• Đề trắc nghiệm nguyên lý và thực hành bảo hiểmĐề trắc nghiệm nguyên lý và thực hành bảo hiểm

  YÊU CẦU: 1. Thế nào là TTC trong bảo hiểm hàng hải? Các nguyên tắc xác định TTC. 2. Xác định chi phí sửa chửa vỏ tàu. 3. Tính toán và phân bổ TTC trong trường hợp trên. Xác định trách nhiệm của bảo hiểm hàng hóa.

  doc23 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 3

 • Theo dõi đối tượng bảo hiểmTheo dõi đối tượng bảo hiểm

  Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển không phải mới ra đời và được triển khai ở Việt Nam, so với lịch sử rađời và phát triển của nó trên thế giới thì đây là nghiệp vụ rất non trẻ trên thị trường bảo hiểm. Song những kết quả mà các doanh nghiệp bảo hiểm ViệtNam nói chung và của Bảo Việt nói riêng thu được trong thời gia...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế môn học: bảo hiểm hàng hải hàng khôngThiết kế môn học: bảo hiểm hàng hải hàng không

  Công ty có một lô hàng xuất khẩu 110 tấn cà phê sang Anh với giá 480 USD/Tấn, công ty thuê vận chuyển bằng đường biển.Chi phí vận chuyển bốc xếp 100 USD. Công ty đã đềnghịcông ty bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + trịgiá bảo hiểm 110% CIF & một số điều kiện phụ:

  pdf15 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanhBài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh

  ND: người BH, sau khi đã bồi thường, được phép thay mặt người được BH đi đòi người thứ ba bồi thường phần tổn thất thuộc TN của người đó trong phạm vi số tiền đã trả cho người được BH  Người thứ ba: Tác dụng: Bảo đảm nguyên tắc bồi thường được thực hiện Chống lại hành vi rũ bỏ trách nhiệm của người thứ ba có lỗi Điều kiện thực hiện thế quyền...

  ppt42 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)Bài giảng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)

  Club: Từ “Club” không có trong tên gọi chính thức của các Hội. Hội được gọi là Association (The west of England ship owners mutual insurance association) Từ “Club” là một từ khá thông dụng trong tiếng Anh (Football Club, Tennis Club): các hội viên đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của Club và cùng nhau chia sẻ các trách nhiệm của Club.

  ppt5 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểmBài giảng Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểm

  Vấn đề xã hội: Nếu áp dụng theo giá thị trường, thì người nghèo, người có thu nhập thấp không thể tham gia thị trường bảo hiểm, một vấn đề thiếu sự công bằng trong xã hộ

  pdf18 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 2004 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểmĐề tài Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểm

  Xây dựng cơ chế chi trả không gắn với việc xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan khám chữa bệnh để hạn chế tình trạng phân biệt đối xử Tăng tỷ lệ chi tiêu cho y tế trong tổng chi ngân sách Nhà nước và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan thực hiện bảo hiểm y tế cũng là một biện pháp đảm bảo tính hiệu quả trong thực hiện chính sách...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Nguyên lý bảo hiểmBài giảng Nguyên lý bảo hiểm

  Tuân thủ Điều lệ này và các nghị quyết, quyết định đã được Đại hội toàn thể thông qua; 2. Đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội về cung cấp số liệu thống kê, thông tin, báo cáo Hội viên có nghĩa vụ: 3. Đảm nhận công việc được phân công để thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định tại Điều 4 4. Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo...

  pdf141 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Hợp đồng bảo hiểmBài giảng Hợp đồng bảo hiểm

  RỦI RO PHÍ BẢO HIỂM BỒI KHOẢN – TIỀN BẢO HIỂM

  ppt5 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt NamBài giảng Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam

  Văn bản dưới luật Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước Nghị quyết và Nghị định của Chính phủ Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toá án nhân dân tối cao; Quyết định, chỉ thị,...

  ppt10 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 4