• Chương 7: Mô hình hóa cấu trúcChương 7: Mô hình hóa cấu trúc

  Đối tượng(object) có thểbiểu diễn một người, vị trí, sựkiện hoặc giao dịch. fĐối tượng cụthể(concrete) fĐối tượng trừu tượng (abstract) ™Đối tượng làmột thực thểbao gồm dữliệu (data) vàhành vi (behavior). fCác đối tượng được phân loại thành các lớp (class). fMỗi đối tượng riêng biệt là một thể hiện (instance) của một lớp.

  pdf72 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 3221 | Lượt tải: 1

 • Chương 6: Mô hình hóa chức năngChương 6: Mô hình hóa chức năng

  Nội Dung 􀂙 Các qui tắc và các hướng dẫn về use-case và sơ đồ use-case. 􀂙 Quá trình dùng để tạo use-case và sơ đồ use-case. 􀂙 Tạo các mô hình chức năng sử dụng usecase và sơ đồ use-case. 􀂙 Use-case là một chuỗi các tác vụ mà hệ thống thực hiện để đạt được mục đích nào đó của người sử dụng hoặc hệ thống bên ngoài. 􀂙 Use-case dùng để mô tả một h...

  pdf34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2686 | Lượt tải: 0

 • Chương 5: Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượngChương 5: Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

  TCO–Total Cost of Ownership fTổng cộng các chi phítrực tiếp vàgián tiếp. fNgười phát triển hệthống phải xác định và ghi nhận các chi phígián tiếp: hệthống ít tốn kém ban đầu cóthểtrởthành tốn kém nhất

  pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 0

 • Chương 4: Bắt đầu dự ánChương 4: Bắt đầu dự án

  Nội dung 􀂙Quá trình lập kếhoạch chiến lược và tầm quan trọng đối với những người quản lý CNTT. 􀂙Các lý do của dự án HTTT vàcác yếu tố ảnh hưởng đến dự án. 􀂙Xem lại các yêu cầu hệ thống và vai trò của Hội đồng xét duyệt hệthống. 􀂙Các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến các dự án HTTT. 􀂙Tính khả thi kỹthuật, tính khả thi kinh tế và tính ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0

 • Chương 2: Giới thiệu về hướng đối tượng và UMLChương 2: Giới thiệu về hướng đối tượng và UML

  Nội dung 􀂙Các đặc tính cơ bản của hệ thống hướng đối tượng. 􀂙Giới thiệu các thuật ngữđối tượng, lớp, thuộc tính và phương thức. 􀂙Giới thiệu tính tổng quát hóa, tính đa hìnhvàtính thừa kế. 􀂙Định nghĩa mối liên kết. 􀂙Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất (UML-Unified Modeling Language). 􀂙Cách tiếp cận theo yêu cầu tối thiểu (minimalist approach) đểphân...

  pdf67 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2886 | Lượt tải: 0

 • Chương 3: Quản lý dự án Hệ thống thông tin hướng đối tượngChương 3: Quản lý dự án Hệ thống thông tin hướng đối tượng

  Nội dung 􀂙Mô tả các kỹ năng cần thiết của người quản lý dựán. 􀂙Mô tả các đặc điểm riêng của một dự án OOSAD. 􀂙Liệt kê và mô tảcác kỹ năng và các hoạt động của người quản lý dự án thông qua: 􀁦Giai đoạn bắt đầu 􀁦Giai đoạn lập kế hoạch 􀁦Giai đoạn thực hiện 􀁦Giai đoạn kết thúc

  pdf22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2537 | Lượt tải: 1

 • Chương 1: Giới thiệu phân tích và thiết kế hệ thốngChương 1: Giới thiệu phân tích và thiết kế hệ thống

  Định nghĩa hệ thống. 􀂙Các đặc điểm và khái niệm của hệthống. 􀂙Các đặc điểm của hệthống hướng đối tượng. 􀂙Các thành phần của hệ thống thông tin. 􀂙Chu kỳphát phát triển hệthống (SDLC). 􀂙Các phương pháp luận phát triển hệthống. 􀂙Phân tích vàthiết kế hướng đối tượng dùng UML.

  pdf50 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 3301 | Lượt tải: 3

 • Phát triển ứng dụng J2ME sử dụng các tính năng mở rộng của điện thoại SamsungPhát triển ứng dụng J2ME sử dụng các tính năng mở rộng của điện thoại Samsung

  Tóm tắt: Bài viết này trình bày cách lập trình sử dụng các tính năng riêng của các điện thoại Samsung để xây dựng các ứng dụng chạy trên các điện thoại này. Nội Dung Đặc tả MIDP được xây dựng để phát triển các ứng dụng cho điện thoại di động (ĐTDĐ) có thể tương thích với các điện thoại của các hãng sản xuất khác nhau. Tuy nhiên do đặc tả MIDP 1...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1994 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tinPhân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  MỤC LỤC MỤC LỤC ii LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU . 3 1.2 KHÁI QUÁT VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN .4 1.3 CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .7 1.3.1 Phương pháp hướng cấu trúc 8 1.3.2 Phương pháp hướng đối tượng .9 1.5 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HƯỚNG ĐÓI TƯỢNG .10 1.6 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 11 TỔNG KẾT CHƯƠNG ...

  pdf138 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2788 | Lượt tải: 3

 • Chương 10: Kiểu tập tinChương 10: Kiểu tập tin

  I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN Đối với các kiểu dữ liệu ta đã biết như kiểu số, kiểu mảng, kiểu cấu trúc thì dữ liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên khi kết thúc việc thực hiện chương trình thì dữ liệu cũng bị mất; khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ bàn phím. Điều đó vừa mất thời gian vừa không giải quyết được các bà...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2780 | Lượt tải: 1