• Nghệ thuật lãnh đạo - Chuyên đề bổ sung kỹ năng tạo và truyền cảm hứngNghệ thuật lãnh đạo - Chuyên đề bổ sung kỹ năng tạo và truyền cảm hứng

  Xem công việc là một trò chơi  Có mục đích lớn hơn bản thân mình  Tập trung vào một việc  Sống trong hiện tại  Sự giúp đỡ  Giữ gìn và truyền hưng phấn

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 2

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chấtNghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chất

  Người lãnh đạo lôi cuốn, hấp dẫn được xác định bởi những điểm sau: 1. Người dưới quyền tin rằng những niềm tin của lãnh đạo là đúng đắn 2. Sự tương đồng, giống nhau giữa những niềm tin của người dưới quyền vả của người lãnh đạo 3. Sự chấp nhận không điều kiện của người dưới quyền đối với người lãnh đạo 4. Những tình cảm yêu thương, quý trọng ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 3288 | Lượt tải: 4

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 7: Lãnh đạo theo tình huốngNghệ thuật lãnh đạo - Chương 7: Lãnh đạo theo tình huống

  Thuyết đường dẫn đến mục tiêu được phát triển để giải thích cách thức mà hành vi của người lãnh đạo ảnh hưởng tới sự thỏa mãn và thực hiện nhiệm vụ của người dưới quyền. Thuyết này quan tâm đến nâng cao động cơ của người dưới quyền và cho rằng người lãnh đạo có hiệu quả có thể nâng cao động cơ của người dưới quyền bằng cách: 1. Làm cho người d...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 4794 | Lượt tải: 1

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 6: Phong cách lãnh đạoNghệ thuật lãnh đạo - Chương 6: Phong cách lãnh đạo

  Đối tượng sử dụng: những người có tinh thần hợp tác, những người thích làm việc tập thể. + Ưu điểm: Khai thác sáng kiến của mọi người; Nhân viên hồ hởi làm việc + Nhược điểm: Tốn kém thời gian; nếu người lãnh đạo nhu nhược thì khó thực hiện.

  pdf17 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 2639 | Lượt tải: 4

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trõ của người lãnh đạoNghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trõ của người lãnh đạo

  1. Các vai trò tương tác 2. Các vai trò thông tin 3. Các vai trò quyết định

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 3

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạoNghệ thuật lãnh đạo - Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo

  CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHẨM CHẤT LÃNH ĐẠO  Sự thông minh  Hiểu biết nhu cầu người khác  Hiểu biết nhiệm vụ  Chủ động và kiên trì trong giải quyết các vấn đề  Tự tin  Mong muốn có trách nhiệm  Mong muốn nắm giữ vị trí thống trị và kiểm soát

  pdf35 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 3705 | Lượt tải: 4

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởngNghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng

  CHIẾN LƯỢC THÂN THIỆN Gây thiện cảm để mọi người nhìn mình như “người tốt” Kỹ năng cần có: Kỹ năng quan hệ Hành động cần có: - Làm cho người khác thấy họ quan trọng - Hành động một cách hiêm tốn và công nhận tài năng người khác - Cư xử một cách thân thiện - Luôn luôn thể hiện sự thanah thiện, gần gũi bằng các hành vi phi ngôn ngữ: vỗ vai, ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 10625 | Lượt tải: 5

 • Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởngNghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng

  Kểm soát đối với các guồn lực, thông tin, hần thưởng và hình phạt Sử dụng Phân bố, sắp xếp, cung cấp Quyền thưởng Quyền phạt

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 2

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Nghệ thuật lãnh đạoKĩ năng lãnh đạo - Phần: Nghệ thuật lãnh đạo

  Không ai có thể một mình vươn tới đỉnh cao  Lên đến đỉnh là điều cần thiết để đưa người khác cùng lên  Cùng đưa mọi người leo lên đỉnh vinh quang mang lại cảm giác mãn nguyện hơn là lên đó một mình  Hầu hết thời gian người lãnh đạo không ở trên đỉnh

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 5

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Lãnh đạo phục vụKĩ năng lãnh đạo - Phần: Lãnh đạo phục vụ

  SEE THE FUTURE Thấy trước tương lai ENGAGE & DEVELOP OTHERS Gắn bó và phát triển người khác REINVENT CONTINUOUSLY Không ngừng tái tạo VALUE RESULTS AND RELATIONSHIP Coi trọng kết quả và quan hệ EMBODY VALUES Thể hiện giá trị

  ppt4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 1