• Tài liệu môn học Hệ điều hành - Chương VI: Liên lạc giữa các Tiến TrìnhTài liệu môn học Hệ điều hành - Chương VI: Liên lạc giữa các Tiến Trình

  Đặt D = S WSSi = tổng các working-set size của mọi process trong hệ thống. Nhận xét: Nếu D > m (số frame của hệ thống) ? sẽ xảy ra thrashing. Giải pháp working set: – Khi khởi tạo một quá trình: cung cấp cho quá trình số lượng frame thỏa mản working-set size của nó. – Nếu D > m ? tạm dừng một trong các process. Các trang của quá trình đ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành (operating systems)Bài giảng môn Hệ điều hành (operating systems)

  Policy và Mechanism Định thời trên hệ thống multiprocessor Đánh giá giải thuật định thời CPU Định thời trong một số hệ điều hành thông dụng Nguồn: Operating System Concepts. Sixth Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2002. Silberschatz, Galvin, Gagne

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Linux - Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên linuxLinux - Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên linux

  Giới thiệu chương trình ImageMagic In ấn trong Linux Giới thiệu OpenOffice Làm việc với OpenOffice Writer Làm việc với OpenOffice Calc Làm việc với OpenOffice Impress Trình duyệt web Trò chuyện bằng Gaim Trình giải nén 7-zip Từ điển StarDict Phần mềm trình diễn Mplayer

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Linux - Chương 5: Mạng và linuxLinux - Chương 5: Mạng và linux

  Tổng quan về mạng Thiết lập cấu hình mạng trong Linux Chia sẻ dữ liệu trong môi trường Linux Chia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - Windows

  ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Linux - Chương 4: Lập trình trên linuxLinux - Chương 4: Lập trình trên linux

  Khi bắt đầu một phiên làm việc, ta bắt đầu làm việc với shell của Linux. Điều này được bắt đầu bằng việc mở một cửa sổ xterm trong X Windows. Shell sẽ dịch và thực hiện mọi lệnh mà ta gõ vào từ bàn phím. Trên Linux hiện có một vài loại shell như sau: Bash: Bourne Again Shell. Đây là shell mạnh nhất và thông dụng nhất trên Linux. Csh: C shell. Hầ...

  ppt35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Hệ điều hành - Chương 3: Làm việc với linux trong môi trường đồ họaHệ điều hành - Chương 3: Làm việc với linux trong môi trường đồ họa

  Màn hình Desktop Giới thiệu cửa sổ My Computer Giới thiệu cửa sổ Nautilus Quản lý thư mục tập tin Cài đặt gói rpm trong Linux

  ppt48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Hệ điều hành - Chương 2: Các lệnh cơ bản trên LinuxHệ điều hành - Chương 2: Các lệnh cơ bản trên Linux

  Tạo một phân vùng đĩa mới để lưu dữ liệu có dung lượng là 5GB, đáp ứng các yêu cầu sau: Đảm bảo an toàn dữ liệu trong trường hợp hợp hệ thống bị sự cố (ví dụ hệ thống shutdown bất ngờ). Thiết lập chế độ mount tự động cho phân vùng đĩa trên mỗi khi Linux khởi động lại. Tạo đĩa khởi động cho Linux để ứng phó trong trường hợp bị sự cố.

  ppt76 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Hệ điều hành - Chương I: Giới thiệu về hệ điều hành linuxHệ điều hành - Chương I: Giới thiệu về hệ điều hành linux

  Câu 9. Hệ thống tập tin NTFS bao gồm những phiên bản nào? v1.0 with NT 3.1 v1.1 with NT 3.5 v1.2 written by NT 3.51 v3.0 from Windows 2000 v3.1 from Windows XP

  ppt54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Một số phương pháp quản lý dự án công nghệ thông tinMột số phương pháp quản lý dự án công nghệ thông tin

  Hoàn chỉnh dự án • Việc giải thể theo thứ tự cơ cấu dự án yêu cầu sự cẩn thận không kém việc xây dựng nên dự án • Rà xét sau thực hiện là một cơ hội tốt đối với nghiên cứu của cá nhân cũng như tổ chức Nhưng. Nó phải được lập kế hoạch và tiến hành để đảm bảo việc tập trung tích cực vào các mục tiêu kinh doanh của dự án và tổ chức

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Real - Time systems - Week 4: Basic concepts of schedulingReal - Time systems - Week 4: Basic concepts of scheduling

  Real-time computing  fast computing  Increase of computing power  improvement of the performance  Graham’s theorem  If a task set is optimally scheduled on a multiprocessor with some priority assignment, a fixed number of processors, fixed execution times, and precedence constraints, then increasing the number of processors, reducing...

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0