Bảy cách kiểm tra nhanh Gmail

Khi đăng nhập tài khoản Gmail tại http://gmail.com bạn thường phải đợi một khoảng thời gian lâu hơn đăng nhập vào Yahoo Mail. Và thời gian chờ đợi để check mail cũng khá là đáng kể trong trường hợp bạn dùng đường truyền dial-up. Sau đây là 7 cách giúp bạn rút ngắn khoảng thời gian đó.

pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảy cách kiểm tra nhanh Gmail, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7 cách ki m tra nhanh Gmailể Khi đăng nh p tài kho n Gmail t i b n th ng ph i đ iậ ả ạ ạ ườ ả ợ m t kho ng th i gian lâu h n đăng nh p vào Yahoo Mail. Và th i gian ch đ iộ ả ờ ơ ậ ờ ờ ợ đ check mail cũng khá là đáng k trong tr ng h p b n dùng đ ng truy nể ể ườ ợ ạ ườ ề dial-up. Sau đây là 7 cách giúp b n rút ng n kho ng th i gian đó.ạ ắ ả ờ 1. Ch áp d ng cho Internet Explorer: ỉ ụ Download Google Toolbar 4 ( Sau đó thêm nút Gmail t Toolbar Galleryừ ( Mu n ố ki m tra th b n ch c n dùng nút này.ể ư ạ ỉ ầ 2. Áp d ng cho m i trình duy t: ụ ọ ệ T o ạ m t trang cá nhân v i tài kho n Gmailộ ớ ả t i ạ r i thêm module ồ Gmail. M i khi b n xem trang này cũng đ ngỗ ạ ồ th i ki m tra th m i.ờ ể ư ớ 3. Ch áp d ng cho h đi u hành Windows: ỉ ụ ệ ề Download Google Talk ( v cài đ t r i đăng ề ặ ồ nh p v i tài kho n Gmail. B n sậ ớ ả ạ ẽ đ c thông báo m i khi Gmail có th m i và đ c xem m t ph n trích d n t th m iượ ỗ ư ớ ượ ộ ầ ẫ ừ ư ớ nh n.ậ 4. Ch áp d ng cho h đi u hànhỉ ụ ệ ề Windows: Download Google Desktop ( v cài đ t.ề ặ Đi n tên ng i dùng (username) và m t kh u (password) vào ph n thi t l p (settings)ề ườ ậ ẩ ầ ế ậ r i cho phép ch đ xem sidebar. B n có th l c th và thi t l p thông báo. Googleồ ế ộ ạ ể ọ ư ế ậ Desktop có th l p ch m c các email t Gmail đ b n tìm ki m offine.ể ậ ỉ ụ ừ ể ạ ế 5. Đ n trang m.Gmail.com, ế là trang Gmail dành riêng cho đi n tho i di đ ng.ệ ạ ộ B n s th y m t trang web r t g n gh , đ n gi n, không có Javascript nên b n có thạ ẽ ấ ộ ấ ọ ẽ ơ ả ạ ể ki m tra th c c nhanh.ể ư ự 6. Dùng cho máy Mac ho c Windows: ặ Download Google Notifier ( v ề cài đ t. Google Notifier s hi n th m tặ ẽ ể ị ộ bi u t ng (icon) trên khay h th ng thông báo cho b n nh ng th Gmail b n ch aể ượ ệ ố ạ ữ ư ạ ư đ c v i tiêu đ , tên ng i g i và m t trích d n nh v n i dung th . Tính năng nàyọ ớ ề ườ ử ộ ẫ ỏ ề ộ ư t ng t nh Google Talk.ươ ự ư 7. Dùng cho trình duy t Firefox: ệ Download v và cài đ t Gmail Managerề ặ (https://addons.mozilla.org/firefox/1320/) - m t ti n ích b sung (extension) khá hay choộ ệ ổ Firefox. Ti n ích này giúp b n qu n lý nhi u tài kho n Gmail. Gmail Manager hi n thệ ạ ả ề ả ể ị chi ti t tài kho n Gmail g m nh ng th ch a đ c, th nháp, các nhãn (label) có thế ả ồ ữ ư ư ọ ư ư m i, không gian l u tr đã dùng và ph n trích d n t th .ớ ư ữ ầ ẫ ừ ư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7 cách kiểm tra nhanh Gmail.pdf
Tài liệu liên quan