Tổng hợp đề thi hết học phần Khoa Đóng tàu và CTN

Đề thi 2009-2010 TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 01 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bay tóm tắt về trọng lượng vỏ tàu? CÂU 2 Vai trò của chiều cao GM trong ổn định tàu? CẨU 3 Theo truyền thống ,thiết kế tàu phải qua các giai đoạn nào? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp đề thi hết học phần Khoa Đóng tàu và CTN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi 2009-2010 TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 01 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bay tóm tắt về trọng lượng vỏ tàu? CÂU 2 Vai trò của chiều cao GM trong ổn định tàu? CẨU 3 Theo truyền thống ,thiết kế tàu phải qua các giai đoạn nào? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 02 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trọng lượng thiết bị tàu và hệ thống tàu? CÂU 2 Phương pháp thiết kế tàu dựa vào tàu mẫu ? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 03 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bày về trọng lượng thiết bị năng lượng tau? CÂU 2 Dung tích tàu ? CẨU 3 Hãy nêu quan hệ giữa vỏ,máy và chân vịt tàu thủy? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 0 4 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trọng lượng tàu được qui ước gồm những nhóm nào? CÂU 2 Thiết kế tàu theo phương pháp biến phân? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 0 5 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bày tóm tắt về phương trình trọng lượng tàu? CÂU 2 Mô hình toán học thiết kế tàu theo phương pháp tối ưu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 0 6 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trọng lượng hệ thống điện,hệ thống liên lạc và điều khiển ? CÂU 2 Trình bày về quan hệ của chiều dài tàu với các đặc trưng ,kích thước hình dáng thân tàu? CẨU 3 Nêu các thành phần sức cản vỏ tàu dưới dạng tổng quát? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 07 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Hệ số sử dụng lượng chiếm nước của tàu? CÂU 2 Mạn khô tiêu chuẩn của tàu ? CẨU 3 Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuât theo phương pháp tối ưu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 0 8 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bày về trọng lượng thuyền viên,lương thực,thực phẩm và nhiên liệu? CÂU 2 Các phương tối ưu hóa trong thiết kế táu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 09 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trọng lượng nhiên liệu,dầu mỡ,nước cấp trên tàu? CÂU 2 Trình bày Quan hệ của chiều rộng tàu với các đặc trưng kích thước hình dáng thân tàu? CẨU 3 Quan hệ giữa chu kỳ lắc ,chiều cao tâm ổn định và kích thước chính của tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 10 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Phương trình và hệ số Normand ? CÂU 2 Hãy trình bày các phương pháp kinh nghiệm xác định sức cản vỏ tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 11 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Xác định kích thước chính của tàu trên cơ sở D và Cb ? CÂU 2 Trình bày nội dung về đường hình tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 12 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Phương trình dung tích,xác định tỷ lệ H/T? CÂU 2 Trình bày quan hệ của chieu cao mạn với các đặc trưng kích thươc hình dáng thân tàu? CẨU 3 Hãy nêu nhiệm vụ của chống chìm? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 13 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bày về quan hệ của mớn nước với các đặc trưng ,kích thước hình dáng tàu? CÂU 2 Anh hưởng của các kích thước hình học thân tàu đến đồ thị ổn định? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 14 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bày trọng lượng dự trữ lượng? CÂU 2 Xác định dung tích và bố trí két dằn tàu? CẨU 3 Đánh giá tính êm của tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 15 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Hãy chứng minh: trọng lượng tàu là hàm của kích thước chính và Cb? CÂU 2 Chiều cao mạn? CẨU 3 Tốc độ tới hạn là gì? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 16 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Đảm bảo ổn định tại góc nghiêng lớn của tàu? CÂU 2 Hãy trình bày các loại thiết bị đẩy tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Thiết kế tàu Số TC 04 Ngày thi Mã HP 071014 Số đề 17 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Điều chỉnh mạn khô tiêu chuẩn như thế nào? CÂU 2 Tóm tắt nội dung tự động hóa thie6t1v kế tàu vận tải? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi : Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 01 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui ,ngành điện Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Phân loại tàu theo chức năng và đối tượng phục vụ? CÂU 2 Các loại lắc và ảnh hưởng của chúng đến an toàn khai thác tàu? CẨU 3 Chức năng,nhiệm vụ của các hệ tho6nh1 chung trên tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 02 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui,ngành điện Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trình bày về lực nổi của tàu.Hai điều kiện cân bằng tàu trong trạng thái tĩnh? CÂU 2 Các đặc trưng hình học của chân vịt tàu thủy? CẨU 3 Các hệ thống kết cấu của tàu ,ưu nhược điểm của từng hệ thống? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyếttàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 03 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui,ngành điện Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Phân loại tàu theo khu vực hoạt động? CÂU 2 Các kích thước chủ yếu và các hệ số hình dáng thân tàu? CẨU 3 Sức cản của nước khi tàu chuyển động? Công thức tổng quát tinh Rt? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Ly1 thuyet tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trong lượng và trọng tâm tàu CÂU 2 Mạn khô tàu. Dấu hiệu đường nước chở hàng ? CẨU 3 Điều kiện cần và đủ ổn định tàu ? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 05 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Các đường cong tính nổi của tàu ? CÂU 2 Các đặc trưng động lực học của chân vịt tàu thủy .Biểu diễn bằng đồ thị quan hệ các hệ số Kt,Kq,p với hệ số tiến J CẨU 3 Mô tả quá trình quay vòng của tàu từ thời điểm bẻ lái đến khi quay 180 độ Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 06 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Kích thước hính học thân tàu và tỷ lệ giữa chúng. CÂU 2 Hệ thống cứu hỏa trên tàu ? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 07 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Phân loại tàu theo vùng hoạt động? CÂU 2 Trình bày hệ thống điện, ánh sáng,tin hiệu trên tàu? CẨU 3 Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyêt tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 08 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Hệ thống chữa cháy trên tàu ? CÂU 2 Các đặc trưng hình học của chân vịt tàu thủy? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 09 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Trọng lượng tàu theo quy ước gồm những thành phần nào? CÂU 2 Quan hệ giữa đồ thị của ổn định tĩnh và ổn định động thế nào? CẨU 3 Trình bày về hệ thống neo của tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 10 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Kết cấu đáy đôi tàu thủy. CÂU 2 Hệ thống neo tàu thùy ? CẨU 3 Trình bày về van,cút ,ống của tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 11 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Kết cấu mạn tàu thủy? CÂU 2 Bố trí buồng máy tàu thủy? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 12 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Kết cấu boong tàu ? CÂU 2 Hệ thống chằng buộc tàu ? CẨU 3 Kết cấu bệ máy tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 13 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Tính ăn lái của tàu? CÂU 2 Kết cáu vây giảm lắc? CẨU 3 Hệ thống bốc xếp dỡ hảng? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 14 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 Hãy trình bày về bố trí chung của tàu? CÂU 2 Các hệ thống đặc biệt trên tàu dầu? CẨU 3 Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài. TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2009-2010 Khoa Đóng tàu và CTN Môn thi Lý thuyết tàu Số TC 03 Ngày thi Mã HP Số đề 15 Thời gian Họ và tên sinh viên Hệ chính qui Mã sinh viên Trưởng bộ môn CÂU 1 On định động của tàu? CÂU 2 Hệ thống cứu sinh của tàu? Ghi chú : sinh viên không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổng hợp đề thi hết học phần Khoa Đóng tàu và CTN.doc
Tài liệu liên quan