• 5 mẹo lợi dụng các tính năng quản lý file của Windows 75 mẹo lợi dụng các tính năng quản lý file của Windows 7

  Trong Windows 7, Microsoft đã thực hiện một số cải tiến về việc quản lý file. Mặc dù một số cải tiến khá dễ nhận ra nhưng một số cần phải có đôi chút mẹo bạn mới có thể tìm ra cũng như khai thác sử dụng chúng. Khi đã quen với việc sử dụng các tính năng mới được cải tiến này, chắc chắn bạn sẽ thấy chúng khá hữu ích cho các công việc trên Windows 7. ...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2178 | Lượt tải: 1

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về cấu truc máy tínhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm về cấu truc máy tính

  Khi muoán duøng moät thö muïc Softs treân server teân MayChu veà maùy Client nhö moät oå ñóa (H:) ta duøng leänh naøo sau ñaây: a. net user MayChu\Softs H: b. net use \MayChu\Softs H: c. net use H: \MayChu\Softs d. net use H: \\MayChu\Softs. Muoán löu döõ lieäu vaøo thö muïc Data treân Server coù teân MayChu taïi maùy Client, nhöng khoâng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 3339 | Lượt tải: 4

 • Ngân hàng trắc nghiệm câu hỏi Microsoft exelNgân hàng trắc nghiệm câu hỏi Microsoft exel

  Phát biểu nào sau đây là sai : a. Khi tính toán giá trị một CELL (ô) với hàm hay với biểu thức ta phải bắt đầu bằng dấu “=”. b. Tên hàm nhập bằng chữ thƣờng hay chữ hoa đều có giá trị nhƣ nhau. c. Giữa tên hàm và các đối số có thể chứa ký tự blank (khoảng trắng). Ví dụ : = LEFT (“ABC”,1) d. Các giá trị chuỗi ghi trực tiếp trong hàm phải đƣợc đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 4055 | Lượt tải: 5

 • Kỹ năng cài đặt phần cứng và xử lý sự cố máy tính.Kỹ năng cài đặt phần cứng và xử lý sự cố máy tính.

  10 bước cài đặt phần cứng Ngay cả với một số công nghệ mới như Plug and Play, việc cài đặt phần cứng vẫn có thể gặp rắc rối. Sai sót và trục trặc sẽ làm bạn mất hàng giờ để xử lý. Chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn vận hành máy một cách êm ru. (Xem Ngay cả với một số công nghệ mới như Plug and Play, việc cài đặt phần cứng vẫn có thể gặp rắc rối. Sai só...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2026 | Lượt tải: 4

 • Giáo trình nhập môn tin họcGiáo trình nhập môn tin học

  Giả định viết một phần mềm vòng lặp xử lí với 3 tác vụ trong khung thời gian 40 µs. Thời gian (deadline) tới hạn tối đa là 50 µs. Định thời nạp giá trị 55 µs ; đầu ra WD nối vào đầu RESET của CPU. RST-out khởi động lại WD từ đầu.

  pdf58 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình SQL và PL/SQL Cơ bảnGiáo trình SQL và PL/SQL Cơ bản

  Giáo trình bao gồm các nội dung sau: Chương 1. Giới thiệu chung chương 2. Lệnh truy vấn cơ bản chương 3. Truy vấn dữ liệu có điều kiện chương 4. Các hàm sql chương 5. Lệnh truy vấn dữ liệu mở rộng chương 6. Biến runtime chương 7. Table và các lệnh sql về table chương 8. Các lệnh thao tác dữ liệu chương 9. Sequence và index chương 10. Views chươ...

  doc104 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2641 | Lượt tải: 4

 • Ngân hàng đề thi môn xây dựng hệ thống nhúngNgân hàng đề thi môn xây dựng hệ thống nhúng

  Giả định viết một phần mềm vòng lặp xử lí với 3 tác vụ trong khung thời gian 40 µs. Thời gian (deadline) tới hạn tối đa là 50 µs. Định thời nạp giá trị 55 µs ; đầu ra WD nối vào đầu RESET của CPU. RST-out khởi động lại WD từ đầu.

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 4593 | Lượt tải: 2

 • Đáp án đề cương môn học Xây dựng hệ thống nhúng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngĐáp án đề cương môn học Xây dựng hệ thống nhúng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Là kịch bản trong quá trình phát triển. Môi trƣờng phát triển có một PC hổ trợ. Sử dụng để phát triển các phần mềm ứng dụng cho hệ thống nhúng. Phaaffn mềm phát triển nằm trên PC và sẽ tải xuống hệ đích để chạy thử hay nạp vào hệ đích ở pha cuối cùng. Trong RON có một chƣơng trình gọi là Debug Agent đóng vai trò kép nhƣ một loader nhƣ ở các kịch bả...

  doc54 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 3806 | Lượt tải: 4

 • Học cách thiết kế webHọc cách thiết kế web

  Lựa chọn "màu sắc nghèo" nàn khi thiết kế web Một điều quan trọng nhất khi thiết kế website mà bạn luôn phải nhớ đó là giữ nó thật đơn giản. Càng rườm rà rắc rối càng không cần thiết. Trang web của bạn không nên nhiều hơn 3 màu và chữ trong bài viết nên là màu có tính tương phản cao với nền. Không còn gì bực mình hơn khi p...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 0

 • Khởi nghiệp từ internetKhởi nghiệp từ internet

  Đây là món quà mà diển đàn khởithuật101.com dành tặng cho tất các bạn – Các thành viên tích cực, các Mod,S-Mod và tất cả những người đã cống hiến không mệt mỏi cho sự phát triển của diển đàn khởithuật101.com trong thời gian qua.Thay mặt ban quản trị gởi đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc tất cả nhiều sức khỏe,và mau chóng...

  pdf74 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 5