• Bài giảng Tổng quan về bảo hiểm hàng hảiBài giảng Tổng quan về bảo hiểm hàng hải

  + Khi có sự cố, chủ tàu hoặc đại lý của họ phải tiến hànhc các biện pháp cần thiết, hợp lý, thận trọng để tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất. + Giấy yêu cầu Hội bồi thường phải được gửi tới Hội trong vòng 3 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn

  pdf85 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 2320 | Lượt tải: 12

 • Kết cấu bài thi bảo hiểmKết cấu bài thi bảo hiểm

  B2: Nhà bảo hiểm tíen hành phân cấp để đánh giá rủi ro (có thể phân cấp theo số tiền bảo hiểm hoặc tình trạng sức khỏe) B3: Tiến hành đánh giá rủi ro: Ở đây nhà bảo hiểm không chỉ đánh giá rủi ro về mặt sức khỏe mà cả về mặt tài chính. B4: Thẩm định lại kết quả: Nếu đảm bảo yêu cầu nhà bảo hiểm sẽ tiến hành ký hợp đồng, ngược lại nhà bảo hiểm có ...

  doc20 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nguyên lý của bảo hiểmBài giảng Nguyên lý của bảo hiểm

  Đầu tư tài chính: • Quỹ bảo hiểm có thời gian nhàn rỗi  đầu tư • Với số đông người tham gia, quỹ bảo hiểm có thể đạt được quy mô rất lớn

  pdf57 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 3634 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tổng quan về bảo hiểm – pháp luật về kinh doanh bảo hiểmĐề tài Tổng quan về bảo hiểm – pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

  3.3 Các sản phẩm bảo hiểm tài sản chủ yếu ( Giữ nguyên như trong giáo trình từ từ mục 3.3.1 ở trang 330 đến 3.3.9 ở trang 336 .) Thông tư số 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 10 năm 2004 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo...

  doc75 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Bảo hiểm y tế Việt NamBài giảng Bảo hiểm y tế Việt Nam

  8. Chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt 9. KCB phục hồi chức năng 10. Tự tử, tự gây thương tích. 11. Nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác 12. KCB các tổn thương do hành vi VPPL của người đó gây ra. 13. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần 14. Thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

  ppt24 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 7

 • Hợp đồng có đối tượng là công việc –hợp đồng bảo hiểmHợp đồng có đối tượng là công việc –hợp đồng bảo hiểm

  30. Khi tính mạng của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm bị tước đoạt bởi hành vi của người thứ ba, thì bên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm là người thứ ba gây thiệt hại; 31. Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm có mức phí bảo hiểm, đối tượng được bảo hiểm, múc tiền bảo hiểm hoàn toàn do cácbeen thỏa thuận

  pdf8 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích đặc điểm hoạt động của công ty bảo hiểm. đi sâu phân tích cụ thể một công tyĐề tài Phân tích đặc điểm hoạt động của công ty bảo hiểm. đi sâu phân tích cụ thể một công ty

  - Giáo trình nguyên lý bảo hiểm- NXB thống kê - Thị trường bảo hiểm Việt Nam –cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập NXB lý luận chính trị - Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm - đại học kinh tế quốc dân

  doc29 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 5316 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa - Ngô Thị Xuân HảiBài giảng Bảo hiểm hàng hóa - Ngô Thị Xuân Hải

  Bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực nếu có sự chậm trễ ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm, tàu đi chệch đường, phải bắt buộc dỡ hàng, tái bốc xếp hoặc chuyển tải và thay đổi hành trình phát sinh từ những đặc quyền mà chủ tàu hoặc người thuê tàu được hưởng theo quy định của hợp đồng vận tải.

  ppt30 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Bảo hiểm cho hàng hóaBài giảng Bảo hiểm cho hàng hóa

  Bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực nếu có sự chậm trễ ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm, tàu đi chệch đường, phải bắt buộc dỡ hàng, tái bốc xếp hoặc chuyển tải và thay đổi hành trình phát sinh từ những đặc quyền mà chủ tàu hoặc người thuê tàu được hưởng theo quy định của hợp đồng vận tải.

  ppt30 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1419 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Lý thuyết bảo hiểmBài giảng Lý thuyết bảo hiểm

  Tái BH cố định phi tỷ lệ: Các Cty nhận tái BH đồng ý thanh toán 1 số tiền vượt mức hay vượt quá số tiền mà Cty BH gốc đồng ý thanh toán hoặc giữ lại, có 2 loại chính Vượt mức bồi thường: Cty nhượng tái BH thanh toán số tiền cố định đầu tiên của các tổn thất phát sinh từ 1 sự cố và Cty nhận tái BH thanh toán số tiền cố định vượt quá mức giữ lại Vư...

  ppt61 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 3