Bài giảng Môi trường & Con người - Bài 8: Các nền nông nghiệp - Hà Thị Vân

4-Nền nông nghiệp sinh thái học Nền nông nghiệp sinh thái học kết hợp đúng đắn 2 nền nông nghiệp : nông nghiệp hóa học và nông nghiệp sinh học. Bằng các tiến bộ khoa học, sinh thái học phải làm cho năng suất sinh học của các hệ sinh thái không ngừng được nâng cao mà các hệ sinh thái này vẫn bền vững để tiếp tục sản xuất.

ppt20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môi trường & Con người - Bài 8: Các nền nông nghiệp - Hà Thị Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC PHẦN M Ơ I TRƯỜNG - CON NGƯỜI BÀI 8 : CÁC NỀN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SP SÓC TRĂNG GV : HÀ THỊ VÂN ĐƠN VỊ : KHOA TỰ NHIÊN BÀI 8 : CÁC NỀN NÔNG NGHIỆP Nền nông nghiệp hái lượm và săn bắt, đánh cá. Nền nông nghiệp trồng trọt và chăn thả. Nền nông nghiệp công nghiệp hóa. Nền nông nghiệp sinh thái học. BÀI 8 : CÁC NỀN NÔNG NGHIỆP N1, N2 : Nghiên cứu các đặc điểm của Nền nông nghiệp hái lượm và săn bắt, đánh cá. N3, N4 : Nghiên cứu các đặc điểm của Nền nông nghiệp trồng trọt và chăn thả. N5,N6 : nghiên cứu các đặc điểm của Nền nông nghiệp công nghiệp hóa. N7, N8 :nghiên cứu các đặc điểm của Nền nông nghiệp sinh thái học. BÀI 8 : CÁC NỀN NÔNG NGHIỆP 1- Nền nông nghiệp hái lượm và săn bắt, đánh cá.( TK) 2- Nền nông nghiệp trồng trọt và chăn thả: - Thay thế các hoạt động hái lượm , săn bắt ngoài tự nhiên bằng các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi với các giống đã được thuần hóa. - Nền nông nghiệp gồm : du canh và định canh + Nền nông nghiệp du canh : nương rẫy được phát đốt và gieo trồng cây nông nghiệp. Khi năng suất giảm, nương rẫy bị bỏ hoang. Nông nghiệp du canh không đáp ứng được nhu cầu LTTP khi dân số tăng. + Hậu quả : tài nguyên rừng bị phá hủy, xói mòn nghiêm trọng, mất cân bằng nước, gây hạn hán và lụt lội Farms or Rain Forest BÀI 8 : CÁC NỀN NÔNG NGHIỆP 2- Nền nông nghiệp trồng trọt và ch ă n thả + Nông nghiệp đ ịnh canh : trồng trọt và ch ă n nuôi trên những diện tích đ ất cố đ ịnh. Các kỹ thuật nông nghiệp đư ợc cải tiến : chọn giống, t ư ới n ư ớc chống hạn, ch ă m sóc, bón phân hữu c ơ  n ă ng suất cao h ơ n, duy trì đư ợc số dân đ ông h ơ n Nhận xét : nền nông nghiệp theo kiểu du canh cần phải bị lên án và chấm dứt ngay, đ ối với nông nghiệp đ ịnh canh thì cần phát triển theo h ư ớng thâm canh. Rice Farming, Indian Tobacco Plant Coffee Fields BÀI 8 : CÁC NỀN NÔNG NGHIỆP 3- Nền nông nghiệp công nghiệp hóa : điển hình là “cách mạng xanh” - Coi thường bản tính sinh học của thế giới sinh vật, xem vật nuôi, cây trồng như những cái máy để sản xuất nông sản, không chú ý đến quy luật sống bình thường của sinh vật. Coi thường hoạt động sinh học của đất - Các sản phẩm kém chất lượng. Nền nông nghiệp này chỉ nhằm vào sản lượng, vào sự tăng trưởng của vật nuôi và cây trồng không thỏa mãn được yêu cầu sức khỏe 3-Nền nông nghiệp công nghiệp hóa - Làm mất đi và lãng quên dần các giống cây trồng vật nuôi gốc địa phương - Làm xuống cấp chất lượng môi trường, độ màu mỡ của đất trồng trọt  hệ sinh thái nông nghiệp bị mất cân bằng . - Nền nông nghiệp công nghiệp hóa dựa vào giá thành đầu tư vào phân bón, giống, thuốc trừ sâu, máy móc, thủy lợi và sản lượng LTTP ở đầu ra để phát triển. Lợi nhuận của kiểu canh tác này ngày càng giảm. Nhận xét : Nền nông nghiệp công nghiệp hóa tuy có nhiều thành tựu to lớn nhưng không có triển vọng bền vững. Eastern Congo Farm Peanut Harvesting Soil Erosion 4-Nền nông nghiệp sinh thái học - Xuất phát điểm : vật nuôi, cây trồng , con người đều tồn tại và phát triển theo những quy luật sinh học. Không được biến vật nuôi, cây trồng thành cái máy sống, dựa vào các điều kiện nhân tạo, để các sản phẩm sản xuất giống như chúng vẫn được sản xuất từ các hệ sinh thái tự nhiên - Nền nông nghiệp sinh thái học không loại trừ việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, chọn giống nhân tạo mà là sử dụng hợp lí , tiếp tục phát huy nông nghiệp truyền thống, tránh những giải pháp công nghệ đem đến sự hủy hoại MT. Pest Control or Pollution 4-Nền nông nghiệp sinh thái học Nền nông nghiệp sinh thái học kết hợp đúng đắn 2 nền nông nghiệp : nông nghiệp hóa học và nông nghiệp sinh học. Bằng các tiến bộ khoa học, sinh thái học phải làm cho năng suất sinh học của các hệ sinh thái không ngừng được nâng cao mà các hệ sinh thái này vẫn bền vững để tiếp tục sản xuất. Farming in Rwanda Rubber plant CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC BẠN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_moi_truong_con_nguoi_bai_8_cac_nen_nong_nghiep_ha.ppt