Bài giảng xương khớp chi trên và vùng khuỷu

Mô tả các thành, các thành phần trong 2 rãnh nhị đầu Vẽ vòng nối ĐM quanh khớp khuỷu mô tả và ứng dụng mạng “M” TM trong tiêm TM nêu thành phần ở rãnh trong vùng khuỷu sau

ppt14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 4514 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng xương khớp chi trên và vùng khuỷu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VÙNG KHUỶU Mục tiêu Mô tả các thành, các thành phần trong 2 rãnh nhị đầu Vẽ vòng nối ĐM quanh khớp khuỷu mô tả và ứng dụng mạng “M” TM trong tiêm TM nêu thành phần ở rãnh trong vùng khuỷu sau Vùng khuỷu trước Lớp nông: Da, tổ chức dưới da Có mạng “M” Tĩnh mạch Mạc nông TM ñaàu TM neàn TM giöõa caúng tay TM giöõa neàn TM giöõa ñaàu “M” TM vuøng khuyûu TM ñaàu TM neàn TM giöõa khuyûu Lớp sâu: Toán cơ phía trong Toán cơ phía ngoài Toán cơ giữa T G N Toán cơ ngoài Cơ duỗi cổ tay quay ngắn Cơ duỗi cổ tay quay dài Cơ cánh tay quay Cơ ngữa Toán cơ trong Cơ sấp tròn Cơ gấp cổ tay quay Cơ gan tay dài Cơ gấp cổ tay trụ Cơ GCCNN Cơ GCCNS Toán cơ giữa Cơ nhị đầu Cơ cánh tay Rãnh nhị đầu trong Các thành: Thành sau Khớp khuỷu, cơ cánh tay Thành ngoài Gân nhị đầu Thành trong Toán cơ trong Thành sau Da,mạc nông Thành phần đi trong rãnh nhị đầu trong ĐM cánh tay TK giữa Rãnh nhị đầu ngoài Các thành Thành sau Thành trước Thành ngoài Toán cơ ngoài Thành trong Cơ nhị đầu Thành phần đi trong rãnh nhị đầu ngoài ĐM bên quay Tk quay Vùng khuỷu sau Rãnh ngoài Rãnh trong: TK trụ Mạng mạch khớp khuỷu Vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu trong ĐM bên trụ trên ĐM quặt ngược trụ sau ĐM bên trụ dưới ĐM quặt ngược trụ trước Đm bên trụ trên Đm bên trụ dưới Đm QNT trước Đm QNT sau Mạng mạch khớp khuỷu Vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu ngoài ĐM bên giữa ĐM quặt ngược gian cốt ĐM bên quay ĐM quặt ngược quay Đm bên quay Đm bên giữa Đm QN quay Đm QN gian cốt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptvung_khuyu.ppt
  • pptXuong_khop_chi_tren.ppt
Tài liệu liên quan