• Lập trình web php cơ bản đến nâng caoLập trình web php cơ bản đến nâng cao

  Mạng máy tính (Computer Network) Hệ thống các máy tính được kết nối với nhau nhằm trao đổi dữ liệu. • Giao thức (Protocol) 5 • Giao thức (Protocol) – Tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác – Ví dụ: TCP/IP, HTTP, FTP,…

  pdf218 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 2991 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu tiếng việt sử dụng joomla 1.5Tài liệu tiếng việt sử dụng joomla 1.5

  Chapter 1: Hướng dẫn cài ñặt Joomla Chapter 2: Administrator Overview Chapter 3: Global Configuration Chapter 4: Language Manager Chapter 5: Media Manager Chapter 6: Site Preview Chapter 7: Site Statistics Chapter 8: Managing Templates & Modules Positions Chapter 9: Trash Manager Chapter 10: Managing Users Chapter 11: Managing Y...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 4682 | Lượt tải: 1

 • Lập trình web HTMLLập trình web HTML

  Mục Lục Chương 1: Giới Thiệu Html – Các Siêu Liên Kết 1.1 Giới Thiệu 1.2 Giới Thiệu Internet 1.3 Giới Thiệu Html 1.3.1 Html Development 1.3.2 Cấu Trúc Của Một Tài Liệu Html 1.3.3 Sử Dụng Thẻ <meta> 1.3.4 Sử Dụng Ký Tự Đặc Biệt Trong Tài Liệu Html 1.4 Sử Dụng Các Siêu Liên Kết 1.4.1 Giới Thiệu Siêu Liên Kết Và Url 1.4.2 Sử Dụng Si...

  pdf153 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 4829 | Lượt tải: 2

 • Green Networks-NGN OverviewGreen Networks-NGN Overview

  Introduction Definition NGN Characteristics Mobility and NGN in ITU-T NGN in Vietna

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 2774 | Lượt tải: 0

 • Slide về giao thức chứng thực X.509Slide về giao thức chứng thực X.509

  Chữ ký điện tử Chứng nhận điện tử và chứng chỉ X.509 (X.509 v.3) Các thủ tục xác thực Certification Authority (CA) So sánh giữa Keberos và X.509

  ppt35 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 5699 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình thiết kế webGiáo trình thiết kế web

  I. Các thẻ định cấu trúc tμi liệu 1.1 HTML Cặp thẻ nμy đợc sử dụng để xác nhận một tμi liệu lμ tμi liệu HTML, tức lμ nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bμy. Toμn bộ nội dung của tμi liệu đợc đặt giữa cặp thẻ nμy. Cú pháp: Trình duyệt sẽ xem các tμi liệu không sử dụng thẻ <HTML> nhnhững tệp tin văn bản bình thờng. 1.2 HEAD Thẻ HEAD...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 3098 | Lượt tải: 5