• Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) Kiểm định giả thuyết thống kêBài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) Kiểm định giả thuyết thống kê

  Đặt giả thuyết tương đồng Ho Thiết lập biểu thức chứa các đại lượng cần so sánh dưới dạng hiệu số. Xác định phân phối của U (trong trường hợp này là phân phối chuẩn)

  ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) Ước lượngBài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) Ước lượng

  Ước lượng tỉ lệ Lấy mẫu cỡ n từ tổng thể. Kết quả cho thấy tỉ lệ các phần tử có tính chất A là p. Với độ tin cậy 1 - a, khoảng ước lượng cho tỉ lệ các phần tử của tổng thể có tính chất A là:

  ppt13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) Hàm phân phốiBài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) Hàm phân phối

  BNN liên tục khi số lượng giá trị của BNN là vô hạn không đếm được. BNN rời rạc khi số lượng giá trị của nó là hữu hạn hay vô hạn đếm được.

  ppt14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335)Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335)

  Các đại lượng thể hiện mức độ phân tán Khoảng biến thiên Phương sai (variance) và độ lệch chuẩn (standard deviation) Hệ số biến động (coefficient of variation) Số phân vị Bách phân Tứ phân Sơ đồ hộp

  ppt18 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Qui nạp toán họcChuyên đề Qui nạp toán học

  • Bình luận chung cho dạng 3: Qua năm ví dụ giành cho dạng ba ta thấy mẫu chốt để giải tốt các bài tập của dạng ba là kĩ năng viết lại an ứng với n = k+1,thành tổng các số hạng hoặc tích của các thừa số chia hết cho số tự nhiên cần chứng minh . Tất nhiên trong quá trình viết lại như vậy, ta vẫn lưu ý tới việc sử dụng giả thiết qui nạp của bài toán....

  doc22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 4 Sơ đồ mạngBài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 4 Sơ đồ mạng

  3) Đánh số các đỉnh  IV) PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠNG THEO CÁC CHỈ TIÊU THỜI GIAN  1) Chỉ tiêu thời gian đối với đỉnh  1.5) Đường găng:  2) Chỉ tiêu thời gian đối với công việc  V) MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SƠ ĐỒ MẠNG  1) Thời gian dự trữ chung của công việc  2) Rút ngắn thời gian hoàn thành dự án  4) Bài toán giá thành rẻ nhất  5) Đánh giá khả nă...

  pdf42 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 3 Bài toán vận tảiBài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 3 Bài toán vận tải

   Ví dụ 3.16:  Bài toán minf :  VD 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 có ij <0 với mọi ô loại (i,j) : bài toán có patư duy nhất.  Trong trường hợp này: pacbtư duy nhất, patư duy nhất.  Bài toán maxf :  VD 3.14 có  ij >0 với mọi ô loại (i,j) : bài toán có patư duy nhất.  Trong trường hợp này: pacbtư duy nhất, patư duy nhất

  pdf25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 2 Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫuBài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 2 Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

  Ví dụ 2.11:  Với (P) và (P*) của VD 2.10  1) Xét xem x= (0, 6, 6, 0, 7) có là patư của (P)?  2) Xét xem x= (0, 2, 3, 0, 9) có là patư của (P)?  HD:  Ta dùng kết quả sau:  x là pa của (P).  x là patư của (P)  tồn tại y là pa của (P*)  (Với y tìm được từ x và các cặp rb buộc đối ngẫu)

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1153 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 1 bài toán quy hoạch tuyến tínhBài giảng môn Tối ưu hóa - Chương 1 bài toán quy hoạch tuyến tính

  Cách xác định bài toán có patư duy nhất không  Để xác định bài toán có patư duy nhất hay không, ta làm như sau:  Xét bảng đơn hình tối ưu (là bảng mà từ đó ta lấy ra patư) của bài toán QHTT.  B1) Nếu k ≠ 0 với mọi biến tự do xk : bài toán có patư duy nhất.  B2) Nếu có j = 0 với xj là biến tự do: bài toán có thể có patư duy nhất hoặc không...

  pdf26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chuỗi lũy thừaBài giảng Chuỗi lũy thừa

  Vận dụng được chuỗi Maclaurin cơ bản . Viết được dạng chuỗi lũy thừa theo (x-x0)n với hàm f cho trước. Chỉ ra miền hội tụ của chuỗi tìm được, đó chính là miền mà hàm f được khai triển thành chuỗi Taylor.

  ppt65 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 841 | Lượt tải: 1