• Thống kê khối lượng sản phẩm bưu chính viễn thôngThống kê khối lượng sản phẩm bưu chính viễn thông

  ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Đặc trưng cơ bản của sản phẩm Bưu chính Viễn thông là không phải sản phẩm vật chất chế tạo mới, không phải là hàng hoá cụ thể mà là hiệu quả có ích của quá trình truyền đưa tin tức. Sản phẩm BCVT bao gồm các dịch vụ dưới hình thức truyền đưa một loại tin tức nào đó và cho thuê các kênh thông tin, thiết bị Bưu ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Độ đo lượng tinGiáo trình: Lý thuyết thông tin - Độ đo lượng tin

  Từ kỹ thuật truyền tin trên cho ta thấy quá trình sinh mãvà giải mã được môtảnhưsau: một đơn vịthông tin nhận được ở đầu vào sẽ được gán cho một ký hiệu trong bộký hiệu sinh mã. Một ký hiệu mã được gán n lần lặp lại (dựa vào dung lượng của kênh truyền,ta có thểxác định được n). Thiết bịsinh mã(Coding device/ Encoder) sẽthực hiện quá trình sinh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2284 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tinGiáo trình: Lý thuyết thông tin

  MỤC LỤC GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .6 1. MỤC ĐÍCH .6 2. YÊU CẦU .6 3. NỘI DUNG CỐT LÕI .7 4. KẾT THỨC TIÊN QUYẾT 7 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO .8 6. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP .8 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .9 1. Mục tiêu .9 2. Đối tượng nghiên cứu 9 3. Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm Shannon 10 4. Lượng tin biết và chưa biết .10 5. Ví dụ về lượng tin biết và chư...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tinGiáo trình Lý thuyết tín hiệu và truyền tin

  Ngay nay, các lĩnh vực khoa học máy tính và truyền thông đã thâm nhập lẫn nhau và gắn kết dẫn đến làm thay đổi rất nhiều lĩnh vực công nghệ và sản xuất. Chính điều này đã làm cho rất nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ có những điều kiện cơ sở để phát triển mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh đó, việc nghiên cứu tìm hiểu về lý thuyết tín hiệu và truyền tin ngày...

  pdf73 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp truyền dẫn thuê bao sốPhương pháp truyền dẫn thuê bao số

  A. Phương pháp truyền dẫn 4 dây: Những chức nǎng cơ sở được chỉ rõ trên hình 3.60 phải được thực hiện tương ứng với các đặc tính của giao diện T và V. Để cung cấp các loại dịch vụ ISDN khác nhau cho các thuê bao. ITU-T đã đưa ra chuẩn 144Kbps và coi đó là lượng thông tin cơ bản được xử lý tại dao diện U. Lượng thông tin 144 Kbps có thể xử lý 2 kênh...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp điều khiển bằng chương trình lưu trữPhương pháp điều khiển bằng chương trình lưu trữ

  Việc điều khiển độc lập và điều khiển chung được phân loại trong khía cạnh sơ đồ của hệ thống điều khiển. Trái lại, nếu chúng ta xem xét hệ thống từ khía cạnh phép tính xử lý các biến đổi logic thì mạch điều khiênr của hệ thống chuyển mạch có thể phân loại tiếp thành mạch logic dây và mạch logic lưu trữ.

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp báo hiệu – Phần 3Phương pháp báo hiệu – Phần 3

  Trích từ ITU-T Rec. Q701 2) Cấu trúc hệ thống báo hiệu Hình 3.22 minh hoạ cấu trúc cơ bản của SS No.7 cho thấy hai phần của hệ thống: phần truyền bản tin (MTP) và các phần cho người sử dụng. Có 3 phần cho người sử dụng: - Cho người sử dụng điện thoại (TUP) - Cho người sử dụng số liệu (DUP) và một bộ phận "khác" mà trong ngữ cảnh này muốn ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp báo hiệu – Phần 2Phương pháp báo hiệu – Phần 2

  Thủ tụchệ thống báo hiệu được thấy bao hàm các hoạt động, điều hành và bảo dưỡng (OA & M) có liên quan tới viễn thông. Vì các thợ giỏi có thể bị lôi cuốn vào các hoạt động như vậy (những người sử dụng thực sự ở các đầu cuối), cũng như các quá trình ứng dụng OA &M, nên sự phân biệt giữa các thực thể tầng mạng lưới và người sử dụng đầu cuối t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp báo hiệu – Phần 1Phương pháp báo hiệu – Phần 1

  Để thực hiện việc nối mạch, thông tin cần thiết để điều khiển phải được trao đổi giữa điện thoại và hệ thống chuyển mạch và giữa các hệ thống chuyển mạch với nhau. Phương pháp báo hiệu là một thủ tục về phương pháp truyền những thông tin này, ví dụ, giữa điện thoại và hệ thống chuyển mạch, những yêu cầu tiếp nối và phục hồi, chỉ định lựa chọn bằng ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2144 | Lượt tải: 2

 • Những hạn chế về việc số hoá tuyến dâyNhững hạn chế về việc số hoá tuyến dây

  Để có được sự thực hiện thành công ISDN, các đường dây thuê bao phải được số hoá đầu tiên. Việc này có thể được thực hiện qua việc truyền các tín hiệu mã trên các đường dây thuê bao kim loại hiện có hoặc qua việc lắp đặt phương tiện truyền dẫn mới như cáp quang cho sự truyền dẫn số dung lượng lớn giữa các bộ phận của thuê bao.

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1787 | Lượt tải: 0