• Bài tập Hình học không gian 11 (Kèm lời giải)Bài tập Hình học không gian 11 (Kèm lời giải)

  a) Ta có : Tương tự CD Vậy các điểm A, B, D đều nhìn đọan SC dưới một góc vuông, do đó tâm mặt cầu ngọai tiếp hình chóp S.ABCD là trung điểm I của SC. b)Ta có : AC’ tại C’ * AB’ và AB’ ( vì BC ) nên AB’ * AD’ và AD’ ( vì DC nên AD’ Vậy các điểm B’, C’, D’, D, B cùng nhìn đọan AC dưới một góc vuông, do đó bảy điểm A, B, C, D, B’, C’, D...

  doc16 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 11759 | Lượt tải: 4

 • Bộ đề thi thử đại học năm 2009Bộ đề thi thử đại học năm 2009

  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, với AB = AD = a; DC = 2a. Cạnh bên SD vuông góc vớimặt phẳng đáy và SD = a 3 (a là số d-ơng cho tr-ớc). Từ trung điểm E của DC dựng EK vuông góc với SC (K ?SC). 1) Tính thể tích hình chóp S.ABCD theo a và chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (EBK). 2) Chứng minh ...

  pdf156 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 2

 • Bộ đề thi đại học, cao đẳng tổng hợp các khối môn ToánBộ đề thi đại học, cao đẳng tổng hợp các khối môn Toán

  Cho ba điểm A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3). a) Viết ph-ơng trình tổng quát các mặt phẳng (0AB),(0BC), (0CA), (ABC). b) Xác định tâm I của mặt cầu nội tiếp tứ diện 0ABC. c) Tìm toạ độ điểm J đối xứng với I qua mặt phẳng (ABC). Bài 4:(HVKTMM-99):Cho bốn điểm A(1;2;2), B(-1;2;-1), C(1;6;-1), D(-1;6;2). a) CMR tứ diện ABCD có các cặp cạnh đối d...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0

 • Bộ đề thi đại học chọn lọc 2009Bộ đề thi đại học chọn lọc 2009

  Cho hàm số: y = 2x3- 3(2m + 1)x2+ 6m(m + 1)x + 1 (Cm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C0) của hàm số ứng với m = 0. 2) Tìm điều kiện đối với a và b để đ-ờng thẳng (D): y = ax + b cắt đồ thị (C0) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho B cách đều A và C. Chứng minh rằng khi đó (D) luôn luôn đi qua một điểm cố định I. 3) Tìm quỹ tí...

  pdf156 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 0

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII- TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNGBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII- TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

  Câu 136.Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m. để tăng độ cứng của tia X nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm U = 3300V. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó. A. 1,25.10-10 m B. 1,625.10-10 m C. 2,25.10-10 m D. 6,25.10-10 m Đề chung cho câu 137,13...

  doc50 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 0

 • Bài tập chương đại cương về kim loạiBài tập chương đại cương về kim loại

  93. Điện phân hoàn toàn 200ml một dung dịch có hoà tan Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là 0,804A, thời gian điện phân là 2 giờ nhận thấy khối lượng catôt tăng 3,44 gam. Nồng độ mol/l của mỗi muối ban đầu trước khi điện phân là: A. 0,1; 0,1 B. 0,1; 0,2 C. 0,2; 0,3 D. 0,1; 0,4. 94. Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện 10A trong ...

  doc10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2317 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể LoạiĐề tài Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại

  Câu 27: Brom phản ứng với axit butiric (A) sinh ra CH3CHBrCH2COOH (B) hoặc CH3 - CH2 – CHBr - COOH (C) tuỳ theo điều kiện phản ứng. Dùng xúc tác P hoặc I2 sẽ thế ở cacbon , dùng ánh sáng hoặc nhiệt độ sẽ thế ở cacbon  Tính axit tăng dần theo thứ tự A. A < C < B C. C < B < A E. B < A < C B. A < B < C D. C < A < B Câu 28: 0,1 mol rượu R tác d...

  doc166 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 2288 | Lượt tải: 0