• Toán học - Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suấtToán học - Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Chúng ta có thể thấy rằng xác suất trong định nghĩa trên chỉ phụ thuộc vào m(A) mà không phụ thuộc vào hình dáng, vị trí của miền A trong miền . Thí dụ : Bẻ một thanh gỗ thành hai đoạn tại một điểm ngẫu nhiên trên thanh gỗ. Tính xác suất để đoạn nhỏ hơn có chiều dài không quá một phần ba chiều dài thanh gỗ (sự kiện A). Giải : Ký hiệu a là c...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 0: Giải tích tổ hợpToán học - Chương 0: Giải tích tổ hợp

  Thí dụ: Phát 2 học bổng giống nhau cho 3 Có bao nhiêu cách? Giải: Một cách = một nhóm cỡ 2 từ 3 phần tử + Có lặp + Không thứ tự = Tổ hợp lặp

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương 3: Phương trình vi phânToán cao cấp A1 - Chương 3: Phương trình vi phân

  1.1. Một số mô hình vật lý 1.2. Định nghĩa phương trình vi phân 2.1. Các định nghĩa 2.3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CƠ BẢN

  ppt82 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương 2: Tích phân bộiToán cao cấp A1 - Chương 2: Tích phân bội

  3.1. Tính diện tích S của hình phẳng 3.2. Tính thể tích V của vật thể 3.3. Giá trị trung bình của hàm trên miền đóng 3.4. Khối lượng m của vật thể

  ppt142 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Bài 1: Khái niệm cơ bảnToán cao cấp A1 - Bài 1: Khái niệm cơ bản

  Trên 2 cạnh OA OC , (bỏ các điểmO A C , , ) thì hàm số không có điểm dừng. • Trên cạnh : , 0      2 2 AB x y , ta có: z y y    1 sin cos P là điểm dừng và z P ( ) 1 2 1   .

  pdf39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương A: Hàm số một biến sốToán cao cấp A1 - Chương A: Hàm số một biến số

  (Bản scan) Chương A. Hàm số một biến số Ví dụ 8: Xác định tính lỗi lõm của hàm số y = arctan2x và đồ thị hàm số y = arctan2x Vậy hàm lồi và đồ thị hàm số lóm trên (- vô cực; 0) Hàm số lõm và đồ thị hàm số lỗi trêm (0; +vô cực)

  ppt115 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương 5: Chéo hóa matrận – Dạng toàn phươngToán cao cấp A1 - Chương 5: Chéo hóa matrận – Dạng toàn phương

  (Bản scan) Chương 5. Chéo hóa matrận – Dạng toàn phương Định lý 2 Trong R, dạng toàn phương là xác định dương khi và chỉ khi ma trận của nó có tất cá các định thức con chính đều dương Trong R dạng toàn phương là xác định âm khi và chỉ khi ma trận của nó có các định thức con chính cấp chẵn dương, cấp lẻ âm

  pptx103 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tínhToán cao cấp A1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  (Bản scan) Hạng của ánh xạ tuyến tính Định nghĩa hạng của AXTT là số chiều của không gian ảnh của nó Định lý Hạng cảu AXTT bằng hạng của ma trận

  pptx33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương 3: Không gian vectorToán cao cấp A1 - Chương 3: Không gian vector

  (Bản scan) Toán cao cấp A1 - Chương 3: Không gian vector Hệ quả - Hệ có vec tor không thì phụ thuộc tuyến tính Nếu có một bộ phận của hệ pttt thì hệ pttt

  pptx65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp A1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tínhToán cao cấp A1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Định lý crocnker - capelli Cho hệ phương trình tuyến tính AX = B. Gọi ma trận mở rộng là A - (A|B) Định lý

  pptx36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0