• Lý luận chung về bảo hiểm gián đoạn kinh doanhLý luận chung về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

  Thiệt hại lợi nhuận gộp cho phép ta xác định được số tiền bồi thường tối đa, nhưng phải trừ đi mức miễn thường (thường được tính bằng ngày trong bảo hiểm thiệt hại kinh doanh). "Giả định, mỗi đơn vị doanh thu bao gồm 0,6 đơn vị là chi phí mua nguyên vật liệu và các chi phí biến đổi khác, 0,3 đơn vị là chi phi cố định, 0,1 đơn vị là lợi nhuận rò...

  pdf21 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 0

 • Lý luận chung bảo hiểm nhân thọLý luận chung bảo hiểm nhân thọ

  Đây là loại hình mà phí bảo hiểm đóng ngay một lần và công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm về hưu cho đến khi chết. Người ta thường kết hợp dạng bảo hiểm trợ cấp hưu trí với bảo hiểm hưu trí. Khi về hưu người được bảo hiểm được nhận số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm hưu trí và mua ngay hợp đồng bảo hi...

  pdf15 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 915 | Lượt tải: 0

 • Lí luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lí tài chính bảo hiểm xã hộiLí luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lí tài chính bảo hiểm xã hội

  Về nguyên tắc mỗi chế độ có một quỹ riêng. Nguồn quỹ gồm hai khoản: Một khoản do chủ sử dụng lao động nộp và một khoản do người lao động đóng. Riêng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thì chỉ do chủ sử dụng lao động đóng. NSNN sẽ hỗ trợ khi mất cân đối thu chi do các nguyên nhân bất khả kháng, còn các trường hợp khác tự người lao động và người sử dụ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 1

 • Khái quát về bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm an sinh giáo dụcKhái quát về bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm an sinh giáo dục

  Trường hợp người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm không trung thực, hoặc không chấp hành đúng các điều quy định trong hợp đồng, công ty bảo hiểm có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết và trả tiền bảo hiểm hoặc thanh toán giá trị hoàn lại, hoặc số phí ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1003 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận chung của bảo hiểm y tế học sinh - Sinh viênCơ sở lý luận chung của bảo hiểm y tế học sinh - Sinh viên

  Thông qua hoạt động của hệ thống YTHĐ phụ huynh học sinh va học sinh sec nhận thức được tác dụng, vai trò và ý nghĩa của YTHĐ, từ đó sẽ nhận thức được tác dụng, vai trò, ý nghĩa của BHYT. Họ sẽ tích cực tham gia BHYT vì nhờ có BHYT con em học mới được chăm sóc sức khoẻ ngay tại trường. BHYT HS-SV và YTHĐ có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lạ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1370 | Lượt tải: 2

 • Bảo hiểm - Chương V: Chuyên chở hàng hóa xnk bằng containerBảo hiểm - Chương V: Chuyên chở hàng hóa xnk bằng container

  Đ/vị hóa hàng hóa (unitization) trong xếp dỡ thỏa mãn: các đ/vị hàng hóa nhỏ không thay đổi tính chất lí hóa, hình dáng, kích thước, trọng lượng thích ứng với việc vận chuyển, xếp dỡ, bảo quản hàng hóa phù hợp với yêu cầu đặt ra trong q/tr phát triển của SX và lưu thông hàng hoá.

  ppt53 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1186 | Lượt tải: 0

 • Bỏa hiểm - Chương IV: Chuyên chở hàng hoá bằng vận tải đa phương thứcBỏa hiểm - Chương IV: Chuyên chở hàng hoá bằng vận tải đa phương thức

  Nguyên nhân ra đời và phát triển của VTĐPT  Nhu cầu hoàn thiện hệ thống cung ứng, phân phối vật chất  Yêu cầu của cuộc cách mạng container, đặc biệt trong VT đường biển.  Sự phát triển của công nghệ thông tin

  ppt41 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chương III: Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biểnBảo hiểm - Chương III: Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

  2. Cảng biển (Sea port) d. Các trang thiết bị của cảng Nhóm trang t/bị phục vụ tàu ra vào, neo đậu để làm hàng Nhóm trang t/bị phục vụ việc xếp dỡ hàng hoá Trang t/bị kho bãi của cảng Hệ thống đường giao thông và các công cụ vận chuyển trong cảng Trang t/bị nổi của cảng Trang t/bị khác

  ppt102 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 3

 • Bảo hiểm - Chương II: Bảo hiểm hàng hải-Marine insuranceBảo hiểm - Chương II: Bảo hiểm hàng hải-Marine insurance

  YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN: NẮM VỮNG ĐƯỢC KIẾN THỨC VỀ BH HÀNG HOÁ XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, BH THÂN TÀU, BH TNDS CỦA CHỦ TÀU LÀM ĐƯỢC CÁC BTẬP LIÊN QUAN ĐẾN BH HÀNG HOÁ XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, BH THÂN TÀU, BH TNDS CỦA CHỦ TÀU

  ppt79 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 2

 • Bảo hiểm - Vận tải và buôn bán quốc tếBảo hiểm - Vận tải và buôn bán quốc tế

  Là một ngành sản xuất vật chất của xã hội. Sức lao động: lao động của con người nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hoá và hành khách từ địa điểm này đến địa điểm khác. Công cụ lao động: các phương tiện thiết bị như đầu máy, toa xe, ôtô Đối tượng lao động (đối tượng vận chuyển): hàng hoá hay hành khách cần thiết phải vận chuyển

  ppt23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0