• 7 bước đến thành công7 bước đến thành công

    Thiên trời, địa đất, tửmất, tồn còn, tửcon, tôn cháu, lục sáu, tam ba, gia nhà, quốc nước [43] Ý nói thếkỷ19. (Goldfish). [44] Người trung gian, môi giới buôn bán. [45] Lối đảo chữtrong một từ. [46] Chúng tôi nghĩkhác: lúc mới đầu cứhọc thuộc lòng từng đoạn một đến khi hết bài rồi mới đọc lại từ đầu đến cuối. Ta thường nhận thấy rằn...

    pdf87 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 07/10/2015 | Lượt xem: 2422 | Lượt tải: 1