• Phát triển HTTT mô hìn hóa hệ thốngPhát triển HTTT mô hìn hóa hệ thống

  MÔ HÌNH HÓA HƯỚNG CẤU TRÚC Công cụtrợgiúp: Xửlý văn bản: MS Word Bảng tính: MS Excel Phần mềm trình diễn: MS PowerPoint Phần mềm vẽhình: MS Visio Phần mềm quản lý dựán: MS Project

  pdf36 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế qui trình và công nghệThiết kế qui trình và công nghệ

  May mắn là chương trình máy tính hỗ trợ cho kế hoạch hóa qui trình sản xuất (CAPP) đã xuất hiện, chương trình này làm nhẹ bớt các khó khăn cho nhà lập kế hoạch khi phải lập kế hoạch một cách thủ công. Chương trình này được phát triển chuyên biệt để tự động hóa việc lập kế hoạch qui trình sản xuất. Có hai loại CAPP: biến thể và tự sinh. • Hệ thống ...

  ppt37 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 1

 • Phân tích Cung - Cầu thị trườngPhân tích Cung - Cầu thị trường

  Những nhân tố nào quyết định đến lượng hàng hóa mà người mua cầu? Tại sao đường cầu dốc xuống? Điều gì dẫn đến sự vận động dọc theo đường cầu? Những nhân tố nào làm đường cầu dịch chuyển? Những nhân tố nào quyết định đến lượng hàng hóa và người bán muốn cung ứng? Tại sao đường cung dốc lên? Trạng thái cân bằng của thị trường có thể thay đổi tr...

  ppt71 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 3093 | Lượt tải: 3

 • Hệ thống và sự phát triển hệ thốngHệ thống và sự phát triển hệ thống

  CÁC CÔNG NGHỆMỚI Được tích hợp trong HTTT truyền thống Thương mại điện tử(Ecommerce) Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning) Thương mại di động (Mobile commerce - mcommerce) Phần mềm mã nguồn mở(open source software)

  pdf25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 0

 • An toàn sinh học trong nuôi dưỡng chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầmAn toàn sinh học trong nuôi dưỡng chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia cầm

  1. Những trứng được chọn để dự trử phải đạt tiêu chuẩn như: Trứng hạng A hoặc AA, vỏ sạch, không có vết nứt. 2. Nhiệt độ trử khoảng 40-45oF tương đương 4-7oC là tốt nhất. 3. Giữ nguyên trứng bên trong hộp carton. 4. Trứng trử lâu, nên luột chín kỹ trước khi sử dụng là tốt nhất. 5. Trứng đập ra không nên để lâu quá 2 giờ trong tủ lạnh....

  ppt87 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1877 | Lượt tải: 5

 • Xác suất thống kê - Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiênXác suất thống kê - Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên

  Hãy ước lượng hàm lượng vitamine C trung bình trong một trái với độ tin cậy 95% Qui ước những trái có hàm lượng vitamine C trên 10% là trái loại A. Ước lượng tỷ lệ trái loại A với độ tin cậy 90% Muốn độ chính xác khi ước lượng hàm lượng vitamine C trung bình là 0,1 và độ chính xác khi ước lượng tỷ lệ trái loại A là 5% với cùng độ tin cậy 95% thì ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 7021 | Lượt tải: 8

 • 800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán

  Câu 197: Một Công ty có tỷ lệ nợ so với tổng tài sản là 0,4. Tổng nợ là 200tr. Lãi ròng sau thuế là 30tr. ROE của doanh nghiệp là: 10% Công thức: ROE = thu nhập ròng/vốn chủ sở hữu Tổng nợ/ tổng tài sản = 0,4  TTS - tổng nợ/0,4 = 200/0,4 = 500 Vốn chủ sở hữu = tổng TS - tổng nợ = 500 - 3000 = 200  ROE = 30/300 = 0,1 = 10% Câu 198: Trái phi...

  doc162 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 1

 • 500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 512: Hiện nay ở Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý: a) Việc phát hành chứng khoán b) Việc phát hành chứng khoán ra công chúng c) Việc phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ d) Việc phát hành chứng khoán của Chính phủ Câu 513: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: a) Nợ của công ty b) Tài sản của ...

  pdf77 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2400 | Lượt tải: 3

 • 500 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán500 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán

  Câu 512: Hiện nay ở Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý: a) Việc phát hành chứng khoán b) Việc phát hành chứng khoán ra công chúng c) Việc phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ d) Việc phát hành chứng khoán của Chính phủ Câu 513: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: a) Nợ của công ty b) Tài sản của ...

  doc112 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 0

 • 276 Câu Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I)276 Câu Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I)

  Câu 266: Chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu được Đảng đề ra tại Đại hội nào? a. Đại hội lần thứ IV b. Đại hội lần thứ V c. Đại h ội lần thứ VI d. Đại hội lần thứ VII Câu 267: Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?...

  pdf37 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 8347 | Lượt tải: 10