• Aminoacid - Peptid - proteinAminoacid - Peptid - protein

  2. Theo mạch hydrocacbon ã Không phân cực ã Phân cực ã Mang điện tích – Mang điện tích dương – Mang điện tích âm I. Amino acid trung tính 1. Mạch thẳng không phân cực (Gly, Ala, Val, Leu, Ile) 2. Mạch thẳng phân cực (Ser, Thr, Asn, Gln) 3. Chứa nhân thơm (Phe, Tyr, Trp) 4. Chứa lưu huỳnh (Cys, Met) 5. Chứa nhóm amin bậc 2 (pro) II. Amino acid có tí...

  pdf47 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2003 | Lượt tải: 1

 • Hợp chất azoic và diazoic diazoicHợp chất azoic và diazoic diazoic

  Đặc điểm phản ứng - Chỉ có ion diazonium của hydrocarbon thơm là tương đối bền vững - Vòng benzen giàu điện tử làm bền hoá –N+º N- nhưng phần lớn hợp chất diazoni tạo thành sẽ bị phân huỷ ở nhiệt độ trên 100C. ® Phản ứng diễn ra ở nhiệt độ thấp Hợp chất diazoni chỉ được điều chế khi sử dụng. - Dùng dư acid vô cơ.

  pdf36 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3755 | Lượt tải: 1

 • Một số amin dùng làm thuốcMột số amin dùng làm thuốc

  MỤC TIÊU HỌC TẬP - Trình bày được định nghĩa, cấu tạo, phân loại, danh pháp của amin đơn chức - Trình bày được các phương pháp điều chế chính của amin đơn chức - Trình bày được các hoá tính chính của amin đơn chức - Trình bày được cấu tạo, danh pháp, và các phản ứng đặc trưng của diamin, aminoalcol và aminophenol

  pdf65 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 1

 • Acid carboxylic hỗn chứcAcid carboxylic hỗn chức

  1. Định nghĩa - Chứa nhóm carboxyl - Chứa nhóm chức khác: -OH, -C=O, Khảo sát + Hydroxy acid + Phenol acid + Oxo acid

  pdf28 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2539 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng hóa học đại cươngBài giảng hóa học đại cương

  Bài giảng hóa học đại cương Nguồn: ĐH Thủy Lợi Sơ lược: +) Chương mở đầu: Giới thiệu môn học +) Chương 6: Năng lượng và phản ứng hóa học +) Chương 7: Cấu tạo nguyên tử +) Chương 8: Cấu hình electron nguyên tử & tính tuần hoàn hóa học +) Chương 9: Liên kết và cấu tạo phân tử: Những khái niệm cơ bản +) Chương 10 : Liên kết và cấu tạo phân tử: ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3015 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Thí nghiệm hóa học đại cương khoa công trình ĐH giao thôngBáo cáo Thí nghiệm hóa học đại cương khoa công trình ĐH giao thông

  Nội dung: Bài 1: NGUYÊN LÝ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG PHẢN ỨNG BÀI 2: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC BÀI 3: XÁC ĐỊNH ĐƯƠNG LƯỢNG CỦA KIM LOẠI BÀI 4: XÁC ĐỊNH NHIỆT HÒA TAN CỦA Na SO .10H O m (muối Natri sunfat tinh thể ngậm nước) BÀI 5: XÁC ĐỊNH SỨC ĐIỆN ĐỘNG PHÂN HỦY VÀ QUÁ THẾ KHI ĐIỆN PHÂN NƯỚC

  doc14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 25259 | Lượt tải: 2

 • Những đặc trưng về quá trình nitro hóaNhững đặc trưng về quá trình nitro hóa

  - Định nghĩa: Quá trình nitro hóa là quá trình đưa một hoặc nhiều nhóm -NO2 vào trong các hợp chất trung gian. Đây là một trong những quá trình cơ bản trong CNTHHC và HD vì cho sản phẩm có nhiều ứng dụng: sản xuất thuốc nổ, sản xuất nước hoa, sản xuất sơn và vecni, các dung môi, các hợp chất amin.

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 6557 | Lượt tải: 3

 • Những đặc trưng chung của công nghệ halogen hóaNhững đặc trưng chung của công nghệ halogen hóa

  I. Giới thiệu: Quá trình halogen hóa là một trong những quá trình quan trọng trong tổng hợp hữu cơ, gồm có: quá trình Clo hóa, Brom hóa, Flo hóa, Iot hóa; trong đó: + ứng dụng trong công nghiệp chủ yếu là quá trình Clo hóa, Flo hóa + quá trình Brom hóa, Iot hóa: thường dùng trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, sản xuất nhỏ . Tầm quan trọng của ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 3404 | Lượt tải: 2

 • Tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbonTổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon

  Các phản ứng tổng hợp hữu cơ trên cơ sở oxyt cacbon trong những năm gần đây được phát triển rộng rãi trong công nghiệp. Các loại phản ứng sau đây được ứng dụng nhiều nhất: 1) Tổng hợp từ oxyt cacbon và hydro nhằm điều chế hydrocacbon mạch thẳng và rượu mạch thẳng.

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 0

 • Quá trình hydro hóa - Đề hydro hóaQuá trình hydro hóa - Đề hydro hóa

  Quá trình hydro hóa cũng như quá trình đề hydro hóa được biết từ rất lâu, được ứng dụng nhiều trong các quá trình Lọc - Hóa dầu. Có thể định nghĩa quá trình hydro hóa, đề hydro hóa như sau: ã Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tách nguyên tử H ra khỏi hợp chất hữu cơ được gọi là quá trình đề hydro hóa. ã Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự t...

  pdf30 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 4320 | Lượt tải: 3