• Midterm review cryptography và network securityMidterm review cryptography và network security

  PKI - Public Key Infrastructure ▫ X.509 Authentication service ▫ Based on asymmetric cryptography ▫ Basic function - authentication of public keys ▫ Achieved by signing public keys ▫ Public key certificates issued by certifying authorities (CA) ▫ Permits different public key algorithms ▫ Revocation of certificates

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Introduction to mobile - Cloud computingIntroduction to mobile - Cloud computing

  Service Convergence: Services will be differentiated according to the types, cost, availability and quality. A single cloud may not be enough to meet mobile user’s demands. New scheme is needed in which the mobile users can utilize multiple cloud in a unified fashion. The scheme should be able to automatically discover and compose services for ...

  pptx45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp - Chương 3: Các thành phần hệ thống mạngBài giảng Mạng truyền thông công nghiệp - Chương 3: Các thành phần hệ thống mạng

  Kinh nghiệm thực tế cho thấy, người sử dụng thường hay coi nhẹ việc hạch toán giá thành tổng thể trong khi quá tập trung vào các đặc tính kỹ thuật và giá cả trang thiết bị phần cứng. Ví dụ, trình độ và kinh nghiệm sẵn có cũng như giá dịch vụ thiết kế, lắp đặt và bảo trì đóng vai trò rất quan trọng trong đầu tư tổng thể và lâu dài. Trong hoàn cả...

  pdf80 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0

 • Mạng truyền thông công nghiệpMạng truyền thông công nghiệp

  Bên cạnh TCP, giao thức UDP (User Data Protocol) cũng được sử dụng cho lớp vận chuyển. Khác với TCP, UDP cung cấp dịch vụ không có nối cho việc gửi dữ liệu mà không đảm bảo tuyệt đối đến đích, không đảm bảo trình tự đến đích của các gói dữ liệu. Tuy nhiên, UDP lại đơn giản và hiệu suất, chỉ đòi hỏi một cơ chế xử lý giao thức tối thiểu, vì vậy t...

  pdf79 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học mạng máy tính cơ bảnĐề cương môn học mạng máy tính cơ bản

  Ethernet switching 6.1.1. Bắc cầu ở lớp 2 6.1.2. Chuyển mạch ở lớp 2 6.1.3. Họat động chuyển mạch 6.1.4. Latency 6.1.5. Các chề độ chuyển mạch 6.1.6. Giao thức spanning-tree 6.2. Collision và Broadcast 6.2.1. Các môi truyền chia sẽ 6.2.2. Miền đụng độ (Collision domain) 6.2.3. Sự phân đọang mạng (segmentation) 6.2.4. Broadcast ở lớp thứ ...

  doc8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Mạng máy tính - Bộ môn: An Ninh MạngĐề cương Mạng máy tính - Bộ môn: An Ninh Mạng

  Không duy trì kết nối thường trực giữa các điểm cuối, thay vào đó một nối chỉ được tạo ra giữa hai site khi cần thiết, khi không còn cần thiết nữa thì nó sẽ bị huỷ bỏ, tài nguyên mạng sẵn sàng cho những kết nối khác.  Đối với người sử dụng VPN những thành phần vật lý của mạng được các ISP giấu đi. Việc che giấu cơ sở hạ tầng của ISP và Interne...

  pdf61 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 5: Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network)Quản trị mạng - Chương 5: Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network)

  Cách gọi mạng riêng ảo nhắc đến điều kiện bởi mạng riêng giao diện tới mạng lõi qua giao thức mạng riêng bên trong của nó (Q.SIG, DPNSS). Điều này cho phép duy trì các đặc tính của mạng riêng bao gồm việc sử dụng kế hoạch quay số riêng của các cuộc gọi giữa các mạng riêng độc lập.

  pdf123 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng và truyền số liệuBài giảng môn Mạng và truyền số liệu

  Chi phí xây dựng bảng định tuyến QoS trong cách tính trước phụ thuộc vào băng thông hiện có của các liên kết mạng, tập hợp các giá trị khác nhau sẽ tạo ra các bảng định tuyến khác nhau với chi phí khác nhau. Chi phí cho việc tìm đường thích hợp sau khi đã xây dựng bảng định tuyến QoS là nhỏ và không đáng kể so với các chi phí khác. Khi một đườ...

  pdf136 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và mạng cục bộQuản trị mạng - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và mạng cục bộ

  Mỗi thực thể kết nối TCP đều có một giá trị ISN mới số này được tăng theo thời gian. Vì một kết nối TCP có cùng số hiệu cổng và cùng địa chỉ IP được dùng lại nhiều lần, do đó việc thay đổi giá trị INS ngăn không cho các kết nối dùng lại các dữ liệu đã cũ (stale) vẫn còn được truyền từ một kết nối cũ và có cùng một địa chỉ kết nối. Khi thực thể ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Quản trị mạng linux - Chương 6: Dịch vụ mail serverChuyên đề Quản trị mạng linux - Chương 6: Dịch vụ mail server

  Mỗi lần khởi động lại hệ thống hoặc sendmail thì csdl sendmail được nạp lại. Có thể cập nhật thay đổi cho sendmail nhưng không cần khởi động lại máy tính hoặc dịch vụ sendmail: #/etc/init.d/sendmail reload

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0