• Chính sách thương mại quốc tế (tiếp)Chính sách thương mại quốc tế (tiếp)

  §Mặc dù mức thuế giảm dần trong khuôn khổ của GATT/WTO, nhưng các biện pháp phi thuế quan lại thế chỗ : lHạn ngạch và các hạn chế số lượng khác lCác hàng rào phi thuế quan: Các chế định hành chính phân biệt hàng trong nước với hàng nước ngoài

  ppt19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 0

 • Chính sách thương mại quốc tếChính sách thương mại quốc tế

  § 1.1. Khái niệm §Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế hành chính và pháp luật dùng để thực hiện những mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực thương mại quốc tế của một nước trong một thời kỳ nhất định. §Lưu ý

  ppt30 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 3005 | Lượt tải: 3

 • Quan hệ kinh tế quốc tế Giảng viên: TS. Từ Thúy anhQuan hệ kinh tế quốc tế Giảng viên: TS. Từ Thúy anh

  Chương 1: Tổng quan về quan hệ kinh tế quốc tế Chương 2: Thương mại quốc tế Chương 3: Thương mại dịch vụ Chương 4: Chính sách thương mại quốc tế Chương 5: Di chuyển quốc tế về hàng hoá sức lao động Chương 6: Đầu tư quốc tế Chương 7: Quan hệ quốc tế về khoa học và công nghệ Chương 8: Phân công lao động quốc tế và liên kết kinh tế quốc tế

  ppt35 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ kinh tế quốc tếQuan hệ kinh tế quốc tế

  Ngôn ngữ làm việc chính của WTO + WTO sử dụng 3 ngôn ngữ chính là: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. + Các văn kiện và tài liệu đều được dịch ra 3 thứ tiếng trên

  ppt35 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 1

 • Mẫu đề thi kinh tế vĩ mô i học kỳ i năm học 2006-07Mẫu đề thi kinh tế vĩ mô i học kỳ i năm học 2006-07

  1. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm 2006? Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong năm 2006.Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006.Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm 2006.Một căn hộ được xây dựng năm 2005 và được bán lần đầu tiên trong năm 20062. Khoản tiền 50.000 đ...

  doc6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 0

 • Quy tắc YORK - ANTWERP 1994Quy tắc YORK - ANTWERP 1994

  Qui tắc giải thích Các Qui tắc sau đây sẽ áp dụng cho việc tính toán tổn thất chung trừ khi có một Luật hoặc Tập quán bất kỳ mâu thuẫn với các Qui tắc này. Trừ khi có qui định khác tại Qui tắc Paramount và các Qui tắc đánh số, tổn thất chung sẽ được tính toán theo các Qui tắc đánh chữ. Qui tắc Paramount Mọi hy sinh hoặc chi phí sẽ không đượ...

  doc8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 1

 • Quy tắc HAGUE - VISBY (1968)Quy tắc HAGUE - VISBY (1968)

  Ðiều I Trong Qui tắc này, các từ sau đây được sử dụng với nghĩa như được nêu dưới đây: a. "Người chuyên chở" bao gồm chủ sở hữu hoặc người thuê tàu giao kết một hợp đồng vận chuyển với người gửi hàng. b. "Hợp đồng vận chuyển" chỉ áp dụng cho các hợp đồng vận chuyển được thể hiện bằng vận đơn hoặc một chứng từ sở hữu tươn...

  doc7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 3190 | Lượt tải: 1

 • Đề kiểm tra môn: Kinh tế và quản lý môi trườngĐề kiểm tra môn: Kinh tế và quản lý môi trường

  Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây 1. Môi trường theo định nghĩa của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam: a. Bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo b. Bao gồm tất cả các yếu tố bên ngoài tác động đến một đối tượng hay sự vật c. Bao gồm yếu tố tự nhiên, nhân tạo và xã hội 2. Môi trường sống của con người theo ...

  doc8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1940 | Lượt tải: 5

 • 120 Câu hỏi GD120 Câu hỏi GD

  1.Các bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế? 2.So sánh đấu giá và đấu thầu 3.So sánh môi giới và đại lý 4.Mua bán đối lưu là gì? Các hình thức? 5.Sở giao dịch hang hóa là gì? có những hình thức giao dịch nào? 6.Hợp đồng mua bán là gì? Ý nghĩa của nguồn luật điều chỉnh trong thương mại quốc tế. 7.Incoterms là gì? Những chú ý khi sử dụng? 8.Có nhữn...

  doc7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0