• Giới thiệu về IPV6Giới thiệu về IPV6

  Ngoài ra. Ta chỉ có thể sử dụng 2 dấu hai chấm một lần với địa chỉ. Không được viết như vầy::AB65:8952::, vì nếu bạn viết như thế sẽ gây nhầm lần khi dịch ra đầy đủ. Ví dụ: Nếu bạn viết ::AB65:8952::, thì người ta có thể đoán địa chỉ đầy đủ cúa nó như thế này 0:0:AB65:8952:0:0:0:0 hoặc 0:0:0:0:AB65:8952:0:0 ,

  ppt20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1078 | Lượt tải: 3

 • Nhận dạng chữ viết tay dùng rút trích thông tin theo chiều và mạng nơronNhận dạng chữ viết tay dùng rút trích thông tin theo chiều và mạng nơron

  Trong bài báo cáo này, chúng ta phát triển một kỹthuật nhận dạng ký tựviết tay dùng phương pháp nhận dạng dựa trên thông tin tĩnh. Phương pháp gồm hai bước: làm mỏng nét ký tự đểgiữlại bộkhung của chúng và những thông tin đặc trưng được rút trích dựa trên bộ khung này bằng phương pháp rút trích thông tin theo chiều. Mặt khác, chúng ta xây dựng...

  pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 1

 • Nhận dạng chữ viết tay rời rạc trên cơ sở phương pháp máy véc tơ tựaNhận dạng chữ viết tay rời rạc trên cơ sở phương pháp máy véc tơ tựa

  Bài báo này đã đề xuất mô hình nhận dạng chữ viết tay rời rạc trên cơ sở phương pháp máy véc tơ tựa. Các kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình này có kết quả nhận dạng chính xác hơn so với mô hình mạng nơ ron. Tuy nhiên, khi áp dụng SVM vào bài toán nhận dạng cũng gặp phải một số hạn chế nhất định: bùng nổ số phân lớp và số lượng véc tơ tựa ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Quản trị mạng CCNA - Phần 2Giáo trình Quản trị mạng CCNA - Phần 2

  Tính năng syslog của cisco dựa trên tính năng syslog của UNIX các sự kiện của hệ thống được hiển thị ra màn hình console của hệ thống trừ khi tính năng này bị tắt đi. Tính năng syslog là cơ chế cho phép các ứng dụng, các tiến trình và hoạt động hệ thống của thiết bị Cisco thông báo các hoạt động và lỗi. Các thông điệp syslog có 8 mức độ khá...

  pdf554 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 14

 • Giáo trình Quản trị mạng CCNA - Phần 1Giáo trình Quản trị mạng CCNA - Phần 1

  Thuật toán chọn đường theo trạng thái đường liên kết (hay còn gọi là thuật toán chọn đường ngắn nhất )thực hiện trao đổi thông tin định tuyến cho tất cảcác router khi bắt đầu chạy đểxây dựng một bản đồ đầy đủvềcấu trúc hệthống mạng er còn lại .Các gói này mang y từạng .Từ đó router tựtính toán và chọn đường đi tốt nhất đến mạng đích để đưa ...

  pdf127 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 17

 • Bài giảng Chất lượng thông tinBài giảng Chất lượng thông tin

  MôhìnhPSP/IQ (Product and Service Performance Model for Information Quality) Nguyêntắckhixâydựngmôhình Chấtlượng sảnphẩmthôngđượcđánhgiádựatrêncác tiêuchuẩncủachínhsảnphẩmthôngtinvàsựđạtđược mongđợi/haycảmnhậncủangườisửdụngthôngtin Theonguyêntắc thị trường: phânbiệtgiữachấtlượng sảnphẩmvàchấtlượng dịchvụcungcấpsảnphẩm. Mụcđíchcủamôhình...

  pdf16 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1794 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án hệ thống thông tinBài giảng Xây dựng và quản lý dự án hệ thống thông tin

  Dẫn nhập  Xác định dự án  Phân tích khả thi  Chọn lựa dự án  Quản lý dự án 

  ppt66 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 09/06/2014 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Xây dựng và chuyển đổi hệ thốngBài giảng Xây dựng và chuyển đổi hệ thống

  Mở đầu  Quản lý lập trình  Thiết kế kiểm thử  Xây dựng tài liệu hệ thống  Chuyển đổi hệ thống  Bảo trì hệ thống 

  ppt46 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 09/06/2014 | Lượt xem: 1285 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Xác định yêu cầuBài giảng Xác định yêu cầu

  Chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu nào? Việc chọn dựa trên các yếu tố sau đây: Loại thông tin. Mức độ chi tiết, sâu sắc của thông tin. Mức độ bao quát, tổng quát của thông tin. Sự tổng hợp các thông tin. Sự liên quan của nhà quản lý, NSD. Chi phí. Khả năng kết hợp các kỹ thuật.

  ppt57 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 09/06/2014 | Lượt xem: 1700 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Triển khai routing and remote access trên window server 2008Đề tài Triển khai routing and remote access trên window server 2008

  Nhập Password và Confim Password > Bỏ chọn User must change password at next logon ( Để không phải thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên )> Finish

  doc30 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 09/06/2014 | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 8