• Học nhanh ngôn ngữ htmlHọc nhanh ngôn ngữ html

  Trang web đầu tiên  Soạn thảo: – Mở trình soạn thảo văn bản thuần (VD Notepad) gõ ND dưới – Ghi lại với tên “CHAO.HTM” <html> <head> <title>Chao hoi</title> </head> <body> Chao mung ban den voi <U>HTML</U>! </body> </html>  Văn bản được soạn thảo như bình thường trong các ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2724 | Lượt tải: 0

 • Công Nghệ Web và Ứng Dụng Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Đà NẵngCông Nghệ Web và Ứng Dụng Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Đà Nẵng

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 6 1.1 Một số khái niệm . 6 1.1.1 Internet: 6 1.1.2 World Wide Web . 7 1.1.3 ISP 7 1.1.4 URL 8 1.1.5 DNS 9 1.1.6 Firewall 9 1.2 Tổng quan về một hệ thống Web . 9 1.2.1 Mô hình một hệ thống Web nói chung: . 9 1.2.2 Nguyên tắc hoạt động: . 10 CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ HTML 12 2.1 Giới thiệu HTML . 12 2.2 Trình ...

  pdf136 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2275 | Lượt tải: 3

 • Chương Trình Môn Thiết Kế WebChương Trình Môn Thiết Kế Web

  TT Tên chương Tổng số Lý thuyết Bài tập Thảo luận Kiểm tra 1 Tổng quan HTML 3 2 1 2 Định dạng văn bản 6 3 3 3 Danh sách 6 2 3 1 4 Hình ảnh 6 3 3 5 Liên kết 9 3 5 1 6 Bảng 6 3 3 7 Khung 6 3 3 8 Biểu mẫu 9 3 5 1 9 Cascading Style Sheet 9 3 6

  pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 3207 | Lượt tải: 2

 • Các lệnh căn bản trong ngôn ngữ HtmlCác lệnh căn bản trong ngôn ngữ Html

  <b> Định dạng chữ đậm <big> Định dạng chữ lớn <em> Định dạng kiểu chữ được nhấn mạnh <i> Chữ in nghiêng <small> Chữ nhỏ <strong> Chữ đậm <sub> định dạng subscripted (chữ nhỏ) <sup> Đ5inh dạng superscripted (chữ lên cao) <ins> Dạng chữ mới chèn thêm <del> Dạng chữ bị xóa ...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2847 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng thiết kế WebsiteBài giảng thiết kế Website

  Chương 1. GIỚI THIỆU MẠNG INTERNET4 1.1.Lịch sử mạng Internet4 1.2.Một số khái niệm và thuật ngữ thông dụng4 1.3.Một số yêu cầu khi soạn thảo web5 1.3.1.Một số yêu cầu5 1.3.2.Tổ chức Website5 1.3.3.Qui ước đặt tên file6 Chương 2. THIẾT KẾ TRANG WEB VỚI HTML8 2.1.Giới thiệu ngôn ngữ HTML8 2.2.Một số thẻ cơ bản của HTML9 2.2.1.Định dạng tra...

  doc62 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2355 | Lượt tải: 2

 • Lập Trình Web Với JavaScriptLập Trình Web Với JavaScript

  Cach sửdung biên vàham trong JavaScript a. Cách khai báo biến đểlưu trữthông tin: Đểkhai báo biến nào đóbạn sửdụng từkhoá var ở đầu vàkhông cần khai báo kiểu dữliệu. Cúpháp: hoặc Vídụ: var str; hoặc var num=60; Tên biến được tạo thành từcác chữcái, chữsốvàbắt đầu ...

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 3208 | Lượt tải: 6

 • Các Tag trong HTMLCác Tag trong HTML

  TAGS/ ATTRIBUTES DESCRIPTION: MÔ TẢ Để tạo liên kết hoặc chỉ mục liên kết(anchor) href= Chỉ định đến một địa chỉ URL hoặc một chỉ mục liên kết(anchor) hoặc địa chỉ e-mail... name= Đánh dấu một vùng mà liên kết chỉ mục sẽ nhảy đến (thường là trong 1 trang). target= Chỉ định 1 cửa sổ hoặc một khung để nội dung trang liên kết sẽ hiển thị. ...

  doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 3377 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web động AspGiới thiệu ngôn ngữ lập trình Web động Asp

  Giới thiệu ngôn ngữ ASP ¾ Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS ¾ Các cú pháp căn bản VBScript ¾ Các đối tượng có sẵn ¾ Thao tác với Database trong ASP

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2349 | Lượt tải: 0

 • Beginning php5.apache.mysql web developmentBeginning php5.apache.mysql web development

  MỤC LỤC Chương 1:SƠ LƯỢC VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶT5 1.1.Tóm tắt sơ lược về Apache, PHP, MySQL:5 1.1.1.Apache :6 1.1.2.PHP:6 1.1.3.MySQL :7 1.2.Cài đặt:7 Chương 2:TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP511 2.1.Sử dụng “echo” để trình bài text12 2.2.Định dạng text bằng HTML và PHP13 2.3.Sử dụng hằng và biến15 2.3.1.Tổng quan về hằng:...

  doc258 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2601 | Lượt tải: 1

 • Beginning Ajax with PHPBeginning Ajax with PHP

  Beginning Ajax with PHP Contents at a Glance About the Author ix About the Technical Reviewer xi Acknowledgments . xiii Introduction xv ■ CHAPTER 1 Introducing Ajax . 1 ■ CHAPTER 2 Ajax Basics . 11 ■ CHAPTER 3 PHP and Ajax . 25 ■ CHAPTER 4 Database-Driven Ajax . 49 ■ CHAPTER 5 Forms 67 ■ CHAPTER 6 Images . 87 ■ CHAPTER 7 A Real-World Aj...

  pdf270 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2513 | Lượt tải: 0