• Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạcChương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Nội dung chính chương này là: - Giới thiệu các tín hiệu rời rạc cơ bản - Các phép toán trên tín hiệu rời rạc - Phân loại tín hiệu rời rạc - Biểu diễn hệ thống rời rạc - Phân loại hệ thống rời rạc - Hệ thống rời rạc tuyến tính bất biến - Tổng chập rời rạc - Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng - Cấu trúc hệ rời rạc tuyến tính bất biến

  pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 7795 | Lượt tải: 2

 • Chương 1: Giới thiệu xử lý tín hiệu sốChương 1: Giới thiệu xử lý tín hiệu số

  Chương này nêu tổng quát các vấn đề liên quan đến môn học. Nội dung chính chương này là: - Giải thích các khái niệm như: “Tín hiệu”, “Tín hiệu số”, “Xử lý tín hiệu”, “Xử lý tín hiệu số” . - Các khâu cơ bản trong hệ thống xử lý tín hiệu số - Nêu một số ứng dụng của xử lý tín hiệu số - So sánh xử lý tương tự và xử lý số - Giải thích khái niệm “Tần số...

  pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2307 | Lượt tải: 2

 • Chương 10: Phép biến đổi laplaceChương 10: Phép biến đổi laplace

  DẪN NHẬP 􀃒 PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE ♦ Phép biến đổi Laplace ♦ Phép biến đổi Laplace ngược 􀃒 CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE 􀃒 ÁP DỤNG VÀO GIẢI MẠCH 􀃒 CÁC PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HÀM P(S)/Q(S) ♦ Triển khai từng phần ♦ Công thức Heaviside 􀃒 ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ ĐẦU VÀ GIÁ TRỊ CUỐI ♦ Định lý giá trị đầu ♦ Định lý giá trị cuối 􀃒 MẠCH ĐIỆN BIẾ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 14467 | Lượt tải: 4

 • Chương 9: Tứ cựcChương 9: Tứ cực

  QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN SỐ CỦA TỨ CỰC 􀃗 THÔNG SỐ TỔNG DẪN MẠCH NỐI TẮT Y 􀃗 THÔNG SỐ TỔNG TRƠ MẠCH HỞ Z 􀂗 Quan hệ giẵ thông Y và thông số Z 􀂗 Thay một mạch thật bằng một tứ cực 􀃗 THÔNG SỐ TRUYỀN A, B, C, D & A', B', C', D' 􀂗 Thông số truyền 􀂗 Thông số truyền ngược 􀂗 Quan hệ giẵ thông số truyền và thông số Z 􀃗 THÔNG SỐ HỖN TẠP h & g 􀂗 Thông s...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 0

 • Thực hành khám phá chiếc điện thoại di độngThực hành khám phá chiếc điện thoại di động

  Ở trên là các điện thoại thông dụng trên thị trường và có nguyên lý rất cơ bản, giá thành thấp - phù hợp cho các bạn thực tập . 􀁺 Nếu bạn đã sửa được các loại máy trên thì việc sửa chữa các máy đời cao chỉ còn là vấn đề tâm lý mà thôi .

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1768 | Lượt tải: 4

 • Chương 8: Đáp ứng tần sốChương 8: Đáp ứng tần số

  Một mạch có hệsốQ nhỏthì độrộng băng tần lớn và ngược lại. Băng thông nhỏ đồng nghĩa với độchọn lọc tốt, vậy hệsốphẩmQ xác định độchọn lọc của mạch. Q càng lớn độchọn lọc càng tốt, sựcộng hưởng càng nhọn. Dùng hệsốphẩmQ ta viết lại biểu thức hàmsốmạch

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 1

 • Chương 7: Tần số phứcChương 7: Tần số phức

  TÍN HIỆU HÌNH SIN CÓ BIÊN ĐỘ THAY ĐỔI THEO HÀM MŨ 􀃑 TẦN SỐ PHỨC 􀃑 TỔNG TRỞ VÀ TỔNG DẪN 􀃑 HÀM SỐ MẠCH 􀂙 Cực và Zero của hàm số mạch 􀂙 Xác định đáp ứng tự nhiên nhờ hàm số mạch 􀂙 Hàm số ngã vào và hàm số truyền

  pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 1

 • Chương 6: Trạng thái thường trực acChương 6: Trạng thái thường trực ac

  �PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN - DÙNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 􀃖 PHƯƠNG PHÁP DÙNG SỐ PHỨC 􀃙 Sơ lược về số phức 􀃙 Dùng số phức để giải mạch 􀃖 VECTƠ PHA 􀃖 HỆ THỨC V-I CỦA CÁC PHẦN TỬ R, L, C. 􀃖 TỔNG TRỞ VÀ TỔNG DẪN PHỨC 􀃖 PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT GIẢI MẠCH CÓ KÍCH THÍCH HÌNH SIN 􀃖 MẠCH KÍCH THÍCH BỞI NHIỀU NGUỒN CÓ TẦN SỐ KHÁC NHAU

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý của công nghệ LCDNguyên lý của công nghệ LCD

  Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý của màn hình tinh thể lỏng , tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình LCD nói chung và màn hình LCD cho điện thoại nói riêng , thực chất màn hình LCD của Điện thoại và của Máy tính là một, chúng chỉ khác nhau về kích thước .

  pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2530 | Lượt tải: 1

 • Chương 2: Mạch điện bậc haiChương 2: Mạch điện bậc hai

  MẠCH ĐIỆN VỚI HAI PHẦN TỬ TÍCH TRỬ NĂNG LƯỢNG (L&C) 􀃒 LỜI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẬC HAI 􀃔 Đáp ứng tự nhiên 􀃔 Đáp ứng ép 􀃔 Đáp ứng đầy đủ 􀃔 Điều kiện đầu và điều kiện cuối 􀃒 TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA VẬT LÝ CỦA CÁC ĐÁP ỨNG 􀃔 Đáp ứng tự nhiên 􀃔 Đáp ứng ép 􀃒 ĐÁP ỨNG ÉP ĐỐI VỚI est

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 1