nguyên liệu, đúc chi tiết hoặc từ sự toả nhiệt của máy móc, thiết bị, và cũng để đảm bảo môi trường vi khí hậu tốt cho công nhân làm việc trong các phân xưởng, yêu cầu đối với các phân xưởng đó: - Thiết kế chiều cao nhà xưởng cao trên 6m; - Bố trí cửa thông thoá...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng kỹ thuật môi trườngBài giảng kỹ thuật môi trường

  Các máy bay phản lực siêu thanh bay ở tầng bình lưu cũng phá màng ôzôn vì động cơ phản lực thải ra oxid nitric. Khí này phản ứng với ôzôn để tạo ra dioxid nitrogen và oxygen. Máy bay siêu thanh -----> NO + O3 -----> NO2 + O2 Sự nổ vũ khí hạt nhân cũng tạo ra oxit nitơ, phá hủy màng ôzôn cũng như phản ứng trên. Ngoài ra phân đạm sử dụng trong n...

  pdf90 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Vi sinh môi trường - Chương 5: Xử lý nước thải bằng vi sinh vậtVi sinh môi trường - Chương 5: Xử lý nước thải bằng vi sinh vật

  Chất lượng nước ngầm (groudwater quality): các hệ thống (chủ yếu là tốc độ chậm và rỉ nhanh) nơi mà một phần nước thải thấm qua và đi vào trong mạch nước ngầm mà lượng nước ngầm này phục vụ hoặc có thể phục vụ tiềm tàng như nước cấp phải được thiết kế và quản lý để duy trì chất lượng nước ngầm theo tiêu chuẩn nước uống của US.EPA. Bởi vì nitrat...

  pdf59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường - Bài 1: Phân tích mạng Network Analysis (Ứng dụng cho mạng lưới thu gom rác trong trường Đại học Đà Lạt)Bài thực hành: Ứng dụng Gis trong quản lý môi trường - Bài 1: Phân tích mạng Network Analysis (Ứng dụng cho mạng lưới thu gom rác trong trường Đại học Đà Lạt)

  Sử dụng ảnh viễn thám ETM+ của Dalat Sử dụng chức năng phân tích Vegetative Index trong menu Image Analysis để lập bản đồ Thực hiện phân loại ảnh Categorize để lập bản đồ chuyên đề về các dạng thảm thực vật tại Dalat

  ppt18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kinh tế môi trườngBài giảng môn Kinh tế môi trường

  Định giá môi trƣờng là một nội dung khó vì nó liên quan đến việc làm thế nào để nội hóa các tác động ngoại ứng cũng nhƣ đánh giá đƣợc giá trị hàng hóa - dịch vụ chất lƣợng môi trƣờng vốn là hàng hóa phi thị trƣờng. Chƣơng này nhằm cung cấp cho ngƣời học các khái niệm liên quan đến định giá môi trƣờng, sự cần thiết của viêc phải định giá môi trƣ...

  pdf157 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn môi trường - Bài 4: Quản lý môi trường xã cho vùng đồng bằng – ven biểnTài liệu môn môi trường - Bài 4: Quản lý môi trường xã cho vùng đồng bằng – ven biển

  - Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái, bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo đảm kiểm soát việc tiếp cận nguồn gen. - Bảo đảm kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh họ...

  doc8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0